Thursday, September 28, 2006

Intelligent design på moten

Som leder i Studentersamfunne i Bergen innledet Kapitalismus et samarbeid med den kristne organisasjonen Origo om felles arrangementer som angår tro og vitenskap. Deriblant debatt om Intelligent design (ID) versus darwinisme med Paul Nelson og Bernt Walter, professor i biologi ved UiB. Nelson har vært på Norgesturne og tiltrukket seg betydelig oppmerksomhet.
De som kjenner Kapitalismus vil vite at han er ateist av overbevisning og har lite til overs for ID bevegelsen, og som det så syrlig heter hos oss ateister: "Relgion is a major weapon in the war against reality" Likevel har Kapitalismus alltid tilstrebet overbærenhet for andre synspunkter, selv ID. I tillegg til at tematikken ID og Darwinisme er kommersiell og det er noe man av og til ikke skal undervurdere. Samme resonnement fulgte nåværende debattleder i Studentersamfunnet og godt er det.
Debatten ble arrangert torsdag kveld og var over all forventning(!). Bernt Walter er en fantastisk dyktig pedagog og reflekterer særs bra over grunnleggende vitenskapelig utfordringer uten å henfalle til å latterliggjøre sin motpart. Det påvirket de over 250 publikummerne (enda flere fikk ikke komme inn) som var tilstede, hvilket de fleste virket å være kritisk til ID. Noe også kommentarene fra salen bar preg av, men ingen henfalt til direkte latterliggjøring.
Kapitalismus er ingen biologiekspert, og hadde delvise problemer med å følge de faglige innleggene, og som konsekvens må innrømme at det er problematisk å avvise ID på "egen faglig basis".
Dog et lite unntak.  

Kjernen i vitenskap er å kunne formulere hypoteser (teorier) som man kan teste eller i tråd med Poppers kritiske rasjonalisme, falsifisere. Dette kan ikke ID bevegelsen gjøre per dags dato og det er vel lite trolig at de noen kan komme med en testbar hypotese, således vil ”teorien” aldri kunne bli vitenskap, men utelukkende forholde seg til tro ( evt overtro).
Argument mange ID tilhengere bruker for å støtte "teorien" er å henvise til ”kompleksiteten” - "det" (naturen, mennesket etc) er for ”kompleks” til at vi kan forklare dette på darwinistisk vis. Det er etter min mening en grunnleggende feilslutning. Bidraget fra Darwin (i bildet under) var ikke hans konklusjon (jf Origins of species), men hans utvikling av vitenskapelig metodologi, hypotesetesting som fremgangsmåte.

Det betyr at det er mye som i dag ikke kan forklares (nettopp derfor vi trenger forskning), deriblant en del kompleksitet kring DNA etc, men gjennom vitenskapelig metode, hypotesetesting og falsifisering kan vi stadig lære mer og om ikke gjøre verden mindre kompleks så i hvert fall finne ut mer om det som vi i dag ikke forstår. Det er på dette område evolusjonsteoretikerne skiller seg fra ID bevegelsen, og det er metodologien som gjør ”darwinisme” til vitenskap og ID til kvasivitenskap eller religion om du vil.  

Men i politisk forstand er det viktig å ta denne bevegelsen på alvor, argumentere mot dem, insistere på vitenskapelighet og underkastelse av fornuft.
For som Norges kanskje fremste vitenskapsmann gjennom tidene Fritjof Nansen formulerte det:
"Man wants to know, and when man no longer wants to know he will no longer be a man"

3 comments:

Anonymous said...

Eg er ikkje einig i at debatten gikk over all forventning. Kanskje gjorde den det mht at alle var høflige osv.

ID folket irriterar meg grasat, og like mykje i går som før, fordi dei kjem på eit så syltynt grunnlag! Eg hadde venta at Paul Nelson, som kjem flygande inn frå utlandet, som ekspert på emnet, skulle kunne legge fram nye, tankevekkande perspektiv, slik ein bør kunne gjere når ein er ekspert innan det ein sjølv kaller ei intellektuell røyrsle, men det viser seg nok ein gong at ein ikkje vil forholde seg til grunnleggande vitskapsteoretiske og teologiske problem, som at ein ikkje kan framsetje ei hypotese, for så å jobbe for å underbygge denne, og at ein ID-teori vil ha ei bruksnytte på omkring -1000000 i vitskapleg samanheng. Når ein konfronterer Nelson med dette, slik det vart gjort på studentersamfunnet i går, svarer han ikkje på spørsmålet! Heller byrja han å snakke om genetikk på ein måte som er tekninsk skræmande for alle som ikkje har ein bachelor i molekylærbiologi, noko underteikna har, for slik å ha forutsetning til å gjennomskue Nelson sin grunne retorikk!

Faen til fyr! Greit nok at dei skal få vere med i diskursen. Men då må dei ikkje berre prate, men også bli prata til, og svare på det!

Eirik Løkke said...

Skjønner hva du mener, mulig jeg også hadde irritert meg mer hvis jeg hadde hatt større kompetanse innen biologi. Men høflighet skal ikke undervurderes :)

Anonymous said...

Jesus is coming are you going to spit or swallow...

Det i det hele tatt å ta denne sammensausingen av forvilla fjols som går under navn "Intelligent Design" burde normale mennesker holde seg for god til!