Wednesday, July 05, 2006

Unge Høyres landsmøte – oppsummering


Tre fantastiske dager i Stavanger kom til ende forrige søndag da landsmøte til Unge Høyre gikk av stabelen. Det var kort mellom høydepunktene, talen til Torbjørn er allerede nevnt. La meg halvannen uke etter avsluttet møte få oppsummere mine tanker omkring det som skjedde.

To program skulle behandles; Prinsipp og Utenriks. Begge programmene var grundig utarbeidet og debatten som fulgte meget god. Dirigentene gjorde en utmerket jobb, og selve arrangementet var upåklagelig. Til tross for noen mindre personlige logistikk problemer i forhold til VM på tv, så fikk jeg med meg alt av debatt og innlegg.

Noen stikkord:

Irakkrigen

Til tross for at jeg fikk trampeklapp (ja det føltes bra) for min støtte til Irakkrigen og kampen for det liberale demokratis utbredelse, så endte landsmøte opp med å ta avstand fra Irakinvasjonen, er usikker på om det reflekterer holdningen til delegatene eller om man stemmer slik som red. komiteen har innstilt. I alle tilfeller stemte jeg mot hele programmet pågrunn av dette. Meget skuffende at landsmøte i realiteten ønsker at Saddam fremdeles skulle sitte med makten i Irak.

Næringsnøytralitet

Også her fikk jeg stor applaus for mitt innlegg for næringsnøytralitet fremfor sektorvis bolsjevisme (Blåblogg sitt uttrykk). Men sektorvis bolsjevisme ble vedtatt.

Abort og Eugenisk indikasjon

Den debatten som kanskje var mest følelsesladet var debatten om sorteringssamfunnet og hvorvidt eugenisk indikasjon, dvs muligheten for å avsløre store defekter (f.eks downs) skal være et selvstendig abortkriterium. Jeg mener at selvsagt skal det være det, men det mente ikke landsmøte. Torbjørn var meget klar på at det kompromisset som eksisterer i Unge Høyre rundt abort er essensiell å bevare for UHL, meget mulig at det stemmer.

Ekteskap

Hordaland Unge Høyre hadde sendt inn forslag om å frata staten retten til å definere ekteskap. I praksis så betyr dette at man åpner for blant annet polygami. Slike forslag medfører at en får merkelappen "wacko liberalist"

Ikke at det akkurat bryr meg så veldig med å bli "labeled", jeg er kjent som en ekstremist i UHL, men det bidrar til å ta fokus vekk fra debatten. For hva er det egentlig dette dreier seg om?

Jo det dreier seg om retten for frie ansvarlig mennesker til selv å definere sin samlivsform, hvis dette innebærer at 3 eller flere mennesker ønsker å inngå et sameie, (samleie for den saks skyld) eller ekteskap så er det kun et utslag av frivillige handlinger, og bør absolutt ikke forbys. De som finner dette umoralsk trenger overhode ikke beskjeftige seg med dette, eller leve annerledes enn de selv finner fornuftig.

Dette forslaget kunne like gjerne defineres som sosialkonservatisme eller sosialliberalt i mine øyne, men av en eller annen grunn så skremmer tanken på at andre mennesker kan tenke seg å leve annerledes enn hva en selv kunne tenke seg, så mye, at UHL mener storsamfunnet behøver å beskytte seg mot denne formen for styggedom ved lov, til tross for at dette ikke trenger å angå dem det minste! Jommen sa jeg liberal og antiformynder!

Resolusjoner – Legalisering av pengespill

Hordaland hadde sendt inn forslag om legalisering av pengespill, resolusjonskomiteen foreslo legalisering av poker, noe jeg var misfornøyd med og ville ha prinsippvedtak om legalisering av pengespill. Oslo foreslo helhetlig endringsforslag og det ble vedtatt, og nå har Oslo og leder Stefan Hegglund tatt æren for at det var Oslo som fikk Unge Høyre til å gå inn for legalisering av pengespill. Frekkas :)

Sentralstyre

Vi fikk et meget bra sentralstyre, med utrolig dyktige mennesker. Fra Hordaland kom Marianne Baardsgjerde og Haakon Thuestad inn (sistnevnte som direktevalgt LS medlem). Heldigvis for Unge Høyre forsetter Torbjørn to år til som leder.

Tilbakemeldingene fra gamle pamper, Stortingsrepresentanter var at årets Unge Høyre landsmøte var meget bra, bedre enn de foregående årene. Det er godt å høre.

Som finansbyråd i Oslo, Andre Støylen sa:
”Engang Unge Høyre, alltid Unge Høyre”

6 comments:

Anonymous said...

Hei Eirik.

Håper du har det fint i Oslo. Har et par spørsmål til deg, er litt nyskjerrig på hva du mener om Irak.

Kan kort nevne at jeg synes dette er et vanskelig spørsmål, og at jeg ikke synes Saddam burde ha vært et legitimt statsoverhode.

Noen korte spørsmål:
1. Du er tilhenger av praksisen det er å spre demokrati med militærmakt, eller trusler om militærmakt?

2. Hvis et klart flertall i en nasjon, også innen minoritetsgrupper (i iraks tilfelle, kurdere og sunnier), mener fremmede militærstyrker er sterkt uønsket, mener du at en okkupasjonsmakt skal bestemme tidspunktet for en eventuell tilbaketrekking?

3. Jeg tror den sittende administrasjonen i Washington ønsker å spre amerikansk demokrati, men at det er underordnet behovet for kontroll over energiressurser. Deler du denne meningen, at primærmotivasjon til Onkel er olje?

Kort kommentar:
Jeg er en tilhenger av militære virkemidler mot regimer som ikke er legitime (setter her demarkasjonen av hva som er legitimt til side, selv om dette er sentralt). Men hvis slike virkemidler skal være etiske, og ikke et ramme for for geopolitisk rov, setter dette krav til hvor man benytter virkemidlene først. Hvis humanitære/ideelle ideer er førende; det var nok nasjoner i Afrika som helt klart stod foran i køen.

Det burde ikke ta "koalisjonen av villige" lang tid å avsette Saudifamilien.

Eirik Løkke said...

Mye fornuftig her Vidar.

For å svare på spm.
1. Militær makt underlagt moralsk rett er et godt prinsipp. Når og hvordan det er rett å bruke militære virkemidler kan ikke gis et eksakt svar på, men målsetningen må være klar, nemlig spre det liberale demokrati, så får man diskutere virkemidlene.
2.Det er ihvertfall ikke irrelevant, dersom okkupasjonen tiltrekker seg mer motbør enn motsatt, burde det legges en plan for tilbaketrekking. MEN man må for alldel ikke sette en endelig frist. Det ville bare inspirere jihadistene, det avgjørende er, hvilket også den legitimt valgte irakiske regjering er klar på, styrkene blir så lenge sikkerhetsbehovene tilsier det.
3. Jeg ville sagt motsatt. Men det er en sammenheng her, det er særdeles "uheldig" at uønskede regimer sitter på store energiressurser, det gjør det vanskeligere å endre dem, og bruke pressmidler.

Avslutningsvis, ikke uenig at verden burde tatt større ansvar i Afrika, men geopolitikk spiller også inn, og det er ikke urimelig. At Saddam var en større trussel mot amerikanske interesser bidrar selvsagt til at USA prioriterer Irak fremfor Afrika, synes ikke det gjør den moralske dimensjon vesentlig mindre.

Anonymous said...

Koservativisme (les: Høyre) i dagens samfunn kan ikke kalles kapitalisme. Imidlertid er vel du for ung til å være konservativ :-P

Eirik Løkke said...

Konservativisme defineres ikke etter alder, men etter samfunnsyn. Og nei Høyre er ikke gjennomført kapitalistisk, men støtter opp om det kapitalistiske system.

Anonymous said...

Som den gode wacko liberalisten jeg er ville jeg selvfølgelig stemt for både et demokratisk Irak, næringsnøytralitet, legalisering av pengespill (og alt annet), med mer.

Men dessverre har verden for få wacko liberalister og for mange "sosial" ett eller annet...

Eirik Løkke said...

Ja du er alltids velkommen tilbake til UHL Erlend :)

Den liberale ideologi trenger uansett frender langt utover politikken.