Saturday, February 07, 2009

En seier for demokratiet

- og for Ytringsfriheten.

Det var ikke særlig overraskende, likefullt var det naturligvis gledelig at regjeringen trakk forslaget om å innskrenke ytringsfriheten til fordel for religiøse følelser. Ettersom det ikke fantes en sjel i eller rundt regjeringen som kunne så mye som antyde hva deres egne formuleringer egentlig innebar - var konsekvensen naturligvis å trekke hele forslaget, om ikke av prinsipielle, så ihvertfall av politiske årsaker.

Men saken kan også ses - noe denne blogger gjør - som svært gledelig, ikke bare resultatmessig, men også prosessmessige. Måten ryggraden i demokratiet, det sivile samfunn, reiste seg i protest mot regjeringstøvet fra Navarsete, er det all grunn til å glede seg over. En slik liberal ryggmarksrefleks som det norske folk utviste har jeg ventet lenge på. Og det sies at den som venter på noe godt, venter ei forgjeves.

Bloggerne var nok ikke avgjørende, men et viktig supplement i det sivile samfunns press mot regjeringen, det kanskje viktigste bidraget var å mobilisere de store mediene, som de facto bidro til å utfordre Navarsete (og Stoltenberg) på substans, hvis påfølgende avslørte argumentene hennes - eller mangel på sådan. På den måten fortonet denne debatten som et perfekt eksempel på velfungerende demokrati. At når kraften i det bedre argument anerkjennes, så følges det opp med praktisk politikk. I dette tilfellet at forslaget ble trukket.

Det kan selvfølgelig hende at forslaget ble trukket utelukkende av politiske årsaker, det ville i så fall svekket min argumentasjon, men selv om så skulle være tilfelle, så demonstrerte opinionen at det kunne være et bolverk mot tøv, og minoritetstyranni.

Det er sjeldent jeg sier (skriver) det, men i dette tilfellet er det all grunn til å være stolt over Norge!

3 comments:

Unknown said...

Ett merkelig forslag, fra begynnelse til slutt.

Anonymous said...

Enig med deg, en glede for oss som verdsetter demokratiske prinsipper.

Jeg tror du undervurderer bloggernes betydning, se posten på Liberaleren med kommentarer.

Bloggernes påståtte makt
http://www.liberaleren.no/2009/02/05/bloggernes-pastatte-makt/

Redaktørene i riksmediene hadde nok i utgangspunktet avtalt å fortie saken og la den passere i stillhet slik regjeringen ønsket (det var jo derfor den ble sluppet fredag 19. desember like før jul), men den enormt store oppmerksomheten saken fikk i bloggsfæren med opprop og det hele gjorde det vanskelig for redaktørene å holde fast ved denne linjen - så de ble til slutt nødt til å gi journalistene sine klarsignal til å dekke saken.

Anonymous said...

Det ble nok trukket av politiske årsaker, men herlig er det likevel.