Tuesday, March 27, 2007

The Lessons of Milton Friedman

8 comments:

Anonymous said...

Er det ikke på tide å gi opp idealiseringen av denne tredje-verdensødeleggeren?

Anonymous said...

ikkje fullt lige bra som den om Bernanke, men slettes ikkje verst.
Gaute

Anonymous said...

Hehe, jaja, var jo litt morsomt og da.. Men lurer på hvilken handelsskoles sangkor dette er? Synes jeg hører en svensk aksent. Gøteborg?

Anonymous said...

Hvilket U-land har Milton ødelagt?

Anonymous said...

Vakkert!

Eirik Løkke said...

Enig i at Bernankevideoen er kanon. Forøvrig var det Bernanke som mente at Friedmans teorier var synonymt med makroøkonomi som sådan.

HankRearden said...

Undres på om disse jentene skjønner hva de faktisk synger. Flott er det uansett.

Anonymous said...

Selvsagt er ikke Friedman ensbetydende med makroøkonomi som sådan. Det må jo en Bush-lakei a la Bernanke til å lire av seg noe sånn..

Hvilke land har Friedman ødelagt? Ingen. Men han har gjort vesentlig skade på land som Chile og Bolivia.

Landene består, men enkeltskjebner fikk det veldig hardt en stund - og en del bukket under. Dette nevnes selv i DVD-en "Commanding Heights": "at a very high human cost", noe som ble understreket (gjelder Chile).

La oss holde hodet kaldt en stakket stund: Friedman var en glitrende økonom, og fortjener en plass i lærebøkene om økonomisk historie, utvilsomt. Men ingen mennesker er perfekte, ei heller Friedman.

Selvsagt var flere enn ham involvert i det som skjedde i nevnte land. Andre hadde mulighet til å stoppe utviklingen. Men man valgte å kjøre Friedmans nyutviklede planer og teorier.

I ettertid kan det hele sees på som et eksperiment. I økonomisk vitenskap er de eneste reelle eksperimentene de som gjennomføres i virkeligheten, overfor virkelige mennesker.

Friedman var i så måte med på å utvikle økonomisk teori, men denne er selvsagt ikke kommet til veis ende. Via disse real-life eksperimentene korrigeres også Friedmans hypoteser, og økonomisk vitenskap beveger seg ytterligere framover.

Friedman skal ikke ha skylden for humanitær elendighet, men de som valgte å iverksette økonomiske eksperimenter på hans vegne, i bl.a. nevnte to land, har menneskeliv på hendene.

Spørsmålet er vel bare om noen stor økonom og vitenskapsutvikler i det fagfeltet noensinne slipper utenom at noen på overivrig vis misbruker og prematurt eksperimenterer med hans/hennes teorier, og derved slipper unna all humanitær kritikk.

Jeg kommer ikke på noen eksempler på økonomer som har sluppet helt unna i farten. (Men kanskje de finnes?)