Tuesday, December 05, 2006

Det utvidede kulturbegrep. Les stripping.

Borgarting lagmannsrett har til glede for folk flest (muligens) kommet frem til at stripping er for kunst å regne. Det betyr at kunstformen stripping slipper å betale moms. Stripper Julianna Skartland fortalte i retten at hun ikke ser noen forskjell mellom stripping og annen scenekunst. Faktisk tilbød den nydelige strippersken å strippe (!) for dommeren for å underbygge argumentet. På prinsipielt grunnlag er det grunn til å gi retten honnør for avgjørelsen. Det er selvsagt ikke vesensforskjell på stripping og annen form for scenekunst, f. eks varierende grad av ekshibisjonistisk performance, hvilket Kapitalismus har fått med seg under sin aktive tid i studentkulturen. 

Ta f. eks å sjekk ut denne. (Dersom linken ikke fungerer direkte, så åpne et nytt vindu og lim inn adressen http://bstv.no/streaming/2006/uke36_06/bstv-04phonofestivalen.wmv å få med deg scenekunst på høyt nivå...) Kan hende burde regjeringen undersøke momsreglene på generelt grunnlag, men ut fra Aristoteles sitt rettferdighetsargument, bør like tilfeller behandles likt.
Har man først anerkjent scenekunst som fradragsberettiget er det ingen grunn til at dette ikke også skal gjelde stripping.

20 comments:

Anonymous said...

Dette bør Institutt for kulturstudier
og kunsthistorie (IKK) ta til etteretning, og snarest utvide sitt undervisningstilbud.

Og jeg regner med å se Bergenstudentenes strippeklubb på stand i Grieghallen i velkomstseremonien høst 2007.

Machiavelli (No) said...

Så mye som jeg personlig liker damestripping, så synes jeg dommerne er på ville veier her. Stripping, som i strippebuler, er IKKE kunst.

Jeg bare lurer på hvor vanvittig god prosessfullmektigen (advokaten) til den strippeklubben må være, som ikke bare knuser regjeringsadvokaten (i seg selv et sjeldent syn), men også får dommere til å gå av skaftet i sine meninger (les: kunstoppfatninger).

Jeg spår at staten anker til Høyesterett, at regjeringsadvokaten setter inn alle kluter, og at denne seansen avsluttes med en oppheving av de to tidligere rettsinstansers dommer, som foretatt av Høyesterett.

Vi får nå se.


M

Anonymous said...

hva er kunst M? som K skriver så er det mye rart som er kunst, så hvorfor ikke stripping? stripperne føler kanskje de utfolder seg kunstnerisk og kan hende noen av de som ser det oppfatter det som noe kunstnerisk.

Sebastian said...

Selv om jeg også setter "kaffen i vrangstrupen" når jeg får med meg selve domsavsigelsen, tør jeg være enig i at dommen er riktig. Dette på grunn av at det er for kort vei fra forskjellige av eksemplene som har blitt gitt til strippingen. Den eneste muligheten jeg ser vil være å se på momsreglene som K nevner, så alle like tilfeller behandles likt.

Mathias said...

Nå tror du sikkert at jeg er en moralist som setter kaffen i halsen av dette. Nei, hvorfor ikke. Stripping kan jo være kultur det også. Det er mye i Norge som ikke regnes som kultur. F.eks. står jo tyrefekting i Spania på kultursidene og moter og moteindustrien ligger under kulturdepartementet i Frankrike, ikke næringsdepartementet. Så hvorfor kan ikke man innføre støtteordninger for denne formen for kultur, selvom mange sikkert ikke liker denne formen for kultur, men det kan da ikke alltid være kriteriet for hva som er kultur. Det er mye som i dag regnes som kultur som jeg personlig ikke liker, men det skal ikke være utslagsgivende for hva som er kultur.

Eirik Løkke said...

Du sier hva som ikke er kunst, men hva er kunst og hva er kriteriene for kunst?

Jeg er for statlig subsidiering av kunst, og videre at de personer med kompetanse på dette område får lov til å vurdere hva som er og ikke er kunst gjennom sine prioriteringer. Men i dette tilfelle dreier det seg om skatteregler, som i mye større grad må forholde seg til objektive regler, hvilket også domstolen har gjort.

Stripping er i høyeste grad sceneaktivitet, at stripping ikke får offentlig støtte fordi det ikke regnes som "kunst" men skatteregler fortoner seg etter min mening annerledes.

Mathias said...

Eirik! Innledningsvis lufter du her et tema det er skrevet mangfoldige hyllemeter om; "Hva er kultur og hva er kunst"? Noen vil sikkert få den samme opplevelsen av å se en dame strippe som andre får av å se bilder av Salvador Dali eller Leonardo da Vinci eller en Caravaggio eller et stykke av Ibsen. Personlig tror jeg nok jeg foretrekker de siste. Noen av kriteriene for kultur må være at det oppleves som noe skjønt eller fint og er kreativt samtidig, og det er både strippersken og Salvador Dali. Ingen av de står bare rett opp og ned; de gjør noe for uttrykket.

Machiavelli (No) said...

"hva er kunst M? som K skriver så er det mye rart som er kunst, så hvorfor ikke stripping? stripperne føler kanskje de utfolder seg kunstnerisk og kan hende noen av de som ser det oppfatter det som noe kunstnerisk."

Det var en del mennesker som uttalte seg til VG (papirutgaven) om dette i går. De hadde en del poenger.

For min egen del ser jeg på stripping som forlystelse, og ikke kunst. Jeg har én eneste gang vært på strippeklubb i Oslo (men ikke den som saken gjaldt), og da var det ei nydelig mulattdame som danset og gned seg til strippestangen osv. Hun minnet meg veldig mye om artisten Brandy ("hip-hop"-musiker), nesten en dobbeltgjenger. I løpet av "seansen", som ble framført for et tettpakket lokale, gikk hun ut blant publikum. Hun valgte akkurat meg til å gni de nakne puppene sine i ansiktet på. Jeg klager nødvendigvis ikke..

Etter hver enkelt strippers sceneopptreden, med innlagt "teaser" på en eller to utvalgte gjester, så blir damene tilgjengelige for resten av publikum. Disse kan da bestille damen til diverse former for lap-dance, som utføres på bestilleren mens han sitter på plassen sin blant gjestene - og gjerne mens ei ny stripperske holder på med sin generelle sceneopptreden/seanse som publikums hovedattraksjon.

Det ovenstående burde kunne tjene ganske greit til å illustrere at det dreier seg om høyst kommersiell aktivitet her, og da kan jeg ikke se hvorfor inngangsbilletten til stedet skal unntas for moms. Ikke er det i kulturhus dette utføres heller.

La meg samtidig legge til at jeg ikke lar meg imponere nevneverdig av noen lagdommertittel, samt få gjenta min lille tanke om at prosessfullmektigen til strippeklubben enten er genial, eller har hatt litt av genial vinkling i akkurat denne saken.

Som sagt så tror jeg nok at Høyesterett kommer til å sette ting behørig tilbake på plass.


M

Eirik Løkke said...

Reglene gjelder vel ikke om aktivitetene er kommersielle eller ikke, men om stripping er scenekunst. Det er jo mange former for scenekunst som er kommersielle, som ikke er stripping. Og det er jo det forholdet domstolen må vurdere.

Kan ikke skjønne annet enn at Høyesterett vil støtte dommen både fra tingretten og lagretten.

Machiavelli (No) said...

Vel, vi får bare vente og se da.

Men i forhold til momsreglene differensierte jeg også mellom kunst og forlystelse.

Riktignok vil en da lett kunne hevde at mange kunstelskere får forlystelse ut av å oppleve kunst under utfoldelse (gjerne på en scene, evtl. som maleri, skulptur, lyd eller annet), men kunst skal (i alle fall etter min mening) ha den tilleggsfunksjon at den virker tankevekkende og/eller åndsstimulerende.

Selv om stripping både kan kalles for stimulerende og utfordrende, så er den vel neppe særlig tankevekkende, eller egnet til å skape nye, revelatoriske innsikter hos iakttageren (ok, hvis han er jomfru, men la oss ikke dra alle digresjoner alt for langt.. ).


M

Anonymous said...

Noen vil kanskje hevde at dans er kunst, da er det for meg definitivt stripping også kunst. Jeg ser fram til den dag tv2 bytter ut dansing med stripping. Gleder meg å se Tone strippe opp etter en blankpolert stålstang eller om Grethe Rodes slankekur gir andre kjekke virkninger enn kun nedgang i vekt ;-). At denne Machiavelli skurken hevder at dette skyldes slett håndverk fra regjeringsadvokaten er jeg forbauset over. Selv om Machiavelli ikke mener at stripping er kunst så er det vanskelig per juridisk definisjon og hevde noe annet, så lenge dansing er per juridisk definisjon kunst.

Machiavelli (No) said...

Mja..

Nå kan ikke jeg lovverket rundt kunst- og kulturformidling på rams, men det ville overraske meg dersom dans står definert i noen lovtekst (hvilket kreves for å kunne kalle noe legaldefinisjon) som "kunst". Uten å kjenne det rettsfeltet i noen særlig grad, så vil jeg vel anta at det man har gått inn for er å overlate en viss skjønnskompetanse til nærmere legaldefinerte kompetanseorganer, slik at disse gis et visst slingringsmonn til å definere hva som til enhver tid skal kunne regnes som kunst. Dette bl.a. fordi kunstfeltet gjerne både er litt for faglig snevert til å detaljstyres av Stortinget, samt preget av fluktuerende oppfatninger av hva som til enhver tid kan passere sjablongmessig som kunst.

Men jeg hører gjerne mer fra folk som eventuelt kan noe håndfast om dette. (Blir jo spennende å se om K har slike blant sin enge leserskare).

Dessuten så er det ikke kunstbegrepet som sådan som er under debatt her, men snarere momsregler. Så vidt jeg har skjønt så var det moment i vurderingen at et Chippendales show hadde blitt fritatt for moms tidligere, og sett i forhold til det så mente man vel gjerne at det ville være kjønnsdiskrimering og forskjellsbehandling dersom kvinnelige strippere ikke utløste samme fritaksmulighet.

Men, jeg tviler sterkt på at Chippendales sin sak ble behandlet i Høyesterett, og slik det fungerer i dette landet vårt her, så har man ikke særlig presedens for noe som helst før Høyesterett har sett på saksfeltet.

Jeg blir litt skuffet om ikke saken blir anket, grunnet interessen for å få spørsmålet endelig avklart, men ikke så veldig egentlig. For noen *direkte* motstander av stripping, er jeg vel neppe....

Kvalifiserer jeg etter dette fortsatt til benevnelsen skurk? (Skjønte ikke helt den der, egentlig.. ).


M

Mathias said...

Det finnes intet lovverk som definerer hva kunst er egentlig, men er nedfelt i forvaltningspraksis og Kulturdepartementets definisjon. Mange kulturarbeider har ønsket seg en "Kulturlov" de site 3-4 tiår, men man har aldri nådd frem med dette ønsket hverken under Arbeiderpartiet eller Høyre.

Anonymous said...

Det finnes en lang rekke definisjoner på hva kultur er. Én definisjon, og kanskje den mest utbredte, er at kultur er åndsliv – i motsetning til f. eks. politikk og rettsvesen. Samler vi oss om denne definisjonen kan vi også enes om at stripping faktisk er kultur (men ikke nødvendigvis kunst). Det er heller ikke noe forbud mot at kultur eller kunst ikke skal være kommersielt, for nær sagt alle kultur- og kunstopplevelser, har en inntektsside, så vel kunstgalleri som strippebuler. Så selv om et strippeshow har en opplagt kommersiell side, så er ikke dette diskvalifiserende.

Hva kunst er, er en helt annen debatt. Her strides de lærde (og med det mener jeg ikke de som kommenterer denne bloggen (ei heller meg selv)). Hva som regnes som kunst vil variere fra person til person, miljø til miljø og fra tid til tid. Det er oftest lederskikkelser i visse miljøer, som lederen av et kunstgalleri, som bestemmer hva som er kunst. Henger det på veggen i et kunstgalleri regnes det så godt som uten unntak som kunst. I denne saken er det en domstol som har definert noe som kunst. Det bryter i og for seg med normen, hvor det er (fag-) miljøet selv som definerer hva kunst er. Det er imidlertid liten grunn til å tro at stripping vil regnes som høyverdig kunst, snarere tvert i mot.

Og nei; vi trenger ingen kulturlov – vi trenger ikke FLERE lover, vi trenger FÆRRE!

Anonymous said...

Hvorfor kan du ikke stoppe Alf fra å publisere på bloggen din? Det er jo bare ræl den der forp.... idioten kommer med.

Anonymous said...

De mest profilerte tringsfrihetsforkjemperne i Høyre slår til igjen... ?

VamPus?

Kan vel kanskje lykkes i å avspore en debatt, i alle fall. Noe de er flinke til å anklage visse andre for. Hyklingsfrihetsforkjempere, er vel en bedre betegnelse.

Eller hva dere?

Mathias said...

Til Anonomyus! Selvsagt finnes det noen slags definisjoner på hva er kultur, men ingen lov sier noe dette. Skal man diskutere hva kultur er, bør man først oppsøke et fagbibliotek å lese alle bøkene som er skrevet om dette. Man vil finne mangfoldige hyllemeter med bøker av såkalte forskere som mener noe om kultur. Med andre finnes finnes det ingen fasit på hva kultur er.

Anonymous said...

Hva med halv moms for stripping utendør og full moms innendørs?

Anonymous said...

Hvorfor svarer machivaelli anonymt når noen tiltaler ham med hans egentlige navn?

Machiavelli (No) said...

Hvorfor er du så idiot?

Det er mange dumme spørsmål man kan stille her i hverden. Mitt herværende og ditt ovenfor er to av dem.


M