Monday, March 10, 2008

Marte Michelets feminisme

Den internasjonale kvinnedagen 8. mars ble feiret i god tradisjon lørdag. Det vanlige sammensurium av diverse organisasjoner brukte dagen som propaganda, blant disse SV, Ottar og ikke minst Internasjonal kvinneliga for fred og frihet. Det mest oppsiktsvekkende var likevel kommentator Marte Michelet som i Dagbladet 8. mars uttrykte bekymring for Brun feminisme.
Her valgte hun å benytte anledningen til å komme med et ufint angrep på kritikerne av islam – fremfor å kritisere islamistene. I Michelets verden er det ikke Taliban, prestestyret i Iran eller klovnene i Islamsk råd som er problemet for kvinnekampen, men Hege Storhaug. Mon tro om kvinnene i de samme landene føler det samme?

Jeg kan knapt tenke meg noe viktigere enn bekjempelse av religiøst basert undertrykkelse, hvilket (altfor mange) deler av islamsk praksis er. Det er en skam for den såkalte kvinnebevegelsen at de velger å fokusere på AFP, likelønn, og sexkjøp-forbud fremfor å markere avsky mot det faktum at norske jenter, født og oppvokst i Norge, bokstavlig talt blir sendt ut av landet for å bli skåret opp, for å ikke glemme de mange som blir tvangsgiftet. En ting er at kvinnebevegelsen ser ut til å være lite opptatt av dette, en annen ting er å gjøre som Michelet, å angripe dem som faktisk ønsker å gjøre noe med det. Michelet skriver i sin kommentar at: ”den utstrakte hetsen mot islam beviselig har ført til økende fundamentalisme og dermed skjerpet kvinneundertrykking i muslimske miljøer i vesten. Vi høster som vi sår”

Det er altså de som kritiserer islamsk grufull praksis (eller "hetser" som Michelet kaller det) som er skyld i kvinneundertrykkingen. Argumentasjonen ligner mistenkelig på kvinners klesmåte og hvor de befinner seg som årsaksforklaring på voldtekt – fremfor å legge skylden på dem som utøver ugjerningen. Jeg er usikker på om det er hold i at fundamentalismen er økt og kvinneundertrykkingen skjerpet. Jeg registrerer at Michelet påstår dette. Jeg ser også at hun mener det er bevist at dette kommer som følge av hets – vel, hvis dette er beviselig, kunne hun vel belagt påstanden.

En annen ufin gjennomgangstone i Michelets kommentar er hennes forsøk på å assosiere Hege Storhaug med bevegelser som British National Party. Storhaug har ikke bare skylden for kvinneundertrykkelsen i islam. Hun er visstnok også med på å legitimere halv-nazistiske partier, skal vi tro Michelet. Det er nesten så man begynner å lure på hva annet Hege Storhaug står bak…

Jeg skjønner at Hege Storhaug kan være svært provoserende i sin form, og ikke alt hun kommer med er jeg like enig i. Men hvis ikke Hege Storhaug hadde tatt de omkostningene og satt fokus på de svært barbariske skikkene innen (altfor store) deler av islam, hvem skulle da gjort det? Marte Michelet? Dagbladet? Norsk feministbevegelse?

Jeg mistenker ikke Marte Michelet for å ha noen fellesinteresser med verken Taliban eller prestestyret i Iran. Likefullt velger Michelet å stemple Hege Storhaugs såkalte brune feminisme som problemet for kvinnekampen – fremfor islamistene. Mener virkelig Michelet at hun har MER til felles med Taliban enn Hege Storhaug? Hvis svaret er nei, hvorfor i all verden adresserer hun ikke da kritikken der den hører hjemme – mot dem som utfører ugjerningene?

Også blogget på Minerva

7 comments:

Anonymous said...

Jeg støtter mye av det du sier her.

Tillater meg også å lenke til tre andre, svært gode poster om dette viktige temaet:

http://abre.blogsome.com/2008/03/06/frihet-er-slaveri/

http://www.arachne.no/?p=53

http://www.document.no/2008/03/betongpc.html#more

Anonymous said...

Så enig, så enig. Som når motstandsbevegelsen mot tyskerne under krigen fikk reprisalier fra nazistene. Skulle vi bare lagt oss flate da?

Anonymous said...

Vet ikke helt om du treffer med kritikken Kapitalismus. Det er en særdeles lite velvillighet i tolkningen overfor Michelets intensjoner.

Det er faktisk mulig å både være kritisk til Storhaugs rabiate form av typen "muslimene må dø" utsagn, samtidig som man ikke bifaller middelalderske praksiser som enkelte innen islam står for.

Det viktigste poenget til Michelet var at fremgangsmåten uansett ikke er til hjelp for kvinner i islam. Og det burde alle ta til etteretning.

"Moderat feminist"

Anonymous said...

Mistenker Marte Michelet og "Moderat feminist" for ikke å ha lest noe som helst av Storhaug. Om de så hadde ville de neppe ha skrevet artikkelen eller kommentaren her.

Skarra said...

I mangel av ord viser jeg til en som sier det bedre:

http://youtube.com/watch?v=y9dXGJ2rYdA


Siste innspill er fra min egen lokalavis:

http://dt.no/article/20080311/NYHET/747298151/1099/NYHET

FRP har bedt Senol Karaøz om å forlate landet, hvilket journalisten i DT spør om ikke er "et brudd på ytringsfriheten":

http://dt.no/article/20080311/NYHET/901573206/1099/NYHET

Eirik Løkke said...

Gode innspill Martin - det finnes grenser for hvor mye kulturell selvpisking man skal g� igjennom.

Det er hvertfall hyggelig at feministen er moderat - hva n� enn det betyr. Regner med at du ikke er noe medlem i Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, siden du brukte begrepet moderat.

Til poenget ditt, som jeg sa, jeg forst�r at enkelte kan oppfatte Storhaug som veldig provoserende, og kan hende det ikke alltid dyrker frem en god diskusjon om l�sningene. Men det er noe med valg av fiender. At Michelet velger islamkritikerne - fremfor islamistene er oppr�rende.

Jeg f�r lyst til � p� nytt sitere Thomas Sowell:

"Multiculturelism means that you can praise every culture in the world except western, and you can not blame any culture in the world - except western"

Anonymous said...

Jeg synes det er oppsiktsvekkende at såpass oppegående mennesker ikke er i stand til å se flere nyanser enn svart og hvitt.

Michelet advarer mot en allianse mellom brune politiske strømninger og feminisme, og jeg kan ikke se at det er mer problematisk enn å advare mot en eventuell allianse mellom feminister og Taliban.

Når to radikale og destruktive bevelser som jihadbevegelsen og neofascisme står mot hverandre er det ikke nødvendig å ta side. Det eneste riktige vil være å stille seg på siden av begge bevegelsene, og jeg kan ikke se at det er noe annet enn dette Michelet gjør. Man kan være enig eller uenig, men det er helt legitimt å beskylde Hege Storhaug for ekstremisme selv om hun kritiserer andre ekstremister.

Er det feil å kritisere voldelige blitzere fordi de slåss med enda mer voldelige nynazister?

På samme måte som i forhold til kvinners ansvar for å unngå voldtekt så er det forskjell på hovedansvar/straffeskyld og medansvar. Hvis en overstadig beruset jente finner på å legge seg til å sove naken i en park seint en lørdagskveld er et eventuelt overgrep i betydelig grad selvforskyldt. Det gjør imidlertid ikke overgriperens ansvar og skyld mindre. Overgrep er like galt uansett.

Rasistisk hetsing er og blir rasistisk hetsing, uansett om den rammer liberale Ali i kebabsjappen på hjørnet eller Mullah Krekar. Selv om det er lettere å sympatisere med Ali...