Friday, September 08, 2006

Maggie Thatchers største suksess trekker seg

Politiske analytikere har noe humoristisk karakterisert Tony Blair og New Labour som Thatchers største suksess. I og med at Tony Blair på alle vesentlige områder forsatte politikken til the ”Iron Lady”. For Kapitalismus vil verdens mest fornuftige sosialdemokrat Tony Blair for alltid være et politisk forbilde av dimensjoner. Blair varslet i går at han trekker seg innen et år. Mitt førsteinntrykk av Tony Blair var langt fra positivt. Silkeglatt, populistisk og overfladisk. Særlig når Prinsesse Diana døde husker jeg hvordan Blair til de grader så ut til å slå politisk mynt på begivenheten gjennom sin glatte og overdimensjonerte empati. Inntrykket av den politiske ”wonderboyen” sto seg lenge. 

Med årene har dette forandret seg til det stikk motsatte. Når USA ble angrepet av militant islam 11.september 2001 kjente Tony Blair sin besøkelsestid. Når Europa (”Old Europe”) sto handlingslammet tilbake overfor tyrannen Saddam Hussein viste Blair handlekraft. 

Når pasifisme og antiamerikanisme spredte seg som en infeksjonssykdom over kontinentet valgte Tony Blair å følge sin overbevisning. For dette Tony Blair takker jeg deg av hele mitt hjerte. Det var noe av det modigste en britisk politiker noen gang har gjort, og en må tilbake til godeste Winston Churchills oppgjør med nazismen for å finne dens like! 

Det var langt fra selvsagt at Blair skulle følge USA i kampen mot Saddamregime. Blair sto veldig nærme Bill Clinton, og med Bush i det Hvite Hus var det mange som mente at ”The special relationship” ville avta. Tony Blair ville nærmest blitt en folkehelt i Storbritannia og Europa dersom han hadde ”våget å trosse Bush og USA” som det så poetisk heter. Dette gjorde ikke Blair. Til tross for at han visste hvor upopulær han kunne komme til å bli, gjorde Blair ”the most admireble a politican can do” han sto på prinsippene sine og insisterte på det liberale demokratis universalitet.
Blairs retoriske\ oratoriske evner er fullt på høyde med Bill Clinton og Ronald Reagan. Når han samtidig greier å kombinere dette med ekte lidenskap\ overbevisning på en særs troverdig måte, f.eks talen til kongressen i juli 2003, da er og blir Tony Blair i Kapitalismus sine øyne en politiker par execellence.

Takk for at du fulgte overbevisningen Tony! Takk for at du bidro til å kaste Saddamregime Tony! 

”Members of Congress, if this seems a long way from the threat of terror and weapons of mass destruction, it is only to say again that the world security cannot be protected without the world's heart being one. So America must listen as well as lead. But, members of Congress, don't ever apologize for your values”
Tony Blair i US Congress 2003

21 comments:

Anonymous said...

Thatchers største suksess? Mulig det. Likefullt trekker han seg jo i skam, omtrent som Thatcher...

Anonymous said...

Hei Eirik.

Du pretenderer å ha et positivt forhold til rasjonalitet og uttrykker ofte et syn eller ønske om en viss form for objektivitet i problemstillinger. I tillegg studerer du historie.

"Med årene har dette forandret seg til det stikk motsatte. Når USA ble angrepet av militant islam 11.september 2001 kjente Tony Blair sin besøkelsestid. Når Europa (”Old Europe”) sto handlingslammet tilbake overfor tyrannen Saddam Hussein viste Blair handlekraft."

Dette må vel sies å være et uheldig innhold? Militant islam - Saddam Hussein? 11. september? Hæ? Det virker som at du virkelig tror det er en 911-forbindelse mellom Osama og Saddam.

Saddam, en halvsosialistisk tyrann som forfektet et sekulært panarabisk tankesett og som også ofte promoterte iraks pre-islamske kultur og historie.

Osama, en religiøs gærning som samarbeidet med CIA på åttitallet, og som startet angrep mot usa på nittitallet fordi han ville ha amerikanske styrker vekk fra midtøsten fordi han så det som okkupasjon av hellig jord.

Kanskje Saddam tenkte at et samarbeid med Osama ville føre til at USA holdt seg unna oljerike midtøsten, slik at han kunne f.eks. kunne okkupere Kuwait én gang til? Dæven, det var god plan. "Kjør i gang Osama - jeg skaffer utstyr!"

Anonymous said...

Unnskyld Vidar.

Men i innlegget så er saddam og militant islam nevnt i samme avsnitt og ikke i samme setning.

Les avsnittet en gang til så skjønner du kanskje.

Anonymous said...

Sto vi handlingslammet foran Saddam?

Saddam var ingen trussel mot andre enn sine egne borgere. Vi hadde få indikasjoner på at han hadde WMD - og vi var i ferd med å ransake landet hans da B&B bestemte seg for at nok-er-nok.

Og takket være Blair sin støtte til et slikt eventyr er vi nå i en situasjon der

1. Terroristene står stadig sterkere - de får praktisk øvelse i Irak, samt at Irak-situasjonen gjør det umulig for oss i vesten å vinne ideologi-kampen mot terroristene.
2. Iran spiller oss som en fele og er på vei mot atomvåpen.

Dette var og fortsetter å være de store truslene. Og Blair sin innsats har ikke gjort noen stor forskjell.

Dog - han har vært en dyktig administrator. Den britiske økonomien går så det suser, og i morra skal jeg feste i London.

Anonymous said...

Saddam var ingen trussel mot andre enn sine egne borgere.

Ja, da er det jo greit.

Anonymous said...

Anonym.

Samme avsnitt, men ikke samme setning.
Så skjønner jeg kanskje hva?

(Fullfør setningene dine)

Eirik Løkke said...

Vidar, jeg mener at jeg ikke foretok en direkte kobling mellom Irak og 11.sept. selv om det ikke er direkte urimelig å tolke det slik.

Det jeg mente var at 11.sept= Afghanistan og fjerningen av taliban.

Saddam en pyskopat, god grunn til å fjerne ham. Mitt poeng er at begge tilfeller uavhengig av hverandre var rett. Dog skal det legges til at Zarqavi hadde kontakter inn mot Saddam...

Jeppe, JA Europa sto handlingslammet tilbake. Eneste grunn til at det i det hele tatt var mulig å få inn våpeninspektører var pågrunn av USAs militære oppbyggelse, og la oss si at Blix hadde konkludert med at det ikke var noe aktiv våpenprogrom, skulle vi da si. JA, ja gutter nå stikker vi og lar Saddam få forsette i fred. I relatiten var det intet reelt alternativ til å fjerne Saddam, uavhengig av WMD.

Ellers har du et poeng med at USA har demonstrert skremmende inkompetanse på mange områder i Irak, men vær så snill å ikke gå i den fellen å si at USA skaper terrorister ved å bekjempe dem.

Kos deg i London!

Anonymous said...

Øh, men Saddam har jo bare blitt erstattet av flere(religiøst motiverte) mini-Saddamer, som finner på ting som å drepe alle som har feil navn etc.

Det er skummelt at så mange som kaller seg liberale ukritisk støtter opp om krig, den ultimate demonstrasjon av statsmakt.

Anonymous said...

Forkjempere for: forkjøpskrig og militære intervensjoner for støtte om menneskerettigheter, tenker sjelden konsekvens av sine handlinger og meninger. Også prinsippfastheten, som du berømmer Blair for, vakler under dette synet. Tanken om at vi gode må ta de onde lider under et syn på egen fortreffelighet.

Så man må spørre seg om hvordan en eventuell krig vil ende, og spørre seg om man synes det er greit at land går til krig fordi de synes det andre landet føres dårlig.

k.west said...

Kvifor vart ikkje Saddam teken første gongen dei var i Irak? Kvifor vart Saddam støtta under krigen mot Iran på 80-talet? Kvifor vil ein ikkje velte Saudi-regimet i det ikkje akkurat liberale demokratiet Saudi-Arabia, eller dei svært mange andre diktatura rundt om i verda? Korleis kan ein hevde at militær bekjemping ikkje fører til polarisering, som igjen fører til auka rekruttering av terroristar?

Eg ser også at du i stadig aukande grad går mot patosfylte kjenslemessige innlegg:"Når pasifisme og antiamerikanisme spredte seg som en infeksjonssykdom over kontinentet valgte Tony Blair å følge sin overbevisning. For dette Tony Blair takker jeg deg av hele mitt hjerte."

Meinar du slik å snakke til dine eigne, eller er du iferd med å bli ein emo-politikar?

Eirik Løkke said...

K.West, du har helt rett dette var utelukkende et emosjonelt innlegg.

Det er muligens flaut å innrømme det, (eller det er jo ikke det, fordi da hadde jeg ikke innrømmet dte) men jeg begynner å grine hver gang jeg ser Blair sin tale i 2003, og generelt greier Blair å fokusere på følelser og prinsipper på en måte som er meget uvanlig i Norge. Vel sentimentalt javel, men dette er jo nå engang en blogg hvor indremedisin og noe persolig skal uttrykkes.

Til saken,

Å påstå å si at USA skaper terroister ved å bekjempe dem, er det samme å si at USA skapte nazister ved å bekjempe dem.
Ikke misforstå meg dithen at ikke strukturelle forhold er veldig vesentlig, for det er de. Islam trenger en indre demokratisering, politisk og økonomisk åpenhet, og så lenge disse forholdene vedvarer vil terroren virke forlokkende.

Pondern har gode poeng, uansett hvor mye jeg forakter det nordkoreanske regime, vil heller ikke jeg sånn umiddelbart anbefale et angrep med det første.

Kan hende var jeg og Blair over optimistisk i tilfelle Irak, men det forandrer ikke den legitime målsetningen om et fritt og demokratisk Midtøsten.

Selvsagt burde USA opptre med en større politisk klokskap, og moralsk autoritet, men Den islamske facismen, totalitarismen må man møte også med militære tiltak, selv om det først og fremst er en idekamp. I begge kamper har Blair vært en frontsoldat av ypperste merke.

k.west said...

Å seie at USA skaper terroristar ved å bekjempe dei, er ikkje det same som å seie at USA skapte nazistar ved å bekjempe dei. Til det er konfliktene for ulike. Slik skal eg vel ikkje skjære militær bekjemping over ein kam. Men det bør vel heller ikkje du gjere. Om ein snakkar om polarisering, så vil ein jo også kunne seie at oppgjeret etter 1. verdskrigen, med den hengemyra tyskland då vart sett i, skapte grobotn for nazismen. Likeeins ser ein at bin Laden hentar drivstoff til sin ekstremisme frå for eksempel blokaden av irak på 90-talet. Ideen til 911 fekk binLaden etter eigne uttalelsar frå invasjonen av Libanon i 1981. Vidare hentar han inn konfliktene i somalia og tsjetjenia. Eit klart fiendebilete er altså viktig for både nazistane og dei radikale islamistane, og dei rettferdiggjer og bygger motangrep gjennom å setje seg i offerrollen.

Men der Hitler vart statsleiar, og dreiv inndoktrinering ovanfrå og ned, til ein terror-stat var skapt, rekrutterer alQaida frå ein enorm folkemasse av ikkje-terroristar som i utgangspunktet er mot terror, men som omvendast til radikalt islam når feks. USA tilsynelatande (og til tider faktisk) oppfyller den rollen som binLaden & Co utmalar. Slik får ein ei sprialeffekt, der ein marginal og ekstrem organisasjon vinn land fordi folkemassen av ikkje-terroristar kjem i vegen for bombene som var tiltenkt terroristar.

Anonymous said...

Kapitalismus,

jeg vil gjerne vite hva du legger i begrepet "Den islamske facismen" som du så fint kaller det.

Og angående sammenlignen din mellom terrorister og nazister så blir den litt søkt. Nærmest de eneste linkene her er at begge er fiender av "våre verdier" og er en i større eller mindre grad trussel mot våre liv.


Som så mange påpeker nå om dagen er terrorister ikke et folkeslag, kamp mot terror er det samme som en kamp mot bombing fra bombefly. Du må ha en fiende å slåss mot, ellers blir det hele meningsløst..

Dårlig tid, får se over senere, mulig legge til noe.

Eirik Løkke said...

Salman Rushdie, Hirsi Ali, Manji med flere har undertegnet et opprop hvilket forklarer mye av hva jeg legger i islamofacismen.

http://www.petitionspot.com/petitions/manifesto

Mye riktig i det du sier West, det er uten tvil slik at det behøves mye mer politisk klokskap enn hva som utvøes om dagen for å vinne idekrigen. Selv om forskjellene mellom nazisme, kommunisme og islamisme er store, er det uten tvil en felles essens i sin tiltrekning mot det totalitære og på den måten uforenelig med liberalt demokrati. Om islam er definerende eller ikke for denne tankegangen skal jeg ikke si, men jeg avviser det ikke, i alle tilfeller må islamismen OGSÅ møtes militært, selv om det først og fremst er en idekamp som må vinnes.

Machiavelli (No) said...

Er det noen som er fascister for tiden, så er det de nykonservative bort i USA. Jeg tviler på at Kapitalismus er så dum at han sluker nysnakket til Bush-administrasjonen helt rått.

Selvsagt finnes en hel del fascisme i islam også, men det er ikke nødvendigvis denne terroristene/frigjøringskrigerne tar utgangspunkt i. Heller en krenket ære. Fascismen gir seg utslag i sharia-lovgivningen, samt for enkelte regioners vedkommende i kjønnspolitikken.

Bush-gjengens grep er velkjent; vær smart nok til å bruke et av de mest passende begrepene om deg selv, på motstanderen - før de rekker å komme på å bruke det først, mot deg.


M

Anonymous said...

Nu var det vel ikke så mange terrorister i Irak. De som var en trussel for vesten, islamistene, ble bekjempet av Saddam. Så at vi gikk inn for å "bekjempe terrorister" er vel ikke helt riktig. Og når det gjelder hensynet til det irakiske folket så har vel ikke invasjonen gjort det så mye bedre, hva? La oss se litt på grunnloven(ikke at den får noe å si ettersom det er full borgerkrig):

"The state shall take responsibility for combating moral and behavioral depravity and encourage people and agencies to spread virtue, providing it help and support. The state shall ensure harmony between the duties of woman toward her family and her work in the society and equality with men in the fields of political, social, and economic life without conflicting with or disturbing the provisions of the Islamic shari'a."
----
"There is no censorship on newspapers, printing, publishing, advertising, or media except by law."
---
"1. Public and private freedoms are protected provided they do not conflict with moral values and public decency."

http://www.antiwar.com/justin/?articleid=6725

k.west said...

No veit eg jo at Kapitalismus er sekulær, men det må vere lov å minne om at også kristendommen, og Jødedomen, har element frå same kilde som Sharia (http://kobbenes.blogspot.com/2006/06/hevnmentalitet-eller-hammurabi-sin.html#links). Desse tre religionane er mest i slekt med kvarandre. Mange av dei religiøse verdiane delar han med binLaden, om enn ikkje i ei så tilspissa form. Ulikheita mellom dei to er jo at Bush heldigvis er leiar i eit demokrati. Mykje av den amerikanske religionshistoria bygger jo på retten til religionsfridom, så slik sett har den religiøse Bush og den religiøse binLaden ganske ulike utgangspunkt i sine samfunn: Bush vil vere liberal for å sikre religionsfridomen sin, med ein religion som har illiberale tendensar(no synsar eg litt her, men men) og binLaden vil ha ein totalitær religiøs stat. Det liberale dilemma dukkar opp både hist og her: hjå Bush sjølv (liberalitet for å hegne om eigen illiberalitet), og i høve til andre statar, at ein vil pålegge ein sekulær stat over eit religiøst, illiberalt folk.

Anonymous said...

jeg vet ikke om jeg har spurt om dette før, men har du en rss til bloggen din??
veldig bra blogg forresten!

Eirik Løkke said...

takk for det carl henrik, nei jeg tror ikke jeg har en rss.

Er litt usikker på hva en rss nøyaktig er, tror det er en måte å automatisk sende informasjon på, men er som sagt litt usikker.

Utdyp gjerne.

Anonymous said...

ahh, okay... trodde det begynte å bli såpass vanlig jeg nå... isåfall står du foran en revolusjon (ikke væpnet) i hvordan du bruker blogger som et medium. greia er at man lar bloggen sin generere maskin-lesbare versjoner av artiklene sine (dette kalles XML på fagspråket), folk kan da bruke en rss-leser (som f.eks denne: http://www.feedreader.com) for å registere denne strømmen av informasjon fra din blogg... dette gjør at man kan enkelt å greit kategorisere blogger, bla igjennom de, få opp overskrifter, lese innlegg osv, uten å være nødt til å gå inn på alle bloggenes hjemmesider, dette tar veldig lang tid hvis man skal innom en 100+ blogger om dagen. dessuten ser man om en blogg har skrevet noe nytt i det hele tatt siden sist, og man slipper da i så fall "bomturen" innom denne bloggen. regner med at blogspot lar brukerne har dette som et alternativ, dvs at du kan sette mulighetene for å generere slike datastrømmer og deretter legge ut en link til disse på siden din...

okay, håper det var nogenlunde godt forklart! eks. torbjørn.ungehoyre.no har en slik link nederst til høyre på sine blogg-sider.

keep up the good work!

Anonymous said...

jeg fant ut at det er mulig å abonnere på deg allikevel :) linken http://kapitalismus.blogspot.com/atom.xml
kan brukes for å lese bloggen som XML.
Jeg har forresten begynte å skrive litt "politisk" selv nå også, i tillegg til min teknologi-blogg på chwlund.com, har jeg startet en annen blogg på http://muligheter.blogspot.com