Wednesday, March 14, 2007

Pinlig av hvem?

Næringspolitisk talsmann i FrP, Øyvind Korsberg, mener det er pinlig stille fra næringsministeren omkring salget av Aker Yards. Det eneste som er pinlig er FRPs næringspolitikk.

Næringsminister er en post som burde vært lagt ned for lenge siden. Det viktigste en næringsminister kan gjøre er minst mulig.

Keep away! Let the invisble hand do the job!
I konvensjonell forstand betyr ”aktiv næringspolitikk” at Staten griper inn overfor bedrifter som ikke greier seg i markedet fordi de ikke er lønnsomme nok. Dersom det er slik at Aker er konkurransedyktige så vil nye eiere utvikle selskapet videre, og attpåtil få profitt. Hvis Aker i Norge ikke greier konkurransen fra lavkostland, så er det til det beste at Aker flagger ut eller legges ned, samtidig som arbeiderne føres over til mer lønnsomme arbeidsplasser, slik tilfelle var med Union.

Det kan være vanskelig å skille Øyvind Korsberg fra Jan Bøhler, FRP fra Ap i næringspolitikken. Det er for så vidt ikke noe nytt. Carl Ivar Hagen har selv tatt til ordet for statlige investeringsfond i Bøhler klassen altså mangfoldige milliarder.

At staten skal bruken mangfoldige milliarder av skattebetalernes penger på bedrifter eller mennesker som ikke får støtte i privat næringsliv (som oftest av en grunn), er heller vanskelig å svare på.

Senioranlytiker i Nordea Eric Bruce har i grunnen sagt det svært så fornuftig i sin kommentar på e24 ”Hva med passiv næringspolitikk?”

”Daglig legges bedrifter ned (3 540 virksomheter gikk konkurs i fjor (2005 min anm.)) eller nedbemanner. Folk mister jobben eller sier opp. Samtidig ekspanderer andre bedrifter og nye skapes. De som mistet jobben, finner en ny. De arbeidsplassene som forsvinner er normalt i mindre lønnsomme bedrifter, enten fordi markedet for deres produkt faller eller fordi andre bedrifter produserer mer effektivt. De som ekspanderer derimot er mer lønnsomme fordi de betjener et voksende marked eller er mer effektive. Det er kanskje unødvendig å si det, men denne prosessen er grunnlaget for vår velstand. Det sørger for at vi produserer det folk vil ha i de bedriftene som er mest effektive”

Rettelse Bruce, Det BURDE vær unødvendig å si.

At Korsberg og FRP ytrer støtte til tullete, unnskyld ”aktiv næringspolitikk”, viser med all tydelighet at FRP slettes ikke er noe liberalt økonomisk parti. Men igjen, det visste vi vel kanskje også fra før…

5 comments:

Weinberg said...

Nja, næringsministeren var da på TV2 og serverte litt av den vanlige svadaen tidligere i kveld.

Jeg vil ikke (kan heller ikke) legge meg borti dette, men... blah blah blah, langsiktig eierskap... blah blah blah, bevare norske arbeidsplasser.. blah, blah, blah.

Like forutsigbart som vanlig, jeg ser ikke poenget.

fabelfisk said...

Haha, ja de fornekter seg ikke. Begynner å bli en smule lei av dette røret nå. Hvordan skal man klare å få "folk flest" til å forstå at ingen er tjent med lite lønnsome arbeidsplasser som produserer for mye i forhold til hva folk vil ha?

Anonymous said...

hahahahahahaha...fikk for meg at du hadde skrevet "let the right hand do the job".

akkja. hva man tenker på...

Eirik Løkke said...

Joda, næringsministeren var ute å liret av seg sedvanlig pjatt.

Ingeborg, ja det skal ikke være lett. Eller med Bush sine ord:
"The right hand knows what the lefthand does..."

HankRearden said...

Ser at Yngve Hågensen ønsker at staten skal kjøpe aksjer i Aker Yards i dag. Kommer folkene på venstresiden noensinne til å forstå at dersom bedrifter i Norge er konkurransedyktige og lønnsomme så vil de ikke bli flyttet ut eller lagt ned. Det er i satsning på gode rammevilkår og investering i kunnskap og infrastruktur at man skaper og opprettholder arbeidsplasser som politker, IKKE gjennom subsidier og "aktiv" næringspolitikk.