Friday, September 12, 2008

Hva er forskjellen på Sarah Palin og Islamister?

- Lipstick!

Via Salon.

Sarah Palin har vært under nøye granskning og harde angrep fra amerikansk (og norsk presse som gjentar dem gjerne). Det ser ikke ut til å hjelpe - angrepene preller av, og foreløpig ser det ut til at McCain har gjort et genialt valg som visepresident. Palin er svært populær.

Jeg må innrømme at jeg syntes sammenligningen Palin og Islamister var rasende festlig. Selvsagt usaklig - men svært morsom. Det er knapt noen hemmelighet at sosial konservative meninger som religionspromotering i det offentlige rom, abort og anti-seksualundervisning ikke resonnerer særlig godt med meg.

Likevel har jeg sans for dama. Det er et eller annet med dama, hennes thatcheritt style, hennes vitalitet og ikke minst hennes anti-government, anti-spending og pro-taxcut som gjør at jeg er mer fornøyd, enn misfornøyd med valget av Sarah Palin.

ABC hadde det første større intervjuet med Sarah Palin i samtale med en særdeles arrogant Charlie Gibson. Jeg synes hun greide seg bra. Bedøm selv - her, her og her.

Gleder meg allerede til visepresidentdebatten!

Barack Obama varsler at han skal kjøre en tøffere linje mot McCain. Etter grisestuntet bør han passe seg med utfall mot Palin.

13 comments:

Anonymous said...

Usaklig sammenligning?

Har du noen saklige argumenter for den påstanden?

Anti-abort
Anti-seksual
Mer religion i politikken
etc

Den fløyen hun representerer forsøker å overgå teokratiet i Tehran.

Ellers er hun etter alt å dømme en tøff politiker og dyktig administrator, men det hjelper ikke når politikken lukter hundebæsj.

Anonymous said...

Konrad, jeg tror ikke du er så dum at du virkelig helt seriøst sammenligner Palin med en islamist.

Men at du tar sterk avstand fra noe av det hun står for, kan jeg forstå. Det gjør jeg også.

Anonymous said...

Konrad, jeg tror ikke du er så dum at du virkelig helt seriøst sammenligner Palin med en islamist.

Men at du tar sterk avstand fra noe av det hun står for, kan jeg forstå. Det gjør jeg også.

Anonymous said...

Du som ikke er fullt så dum kan kanskje fortelle meg hva som kjennetegner en islamist så kan vi foreta en sammenligning.

Eirik Løkke said...

Først - jeg kunne sikkert ha uttrykket meg mer nøyaktig i overskriften. Sammenligningen var mellom muslimsk fundamentalist og Palin - ikke islamist. Dette er ikke nødvendigvis bare meningsløs semantikk, men kan uttrykke vesentlige forskjeller.

Det vil si at man kan være islamist/fundamentalist uten å være jihaddist (i mangel på bedre ord), forskjellen er islamist forskrudde meninger, mens jihadist i tillegg er villig til å bruke vold for å gjennomføre det.

Konrad, Sarah Palin bruker ikke overdreven religion i sine taler, hun prøver å dempe dem, det i seg selv er viktig.

Palin og hennes kupaner, tror på et skille mellom stat og kirke, men ikke mellom politikk og tro.

Det er så fundamentale forskjeller mellom Iran og USA - og vil forsette å være selv med Palin som president.

Lakmustesten for dette er hvorvidt det er noe problem å være minoritet. Og det vil ikke være noe problem å være ateist eller muslim med Palin som president.

Anonymous said...

For det første anbefaler jeg mer ryddighet i begrepene, dernest handler ikke dette om forskjellen på USA og Iran men forskjellen på standpunkt.

"Islamist" er et upresist begrep, men kan røffli oversettes med "politisk islam". Det er det reneste sludder å si at en islamist har forskrudde meninger. Tilhenger av politisk islam ønsker at religionen skal spille en sentral rolle i politikken, f.eks. at lover skal begrunnes i religionens lære. Skillet mellom stat og kirke er en formalitet. I Norge har vi statskirke, men religion spiller en mindre rolle i politikk enn i USA. En kristen amerikaner som vil ha "kreasjonisme" inn i skolen eller som begrunner motstand mot seksualundervisning religiøst er en "kristenist".

Dette har ingenting med undertrykking av minoriteter i gjøre. Det har heller ikke noe med jihad å gjøre.

En fundamentalist er en som legger en streng bibeltolkning til grunn og mener at denne tolkningen skal være grunnlag for ens livsførsel. Fundamentalisme var en hedersbetegnelse innført av protestanter i USA som var kritiske til liberaliseringen av kristendommen. Bush og Palin sokner til en viss grad til denne protestantiske fundamentalismen.

Gjør hjemmeleksen din før du utfordrer Konrad.

HankRearden said...

Jeg må si at min sans for Palin er begrenset, men jeg vil vente til 2016 (eventuelt 2012), og se hvem utfordreren hennes på demokratisk side blir før jeg vil felle noen endelig dom over hvem jeg ønsker å støtte. Dersom demokratene kommer tilbake på frihandels og globaliseringssporet så kan det nok bli vanskelig for meg å støtte en person som har et så fundamentalt forskjellig verdisyn i forhold til mitt eget. Etter oppfordring har jeg begynt å blogge igjen Eirik, så du får følge med!

Eirik Løkke said...

Vel Konrad, forskrudde meninger avhenger av ens eget ståsted. Tilhengere av politisk islam også kalt islamister, mener ikke bare at religionen skal være sentral, men gjennomsyre politikken, og at man ikke skal skille politikk eller religion.

Muslimer som sådan er mer fundamentalistisk enn kristne av den grunn at muslimers forståelse av koranen i mye større grad legger til grunn bokstavlig tolkning (fundamentalisme). Jeg har sågar hørt islameksperter si at et fundamentalt trekk ved Koranen er at det ikke er rom for tolkning. Spørsmålet er i hvilken grad dette appliseres i dagliglivet.

En skal passe seg for å generalisere men den opplysningstradisjon og interne kritikk som kristendommen gikk gjennom, mangler i islam, med de konsekvenser det medfører for islam.

Mitt poeng i digresjonen om islam var at det er forskjell på å være tilhenger av politisk islam og politisk militant islam (jihaddist).

Men for å komme til hovedpoenget mitt. Implikasjonene til standpunktet til Sarah Palin er ikke avskrekkende for meg.

Jeg er også tilhenger av å undervise kreasjonisme - så lenge det holdes langt unna vitenskapstimen. Palins standpunkt er at det OGSÅ skal læres kreasjonisme i vitenskapstimen.

Jeg har ingen behov for å forsvare verken kreasjonisme eller avholdenhets tankegangen til Palin, det er for dumt. Poenget er at disse standpunktene ikke i nevneverdig grad påvirker andre mennesker i USA, fordi de er fri til å velge alternative skoler og læring.

Det som faktisk er mer interessant for meg er hvor mye staten skal beslaglegge av folksinntekter, hvilket virkelig er et stort inngrep i folks liv. Det er på dette grunnlaget jeg kan godta Palin. Når det er sagt så er det John McCain jeg har virkelig sans for.

La oss se hva Demokratene kommer opp med, skal slett ikke avvise at jeg støtter en Demokrat i Bill Clintons ånd ved senere anledning.

Anonymous said...

Ikke avskrekkende? Vel, det finnes sikkert noe bra i Palins agenda også, men det meste er til å fryse på ryggen av.

Anonymous said...

McCain går det an å like.

Forøvrig er ikke lekseprøven bestått. Du har dessuten et ytterst forenklet syn på islam.

Krf var tidligere et "kristenist" parti, altså tilhengere av "politisk kristendom". Nå er partiet modernisert og kristenistene har til dels flyktet til Frp. Politisk kristendom i Norge er i dag representert ved folk som Finn Jarle Sæle og avisen DagenMagazinet. Palin står enda lenger til høyre enn disse, tilsatt amerikanske spesialiteter som dødsstraff og våpen.

Sammenligningen med politisk islam er helt relevant. Forskjellen er de politiske systemene i de aktuelle landene.

Eirik Løkke said...

Hehe - er litt usikker på hva denne "lekseprøven" skulle bestå i. Det er godt mulig jeg har et forenklet syn på islam, ihvertfall må jeg for at det skal kunne være noen meningsfull dialog prøve å forenkle islamsynspunktet gjennom å uttrykke noen ganske få essenser.

Jeg pretenderer ikke å være noen stor ekspert på islam, og er fullstendig klar over kompleksiteten i dens mange avgreininger, men regner med at Konrad også forstår at det omfanget en meget grundig gjennomgang av islam vil medføre, vil ganske betraktelig gå utover lesevennligheten, og vil være ganske på siden av det jeg vil adressere, om ikke helt irrelevant.

I så måte får du heller være overbærende med min noe overfladiske tilnærming til islam, evt står du selvfølgelig fritt til å skrive 100 sider med alle de nødvendige nyanser, utledninger og kontekstuelle referanser som selvfølgelig kunne inkluderes i en slik avhandling.

Men for å ta hovedpoenget ditt slik du oppsummerer det:

"Sammenligningen med politisk islam er helt relevant. Forskjellen er de politiske systemene i de aktuelle landene"

Dette er en selvmotsigelse, da politisk islam nettopp representerer et alternativt system til amerikansk kristenkonservatisme, da sistnevnte ikke ønsker å oppheve skillet kirke og stat, hvilket slett ikke er en formalitet, men helt essensielt i et liberalt demokrati.

Politisk islam ønsker derimot ikke noe formelt skille mellom stat og religion. Det vil ikke være noe vanskelig å være dissident eller annerledes tenkende i USA med Palin som president - man kan ikke akkurat si det hva gjelder politisk islam. Det betyr selvfølgelig ikke at man trenger å like verdigrunnlaget til Palin.

Anonymous said...

Du gjør det svært enkelt for deg selv ved å stille opp en stråmann for "islamisme". Dette handler ikke nyanser og utledninger som du så nedlatende formulerer det.

Forøvrig er jo det reneste sludder at politisk islam er et "alternativ" til amerikansk kristenkonservatisme. Innholdsmessig står de for mye av det samme (også når vi ser bort fra dødsstraff), og begrunnelsen for politikken har også klare paralleller.

Eirik Løkke said...

Stråmann? Mener du virkelig Konrad at politisk islam ikke er tilhenger av å forene stat og religion??

Det er hovedpoenget mitt her at - amerikansk kristenkonservatisme er krystallklar på skillet mellom kirke og stat, politisk islam er krystalklar på det motsatte.