Sunday, July 16, 2006

Saken henlagt!!!

For en tid tilbake rapporte jeg på denne blogg at jeg var anmeldt for æreskrenkelse.

I går mottok jeg brev fra Hordaland Politikammer som lyder:

"De underrettes om at for deres vedkommende er forholdet henlagt fordi det antas ikke å være rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold, jf Straffeprosessloven § 224, 1.ledd"

Hvis det senere skulle fremkomme nye opplysninger i saken, kan etterforskningen bli gjenopptatt.

Med hilsen Hordaland politidistrikt"

Med tanke på at Oslopolitiet ikke har ressurser til å efterforske drapsaker, må denne henleggelsen sies å være rimelig godt begrunnet, skjønt jeg ikke er sikker på hva som menes med "nye opplysninger i saken". Jeg mener uttalelsen står, enten er det tillatt å kalle noen tilbakestående eller så er det ikke det.

I alle tilfeller sparte jeg de advokatutgifene, ihvertfall i første omg...

13 comments:

Anonymous said...

Gratulerer!

Anonymous said...

Om det er populært i politiet, så går det raskt unna. Har ikke politiet noe å gå på, men likevel ønsker å knø den anmeldte, så bruker de over et år...

Ytringsfriheten seiret. Flott!

VamPus said...

Skulle gjerne sett brevet de sendte til anmelderen jeg.. Hadde nesten vært litt gøy å se saken i rettsystemet, og belastet Vigrid-medlemmet for det sviende tapet og saksomkostningene dette vil medført. Men på en annen side - gratulerer :-))

Eirik Løkke said...

Takk for det Vampus! Dersom du leste Dagbladet Lørdag så var det nyhet om og bildet av denne personen, Øyvind Heian, under overskriften - Mein Kamf, unnskyld - Min kamp...

Anonymous said...

SKANDALE! Her trodde jeg det skulle bli litt haloi, rettsak å alt det der rundt din person, rett og slett litt spenning, åsså skjer dette; henleggelse?`
Sukkåstønn.

Eirik Løkke said...

Jeg kan gi deg spenning på andre måter jeg Iborg.

Og ja det inkluderer både sukk og stønn...

Geir Pollestad said...

Kapitalimus anmeldes for åpenbart fremtstøt mot kvinne på offentlig blogg, med klar hentydning til aktiviteter av en slik art og omfang at det er egnet til å lage lyd på soverommet.

For din egen del Eirik håper jeg du frembringer flere stønn enn sukk :)

Forresten dumt at du ikke er ihuga Vikingsupporter...

Eirik Løkke said...

Nei det er Ragni som holder med 100 lag. For egen del er det bare Liverpool. Men du har vel både Brann og Bryne :)

Anonymous said...

Løkke!!!
HÆHÆHÆHÆHÆ. No matter what, husk at det bør være gitt eksplisitt samtykke på forhånd, ellers kommer fittstimen å tar deg!

Eirik Løkke said...

Nei, skal ikke glemme det...

Anonymous said...

Gratulerer ja! Jeg foreslo jo at saken ville bli henlagt fort, med mindre den lå hos politiet i Bergen. Men saken ble behandlet hos Oslo Politidistrikt, og de tar seg ikke tid til dikkedarier. Videre foreslo jeg henleggelse med henvisning til prosessøkonomiske forhold (hvilket egentlig sier at anmeldelsen potensielt hadde noe for seg, men ikke kunne prioriteres). Henleggelsen du fikk er den mest knusende av alle som finnes for anmelder. Egentlig sier politiet med en slik henleggelsesform at anmelder, som ved slik henleggelsesmåte blir redusert fra "fornærmet" til bare "klager", enten er en veritabel tufs, eller for tilfellets vedkommende på jordet.

Egentlig burde vel politiet bruke denne henleggelsesformen oftere.

Angående nye opplysninger, så er dette en standardformulering som følger med samtlige henleggelsesmeddelelser, og det uansett grunnlaget politiet henlegger saken på. Du kan anse forholdet som definitivt avslutttet (sorry, Iborg - ingen mer spenning - på den måten i alle fall - i denne omgang.. :)

Ellers må jeg jo si at Eirik virker usedvanlig frisk i tonen (eh, overfor Iborg - ligger d noe i luften.. ?) fra sin trygge plassering i Oslo og bak sikkerhetssjekkpunkter inne i Stortinget. Kan vi kalle det et aldri så lite frynsegode.. ? :)

VamPus skrev:

"Skulle gjerne sett brevet de sendte til anmelderen jeg.. "

Vil se helt likt ut, bortsett fra at det øverst står "Orientering til klager, mens til Eirik skrev de kanskje "Orientering til anmeldte". Noe sånt. Ellers helt likt, med formuleringer som "for ditt vedkommende osv.". Ingen forskjell whatsoever.

Sluttelig fikk også M med seg artikkelen i Dagbladet, og ble slått over klagerens fotogenitet og åpenbare dametekke. Rart han har tid til å dyrke Vigrid, pleie søksmål mot arbeidsgiver og på toppen av det hele anmelde vår alles kjære Kapitalismus, egentlig!

Men kanskje det bare er så lenge han er arbeidsledig... ;-)


M

Eirik Løkke said...

M, er du utdannet jurist eller studerer du? Tror "veritabel tufs" er et dekkende begrep på godeste Heian.

Ellers er jeg alltid frisk i tonen :)

Jeg mener jeg blir ikke anmeldt for ingenting.

I do have reputation to preserve...

Anonymous said...

Studerer jus. Dvs., jeg er inne i et lite opphold i studiet enn så lenge.

Ser for øvrig jeg rotet litt, og ikke leste "faktum" grundig nok. Det er du som nevner Oslopolitiet, men det er som sammenligningsgrunnlag. I henleggelsesteksten vises det at det er Hordaland Politidistrikt som behandlet saken. Jeg er imponert over at de tydeligvis har fått tempoet opp i saksbehandlingen, noe de ikke akkurat hadde rykte på seg for å klare tidligere. Eller kanskje var det bare deres antipatier mot Heian som var så sterke at de satte henleggelsen på "fast-track"... ;-)


M