Thursday, March 08, 2007

Kvinnedagen og Kapitalismus på NHH

Kapitalismus hadde den store glede av å tilbringe de første timene av dagene på NHH, i regi Symposiumet. For anledningen som møteleder for debatten som ble arrangert i Aulaen i etterkant av fremleggelsen av Studentundersøkelsen 2007, hvilket tar for seg oppfatniger om, og viktige egenskaper for, toppledere. Ikke unaturlig at undertegnede mingler i så celebert selskap, med tanke på at Kapitalismus kommer fra den økonomiske høyborgen og ledelsesfabrikken, Historisk-filsofisk fakultet, UiB.

I debatten deltok blant annet Professor Paul Gooderham og Knut Arild Hareide, i tillegg til produktsjef i Manpower, Sølvi Monsen og Kommunikasjonsrådgiver Hans Jørgen Mørland.
Undersøkelsen viser at 79 % av de kvinnelige studentene mener det er for mange mannlige toppledere, mens bare 24 % av de mannlige studentene deler oppfatningen. Samtidig sier kun 12 % av de kvinnelige studentene på NHH at de ønsker å bli toppledere, mens flere enn 30 % av de mannlige studentene ønsker å bli toppledere.

Så kan en jo stille spørsmålet om dette er et problem?
Tja, det som er et problem, er hvis kjønn blir et handikap. Altså at mannlige kandidater skulle ha større muligheter pågrunn av kjønnet. Jeg skal ikke avvise at det fremdeles finnes gamle gubber som mener kvinner er mindre egnede som toppledere, men jeg tror det er en utdøende rase, og godt er det. Det finne med kapitalismen er at den søker profitt og belønner talent, dvs at konsekvensen for toppledere og bedrifter dersom de skulle velge dårligere menn på bekostning av kvinner, vil bli "bad for business". Altså mer konkurranse vil virke positivt på likestillingen.

Forresten, gratulerer med dagen!

4 comments:

Anonymous said...

Selvsagt er det å være kvinne et handikap. Mange trenger ikke være Einstein for å se at det er systematisk undertrykkelse av kvinner i næringslivet.

Derfor er det viktig med kvinnedagen 8 mars!

Anonymous said...

Ja, kan være enig at det er kvinneundertrykkelse i næringslivet, men dette har nok sammenheng med en undersøkelse jeg leste en gang om at kvinner er mindre intelligente enn menn. Hjernen deres er visstnok mindre..

Eirik Løkke said...

Eller med ordene til Henry Louis Mencken: "På et punkt er tross alt menn og kvinner veldig like.... - De har liten tiltro til kvinner!

Anonymous said...

"Hjernen deres er visstnok mindre..
"

This I tried politely tell them, but they would nat liisten...