Thursday, November 02, 2006

Bondevik og Irak

Bondevik var imot å jobbe for et regimeskifte i Irak. Nå ønsker han at FN skal intervenere i Nord-Korea, men det er kanskje et sint brev han ønsker seg?

Les mer på Minerva.

5 comments:

Machiavelli (No) said...

"Fighting for peace is like fucking for virginity".

Ghandhi oppnådde kolossale resultater uten bruk av ett eneste våpen, USA bruker et kolossalt antall våpen og stridende, og oppnår ikke halvparten engang. Hvem er den dumme parten da?


M

Eirik Løkke said...

Ghandi oppnådde resultater fordi hans motstander var det britiske imperium, siviliserte og dannede.

Når Ghandi brukte sine ikke voldsprinsipper f.eks ved å legge seg på toglinjene foran toget, så var det fordi han visste at togføreren var ansatt i "British railroad" og derav stoppet når noen lå på skinnnene.

Hadde togføreren vært Pol Pot eller Saddam Hussein, hadde Ghandi kommet seg opp fra togskinnene fortere enn faen.

Poenget er at ikke voldsprinsippene fordrer en sivilisert motstander.

Jeg lurer på hvordan verden hadde sett ut viss Ghandis prinsipper om ikke vold skulle blitt anvedt i møte med Adolf Hitler?

Anonymous said...

Du kan spørre din polske bestefar. Polen fikk smertelig erfare det i 1939.

Fred i vår tid.
Hah!

Eirik Løkke said...

Eller med Churchill sine ord til det britiske parliament og Neville Chamberlain etter Munchenavtalen:

"You had the choice between shame and war. You choose shame. And you will get WAR!"

Anonymous said...

Nå var jo ikke Churchill helt frisk. Tror nok ikke det er noen fordel å romantisere for mye over hans meninger om krig. 2. verdenskrig var et helt spesifikt tilfelle og kan vanskelig overføres til andre konflikter.