Monday, September 04, 2006

Kapitalismus vil avskaffe kontantstøtten


Kapitalismus har aldri vært noen lidenskapelig tilhenger av kontantstøtten. Om ikke snarere tvert imot, så har Kapitalismus alltid synes det er mer fornuftige måter å bruke milliardene som går til kontantstøtte på. F.eks forskning og utvikling. 

Med tiden har jeg ikke blitt mer positivt innstilt på kontantstøtte ordningen. Det er mange grunner til dette.

Kapitalismus vil absolutt ikke nekte noen foreldre å tilbringe mer tid med sine barn i alderen 1-3 år (4 år og oppover gjelder ikke kontantstøtte) Men at det skal være en statlig oppgave å betale for dette, er Kapitalismus slett ikke overbevist om. At staten bruker penger på å støtte barnehager kan også synes problematisk fra et liberalt ståsted. Men når vi først har velferdsstaten, er det ingen tvil om at det er mer fornuftig å bruke penger på barnehage enn på foreldre som er hjemme med ungene. Et godt barnehagetilbud bidrar til å frigjøre arbeidskraft, samt det tilbyr barn gode oppvekst vilkår. At det er samfunnsmessig mer fornuftig å bruke skattepengene på barnehage fremfor kontantstøtte er åpenbart. Det er så mye mer fornuftig at det såkalte valgfrihetsargumentet (iden grad valgfrihet kan anvendes på denne måten) faller bort. 

På samme måte som ingen ville funnet på å bruke valgfrihetsargumentet på folk skulle gå på skole eller ikke (ja da det er tillatt med hjemmelæring, men utdanning skal alle barn få, enten de vil eller ikke), så bør selvsagt det offentlig få lov til å prioritere midler på noe som er viktigere enn annet.
En må dessuten være fullstendig blind på det ene øyet og ute av stand til å se med det andre for å ikke innse at kontantstøtten hemmer integrering. Og det i en tid da det motsatte burde være vesentlig.
Det er svært sjeldent Kapitalismus er enig med Karita ”veggimellom” Orheim, men det er en første for alt…

14 comments:

Knut Johannessen said...

Tiltredes!

Problemet for de rødgrønne er at dersom kontantstøtten fjernes, så ryker løftet om full barnehagedekning pga økt behov for barnehager.

VamPus said...

Det konservative argumentet for kontantstøtten er vel at velferdsstaten skal gi muligheten til å velge utenfor Djupedals ønsker om "alle barn i barnehagen" - og at kontantstøtten utgjør en balanse i så måte.

Som liberalist mener jeg at både kontantstøtten og barnehagestøtte bør bortfalle. Det er ikke en statlig eller kommunal oppgave å passe på folks barn. Jeg tror at mange alternativer - f.eks. at bedrifter tilbyr barnehage i sine lokaler etc - ikke kommer nettopp pga av offentlig tilstedeværelse.

Machiavelli (No) said...

K, jeg tror nok Orheim-delen av navnet til kjoleministeren falt bort ved skilsmissen...

"Som liberalist mener jeg at både kontantstøtten og barnehagestøtte bør bortfalle. Det er ikke en statlig eller kommunal oppgave å passe på folks barn. Jeg tror at mange alternativer - f.eks. at bedrifter tilbyr barnehage i sine lokaler etc - ikke kommer nettopp pga av offentlig tilstedeværelse."

- Og dette synes jeg er fullstendig bullshit. Bare et fåtall av bedrifter er store og rike nok til å tilby barnehagefrynsegoder, og de av disse som ikke gjør det allerede, gjør det nok av andre grunner enn at de ikke har råd til det. For øvrig kan jeg ikke fatte eller begripe hvordan ansvaret for barn og unge ikke skal være en tildels statlig oppgave. Folk skal selv kunne velge om de vil ha statens hjelp, men at noen skal måtte klare seg kun på en meget beskjeden månedlig barnetrygd per enkeltbarn, er helt uaktuelt. Skal kontantstøtten bort, må andre alternativer kunne settes inn i stedet - som en valgmulighet for de som har behov for det.

- Barnehager, skole og høyere utdanning er blant statens kjerneoppgaver. Kompetanseheving må alltid være et mål for et sivilisert samfunn - i sær for et Norge som fortsatt er for avhengig av olje og som fortsatt sliter med å utvikle andre, konkurransedyktige eksportprodukter og -næringer. Vi trenger flere høyere utdannede, vi trenger bedre lese- og skriveevner, og vi trenger langt flere realister (matematikere etc.). Stat og kommune HAR definitivt et ansvar for at barn får en forsvarlig oppdragelse innen skolepliktig alder, og jeg har aldri hørt verre makkverk på dette politiske feltet enn VamPus' herværende blankoavfeining av dette meget sentrale samfunnsansvaret.


M

Eirik Løkke said...

Vox, det er faktisk et interessant paradox som du nevner. Og de gjorde det ikke noe lettere for seg selv når de vedtok makspris på barnehage, kanskje historiens dummeste vedtak, eller minst effektive med tanke på full utbygging.

Vampus, som liberalist er alt, ihvertfall det meste enkelt. Da er det bare å finansiere politi, militær, domstoler og la markedet fikse resten.

Utfordringen er når vi først lever i velferdshelvete, og bruke pengene mer fornuftig. Av den grunn er det konservative argumentet om man skal "velge utfor Djupedals barnehage fetisj" om ikke ugyldig, svært dårlig.

Altså man må gjerne velge bort barnehage, ingen lov mot det. Men man trenger ikke gi økonomiske incentiver for det. Jeg mener det er en selvsagthet at barn har bedre av å gå i barnehage enn å ikke gå. Jeg mener videre det er opplagt at samfunnet har interesse av å frigjøre arbeidskraft, hvilket barnehage bidrar til, derav er det MER fornuftig å støtte barnehage fremfor kontantstøtte.

At man kanskje burde avskaffe støtten til begge deler, dvs ikke støtte barnehager heller er et argument jeg har sympati for. Men i første omg. burde kontantstøtten vekk. Også med hensyn til integrerings spm.

Anonymous said...

Selvsagthet???? = selvfølgelighet?

Eller var det et underliggende poeng jeg gikk glipp av?

Mathias said...

Så litt etter litt beveger du deg mot venstre, i 40 års alderen vil du nok melde deg inn i AP. Bare vent.

Det er bra at du tar et standpunkt mot kontantstøtten som ikke noe valgfrihet, da man får betalt for å ikke benytte en offentlig tjeneste.

Har du ennå ikke kvittet deg med dette bokstavkode tullet?

Gaute said...

neinei mathias, her tror jeg det er feildubbing.

Anonymous said...

Amen..

Kontantstøtten har vært et idiotisk prosjekt fra starten av..

Machiavelli (No) said...

"Vampus, som liberalist er alt, ihvertfall det meste enkelt. Da er det bare å finansiere politi, militær, domstoler og la markedet fikse resten."

Hehe, bra. Bare husk at det var liberalismen som førte til 1. verdenskrig og depresjonen.. :)

"Altså man må gjerne velge bort barnehage, ingen lov mot det. Men man trenger ikke gi økonomiske incentiver for det. Jeg mener det er en selvsagthet at barn har bedre av å gå i barnehage enn å ikke gå. Jeg mener videre det er opplagt at samfunnet har interesse av å frigjøre arbeidskraft, hvilket barnehage bidrar til, derav er det MER fornuftig å støtte barnehage fremfor kontantstøtte."

Og dette er jeg helt enig i. Jeg er ingen forkjemper for kontantstøtte, fordi det viktigste av alt for meg er at barn ikke blir indoktrinert av religiøst-fanatiske foreldre etc., noe kontantstøtten som vi vet tillater. I en offentlig barnehage får man i alle fall en motvekt til religiøs indoktrinering. Selvsagt kunne barnehager misbrukes på samme måte, men å tro at dette kunne skjedd i dagens åpne Norge er bare tull.

Skrekkeksemplet er USA hvor alskens religiøse sekter kan masseindoktrinere barna sine, og til og med i verste fall innlemme dem i polygamistiske ordener. Se bare på Steed Jeffs-saken som rulles opp i Utah, USA akkurat nå.

Tanken om at foreldre skal ta ansvar fullt og helt for sine barn, og at de vet bedre enn noen som helst statlig eller kommunal etat hva som er best for egne barn, er vakker, VamPus, men akk så naiv...

Egalitet framfor liberalisme - any day.


M

Eirik Løkke said...

Den som setter likhet fremfor frihet, ender opp med å gi slipp på begge deler.

F.A. Hayek

Machiavelli (No) said...

Ikke egalitet på alle felter hele tiden da, vet du vel, K.

Du skjønner vel poenget? Ingen steder enn i barndommen sementeres klasseforskjeller og privilegieforskjeller så sterkt i psyken som i de tidlige barne- og skoleår.

Går man i barnehage eller skole så tar det 4-6 timer av dagen. Foreldrene får mer enn nok tid til å bortskjemme og særbehandle egne barn i resten av deres våkne tid gjennom døgnet (ettermiddag/kveld/helger/ferier).

Vi er på vei utfor stupet m/tanke på klasseforskjeller i Norge, og da hjelper det ikke med en generelisering fra en eksentrisk østerriker som noe argument. Her har Høyre noe å lære. Dere er mindre enn halvparten så store som FrP nå i følge Gallups siste måling, så dere må virkelig komme dere tilbake i nåtiden, og ikke henge foran alterene for tilbedelse av døde helter som Hayek, Reagan og Thatcher, og geriatriske Milton Friedman.

Norge trenger norsk politikk anno 2006, ikke utopiske drømmere a la VamPus - folk fra det privilegerte samfunnssjikt som fordi de selv er ressurssterke tror at alle har like gode forutsetninger i livet for å gjøre de rette og velinformerte valgene hele tiden...


M

Anonymous said...

Synes dette var et bra innlegg. Enig i det vesentligste, det må finnes grenser for statlige oppgaver. Dessverre er nok begge våre moderpartier totalt i lomma på KrF her, og desto mer pinlig at de mener det kan begrunnes i liberal/borgerlig ideologi.

Eirik Løkke said...

Prinsipper og ideologi i borgerlige kretser kunne godt trengt en renessanse.

Økte offentlige utgifter på alle områder er IKKE god borgerlig politikk!

Anonymous said...

Nei, mener ikke jeg heller.

Men nå spenner du debatten over et langt videre lerret enn den begynte på - og som mitt innlegg var intendert overfor.


M