Thursday, February 28, 2008

Rødt sammenligner Afghanistan med NAZI okkupasjon i Norge. Betyr det at Rødt støtter drapet på Dagbladjournalist Carsten Thomassen?

Dagbladnett kan vi lese at de revolusjonære klovnene i Rødt sammenligner Norges "okkupasjonen" av Afghanistan med Nazistenes okkupasjon av Norge under 2.verdenskrig. Sammenligningen er selvsagt hinsides all fornuft og til tross for at Rødt er et minimalt parti, så er det skremmende å se den type historieløshet som Torstein Dahle og Erling Folkvord åpenbarer i artikkelen.

Dette er forsåvidt ikke noe nytt. Rødt har tidligere hevdet at norske soldater er "legitime mål" i så måte må vel den politiske ledelsen i Rødt si seg meget fornøyd med at norske soldater blir drept av barbarere i Afghanistan. For å ikke snakke om drapet på Dagbladetjournalist Carsten Thomassen - det var vel rett og rimelig det også, siden han tross alt var "medløper" i følge med "okkupasjonsminister" Jonas Gahr Støre? For meg fortoner dette seg som meninger langt inn i kokoland.

La meg kort få minne om bakgrunnen for hvorfor NATO og Norge er i Afghanistan.

1. 11 september 2001 - operasjonen ble planlagt og utført med støtte av Talibanregimet.
2. FNs sikkerhetsråd er KRYSTALKLARE i behovet for internasjonalt tilstedeværelse i Afghanistan. NATO opererer på vegne av FN i Afghanistan.
3. NATO er tilstede i Afghanistan for å beskytte og støtte den lovlig valgte regjeringen i Kabul.
4. Målsetningen er å sørge for tilstrekkelig sikkerhet slik at sivil gjennoppbyggelse kan finne sted.

Dette er bakgrunnen. Det er slett ikke sikkert at NATO lykkes, og mye kan sies om strategien. Men å tro at Afghanistan har bedre eller noen som helst sjanse å lykkes uten militærtilstedeværelse er ikke bare navit - det er bare direkte dumt!

Jeg mistenker egentlig ikke Rødt for å være tilhengere av Taliban - selv om konsekvensen av deres standpunkt blir at de støtter bevegelsen. Jeg mistenker derimot Rødt for å være så blindet av USA-hat, at det totalt ødelegger dømmekraften i internasjonale spørsmål. Noe dette utspillet i Dagbladet illustrerer meget godt.

8 comments:

Anonymous said...

Jeg er en borgerlig velger som ikke hater USA (har stemt Høyre, men ikke hver gang), og dette er adressert til røde USA-hatere, men jeg tar meg den frihet å svare likevel.

Det meste du skriver her er jo tendensiøs synsing, men du har fire punkter som er konkrete, så jeg kan jo svare på dem.

1. Ingen av de aktive ved 11. september kom fra Afghanistan. Taliban tilbød å utlevere Osama bin Laden til Tyrkia, men USA avslo dette. Det er ganske langt å gå derfra til å si at de planla og støttet utføringen.

2. FNs sikkerhetsråd ga etter for USAs raseri i 2001, og det var vel ingen overraskelse for noen. Dette punktet er absolutt ditt beste - det gjør at krigen mot Afghanistan er bedre enn krigen mot Irak.

3. Hitler kunne med letthet sørget for at Quisling ble valgt i 1940, så det er ingen praktisk forskjell der. Jeg tror heller ikke NATO har dette som erklært hovedmål - det er mer et middel for å nå sine hovedmål.

4. Det er tilstrekkelig sikkerhet i vesentlige deler av Afghanistan (USA, NATO og regjeringen kontrollerer per dags dato 30% av Afghanistan, i følge USA). Om sivil gjenoppbygging var en målsetning, har vi alle tiders mulighet til å utføre denne i disse 30% av landet. Derimot viser det seg jo at det er kun i en ørliten andel av områdene man faktisk går inn for sivil gjenoppbygging (men absolutt: kreditt til Norge - vi gjør det svært bra sammenlignet med mange andre land).

Så som sagt, du har et poeng i FNs holdning til krigen mot Afghanistan - det er en forskjell fra Tysklands krig mot Norge. Det er imidlertid også mange likheter, og også mange flere forskjeller. Personlig synes jeg sammenligningen er usmakelig pga nazistenes forfølgelser av bl.a. jøder og sigøynere, men rent militært sett så er den ikke så hakkende gal. Rent praktisk var det i hvert fall langt bedre å være nordmann i 1940-45 enn det er å være afghaner siden 2002.

Anonymous said...

At taliban tilbød seg å utlevere Bin Laden til Tyrkia forandrer svært lite, blir som om Spania skulle utlevert David Toska til Portugal.

Hitler kunne med letthet sørget for at Quisling ville blitt valgt?? snakke om tendensiøs synsing.....

At FN godkjente krigen mot Afghanistan gjør den ikke bare krigen mot Irak bedre, men det gjør den legitim.

og til slutt, rent militært sett så ER sammenlikningen hakkende gal!
I Norge var det Tyske soldater som okkuperte landet, mer enn 300 000 tyske soldater. I Afghanistan er målet å bygge en Afghansk hær som kan ta over sikkerheten til et selvstending og uavhengig Afghanistan. det var aldri målet i Norge.
Selvfølgelig var en av grunnen til den store tyske troppekonsentrasjonen i Norge faren for en alliert invasjon her, men målet var ikke et selvstendig uavhengig Norge, slik tilfellet er i Afghanistan.
Gestapo opptrådte på en måte under okkupasjonen av Norge som spredte frykt blant det norske folk, det finnes ikke noe slik i Afghanistan.

Årsaken til invasjonene er vidt forskjellige, metodene som brukes er vidt forskjellig og målene er vidt forskjellige både militært og politisk. Den eneste likhetene er at det er fremmede tropper i et suverent land.

G.

Anonymous said...

Google "bush nazi" og les deg opp om folka som har okkupert Afghanistan og Irak - med vår hjelp...

Anonymous said...

En annen vesentlig faktor som føste kommentator ovenfor glatt overser, er at NATO, i tillegg til å ha et klart FN-mandat i ryggen, er INVITERT av regjeringen i Afghanistan. Man kan si mye om regjeringen til Karzai, men den er nå det nærmeste man kommer en legitim statsmakt i landet. I denne konteksten blir det temmelig pussig at noen trekker sammenligningen mellom NATOs tilstedeværelse i Afghanistan og Nazi- Tysklands okkupasjon av nesten hele Europa. Såvidt jeg husker hadde ikke Hitlers tropper noe mandat fra noen som helst, og ble vel strengt tatt ikke invitert inn av hverken regjeringen i Norge, Polen, Frankrike eller andre allierte land.
Hvis det finnes noen som ikke klarer å se denne klare folkerettslige forskjellen, så bør de skaffe seg briller.
Helt enig med Eiriks siste avsnitt. Det er fantastisk å se hvordan enkelte deler av den politiske venstresiden ikke klarer å skille snørr og bart i forholdet til USA. Det ekstreme hatet som framvises mot vår nærmeste allierte og sikkerhetspolitiske garantist er skremmende. At de samme menneskene avfeier alle operasjoner USA deltar i som "dumme" simpelthen bare fordi USA er med, viser en total mangel på virkelighetsforståelse. Det finnes faktisk, tro det eller ei, situasjoner der USA gjør noe godt i verden. Dermed støtter de indirekte de mest destruktive krefter vi kjenner i dag, nemlig ekstrem religiøs fanatisme.
Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen, jeg vil når som helst, uten å blunke, ha hatt 30.000 amerikanske soldater i bakgården enn 30 muslimske terrorister ravende rundt i nabolaget. Any time!

Øyvind

Eirik Løkke said...

Er helt enig med G og Øyvind. Trenger vel ikke legge til så veldig mye mer for nå.

Skarra said...

"Rent praktisk var det i hvert fall langt bedre å være nordmann i 1940-45 enn det er å være afghaner siden 2002."

Vet du hva. Jeg tror de 767 jødene som ble deportert til Auschwitz ville hatt en annen oppfatning. Og de 40 000 nordmenn som satt tysk fangenskap under krigen, hvorav 8 000 ble sendt til konsentrasjonsleire i Tyskland og Polen.

At man i det hele tatt tørr å sammenlikne Tysklands okkupasjon av Norge med det som nå skjer i Afghanistan er forkastelig.

Anonymous said...

Du glemte de 15000 russiske krigsfangene som gikk under bygging av veier, kaier og slikt. USA har dessuten sin egen konsetrasjonsleir på Cuba, Gitmo you know.

Forøvrig var det ikke så ille for den jevne nordmann under krigen. Om Afghanistan er verre er ikke godt å si, men Irak er definitivt verre.

Anonymous said...

green movement nazism,….

and danish scn:

(from internet)

‘Danish scientologist Jens Mortensen-Rothschild has said that he is a nazi.
He is danish satanist (freemasons?) and elites member, f.ex. one of his daughters has been used internationally by illuminati childrens sexual abuse and rituals.
He has also operated internationally - Jesuit?

http://wikicompany.org/wiki/911:Vatican_&_Jesuits

http://www.youtube.com/watch?v=e3uEKTusr9w

Does this mean that scientology includes nazism in Denmark?

http://www.youtube.com/watch?v=RqfAxhlTnPQ&feature=fvw

http://www.youtube.com/watch?v=1S7kimcUw-c

kingdom of denmark ?

http://www.youtube.com/watch?v=B3HASgMS7w0

We do not know if scientologists know about Jens Mortensen-Rothschild’s nazism or other satanic operations.

has scientology nazi ideas in denmark?

Church of Scientolog
real scientology:

http://www.youtube.com/user/ChurchofScientology

http://www.youtube.com/watch?v=3zUvUAyFiUY

real scientology:

http://www.youtube.com/user/ChurchofScientologyHas danish scientology nazi-members?

http://balder.org/