Monday, February 23, 2009

Siv Jensen og snik islamisering.

Det var vel knapt noen overraskelse at Siv Jensen benyttet FRPs landsstyremøte til å adressere den siste tids islamdebatt. Det var vel heller ikke noen overraskelseat hun advarte mot islamifiseringen av det norske samfunn, hvor hun videre garanterte at dersom FRP fikk styre var det "Norsk lov" som skulle gjelde. Det er jobetryggende å høre at norsk lov også skal gjelde ved et evt. FRP-styre, men det er så vidt meg bekjent ingen av de politiske partiene som går inn for å oppheve norsk lov.

Akkurat hvordan loven skal utformes er jo kontinuerlig gjenstand for debatt. Jeg skal ikke avvise at FRP kan matrielt sett ha gode forslag til lovendringer, men måten Siv Jensen velger å uttale seg på, er for å si det mildt, lite konstruktivt. Jeg er rimelig sikker på at dette er kalkulerte utspill, hvor meningen er å appellere til demørkeste deler (les rasisme) av den norske befolkning, hvilket jeg finner motbydelig. Det samme er vel bakgrunnen for Per Kristian Foss sitt utspill. Som jeg har skrevet tidligere, det er et opplagt dilemma, ihvertfall for denne blogger, hvordan man skal kombinere saklig - og gjerne hard kritikk av islam, samtidig som man forsvarer mangfoldet, og retten til å være annerledes, deriblant også retten til å være praktiserende muslim.

Siv Jensens metode fremstår i mine øyne ikke som et godt eksempel til etterfølgelse.

22 comments:

Anonymous said...

Det Siv Jensen advarte mot i sin tale var områder der landets opprinelige lov var satt til side til fordel for islamske Sharialover.

Det er tilfellet i enkelte områder i Frankrike og muligens også i Malmø.

Jeg vil si ikke si at det er å spille på rasisme å advare mot dette. Da dette faktisk pågår.

Filosofus said...

Hei! Jeg har fulgt med på samfunnsutvikling og politikk over de siste 22 år. Du har rett i at Norsk lov skal gjelde. Men har du fulgt med på utviklingen ellers i Europa. Anbefaler deg å gjøre dette. Islamisme er sterkt anti demokratisk. Bakmennene her (muslimbrødrene m.m.) misbruker demokratiets frihet til å "snik" islamifisere samfunn. I Storbrittania har dette gått så langt at de har fått inn Sharia domstoll. Vil derfor gi Siv Jensen en del rett i sin kritikk. De islamistiske miljøer skiller seg vesentlig fra andre minoriteter ved å kreve langt mer av særkrav. Med islamister mener jeg da ikke muslimer generelt. Flertallet av muslimer er jo ikke islamister (funedamentalister). Men liberale muslimer har jo ikke noe problem med å utøve sin religion i Norge. Det er lenge siden vi tillot moskeer og ellers går samfunnet langt i å gi alle religioner mulighet til å bli praktisert. Men religionsfrihet er retten til å utøve sin religion i private rom. I offentligheten skal man ikke utøve religion. Det er jo nettopp blandingen av religon og stat som er sp viktig for oss (sekulært). Det er misforstått (eller misbruk) av religionsfrihet. Der har Siv Jensen helt rett. Per Kristian Foss ag andre politkere er så ekstremt opptatt å være politisk korekte at de ikke ser disse realitetene. Hadde de selv fulgt Norsk lov ville de sett at de bryter med mange grunnleggende prinsipper ved å stadig "jatte" med Islamistene. Lignende ting skjer faktisk over de fleste vestlige europeiske land. Dette er derfor ikke skremselspropoganda, men faktiske forhold (realiteter).

Unknown said...

Jeg vil advare mot snik-frp-isering av Norge. Vet ikke om det er verre enn islamisering, men forandring fryder ei.

Filosofus said...

Off topic!: Så du var Liverpool fan. Samme her ;)) Synd med kampen denne helga. Håper de får skjerpet seg til neste kamp.

Filosofus said...

Bengt: FRP'ere sniker da ikke. Eneste kraftige røst i norsk politkk for tiden. Kunne ønsket en langt mer realistisk argumentering fra Høyre for tiden. De burde angrepet rød/grønn røre politkk langt sterkere enn de gjør.

Anonymous said...

Det føles aller verst å være sosialdemokrat for tiden.

For meg er velferdsstaten og de svakes rettigheter den høyeste fane.

At islams målbærere stadig angriper de svake i samfunnet (økende forfølgelse av jøder, homofile, undertrykkelse av kvinner) gjør at jeg står uten politisk alternativ.

Jeg ønsker ikke massiv skattelette og 'rasering av velferdsstaten'.

Men jeg ønsker et Norge hvor det er like greit å være lesbisk, jødisk pike om 30 år som det er i dag.

Men jeg tror det går gal vei. Dersom Basim Ghoslan og andre "ledende" muslimer får sin vilje, er det halshogging og slør som gjelder, samme hva du selv føler.

Hjelp meg, Einar Gerhardsen! Jeg vet at du kan høre meg! Snakk Jens til fornuft! Med dagens utvikling må jeg holde for nesen og stemme for Siv, for da får vi ihvertfall et Norge å krangle videre om.

Filosofus said...

Towat: Enig. Er selv i samme bås. Er mest for Høyres poltikk, men de svikter på invandring. Ser heller ikek at de beskytter vårt demokrati mot Islamistene. Jeg støttet AP en stund, men de har sviktet totalt og har vist at de ikke er for folk flest.
Dere bør alle sammen lese denne artikkelen, hvis dere ikke tror noe på at Islamsitene er en trussel for vårt sekulære demokrati: http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article1240651.ece

Anonymous said...

det er vel opplagt hva Jensen driver med: Hun signaliserer hva som er Frps "ideologiske" kjerne.

Anonymous said...

Foss har rett i at dette kan sammenlignes med nazismen men han har misforstått på hvilken måte. Det handler ikke om frykt for minoriteter men snikinnføring av en farlig ideologi uten at folk reagerer på hva det egentlig innebærer, på samme måte som nazismen slo igjennom. Foss' uttalelser lyser av uvitenhet og redsel for å ikke opptre politisk korrekt! Det er ikke muslimer Siv snakker om, men islamister! Enten så skjønner ikke politikerne at det er forskjell på muslimer og islamister eller så vet de det men er for feige til å si det offentlig. Uansett er det meget skremmende! At de ventreradikale har fått gjennomslag for å vise rasismekortet hver gang det kommer kritikk av religion og kultur er utrolig trist. Jeg er så lei av den naive integreringspolitikken hvor innvandrere skal sees på som ofre for vår rasisme og intoleranse. Hvorfor kan det ikke stilles krav til dem på lik linje som til alle andre nordmenn? Jeg tror vi vil lykkes med integrering dersom vi forventer noe av dem istedet for å særbehandle. Særbehandling bidrar bare til å synliggjøre forskjeller og forsterke avstanden mellom etniske nordmenn og innvandrere. Det er bra at ihvertfall ett parti har forstått alvoret og tørr å gå mot strømmen og si ifra. Siv har garantert større baller enn de andre mannlige partipolitikerne! Det er bare en ting å gjøre nå: STEM FRP!

Anonymous said...

Har SIV sovet i timen?

Snik muslimisering har foregått i lang tid.

Uten å tenke over det er ord og utrykk som vi ser på som NORSKE, egenlig lurt inn i språket av muslimer.

Noen eksempler:

Algebra al-jabr

sultan Arabiske konge

Madrass arbiske al-Matrah

alkohol,albatross,almanakk,magasin,
admiral,tariff,sukker,hasard.

Anonymous said...

Kapitalismus skrev:

"de mørkeste deler (les rasisme) av den norske befolkning"

I realiteten sikter du jo her til ca en tredjedel av befolkningen. For du mener vel ikke at Siv Jensen forsøker å appellere til et par hundre nynazister? At du (og mange andre politisk korrekte) har et slikt syn på store deler av det norske folk, gir i seg selv grunn til ettertanke synes jeg.

Kan det være at du og andre politisk korrekte rett og slett overdriver, i deres iver etter å demonstrere toleranse for innvandrere og muslimer? At dere kaller store deler av den etnisk norske befolkningen for rasister, når det de i realiteten er imot er multikulturalisme?

For du mener vel ikke at alle som ikke synes multikulturalisme er et fornuftig eksperiment, er rasister? Eller mener du virkelig det?

Og når det gjelder toleranse for mangfold. Hva med å tolerere meningene til de mange som ikke er overbesvist om at multikulturalisme er egnet for å skape et trygt og stabilt samfunn?

Det virker som om dere politisk korrekte er så uenig med de som ikke har tro på det multikulturalistiske prosjekt, at dere bare avfeier disse som idiotiske rasister. Det blir for enkelt, og de dere feilaktig omtaler som rasister forstår dette.

At du ikke liker at Siv Jensen forsøker å appelere til den tredjedelen av norges befolkning som er sterkt imot multikulturalisme er jo forståelig, i og med at du er medlem av et konkurrerende parti, høyre. Men er det virkelig motbydelig at en politiker henvender seg til en stor del av befolkningen?

Er det ikke bra det er slik, i et demokrati, at noen taler for de som er på grasrota? De som kanskje mer enn det du gjør, opplever problemer i hverdagen i forhold til det å bo sammen med mennesker med veldig ulik kulturell bakgrunn.

PS: Jeg er ikke medlem av Frp og stemte ikke Frp ved siste valg.

Anonymous said...

Ja så det er altså Islamister elelr fundentalister hun mener?. Ikke vanlige muslimske jenter som går på jobb eller studerer og som ønsker å gå med hijab?

Disse moderate muslimene øsnket å lage en privatskole. En skole som i likhet med kristne privatskoler ønker å ta vare på det religiøse.

Men Siv Jensen sier nei til de moderate!

I sammen med kristen- fundamentalistene så ønsket FRP og Siv Jensen, en skjerping av Blasfemi paragrafen, helt til de fant ut at den også kunne skjærme kritikk av muslimer og moderate!

Hvem har sammenlignet SIV med Hiltler? Det er bare å gå til tiden mellom de 2 verdenskrigene og norske presse og politikkere for å finne antisemitiske holdninger. Holdninger som baserte seg på myter og overforenkling av demografisk sammensetning.

Dette ble uttalt i mellomkrigstiden:

De troende jødenes spesielle slaktemetode, schächtningen, ble slått hardt ned på. Schächtningspørsmålet var oppe i Stortinget for første gang i 1914, og i årene som fulgte var det en fanesak for dyrebeskyttelsen. I 1929 - som første land i verden - vedtok Norge et lovforbud mot denne slaktemåten. Tyskland, for eksempel, fikk ikke noe forbud før etter nazistenes maktovertakelse i 1933.

“Skal kristne eller hedenske verdier styre normenns ferd?” spurte Nationen. Bondepartiet førte an i hetsen mot de jødiske religiøse skikkene, og stilte som kategorisk krav at jødene måtte tilpasse seg norsk kultur hvis de ville bli i landet.

Høsten 1934 henvendte FNs forløper, Folkeforbundet, seg til Norge for å skaffe plass til 100 tyske flyktninger. Henvendelsen ble forsiktig besvart med at norske myndigheter selvsagt ville behandle individuelle søknader “med all den velvilje de foreliggende omstendigheter muliggjør”.

Internt i departementet het det imidlertid at “(s)elvom vi nemlig aldri så gjerne vil søke å hjelpe disse flyktninger, er vi dog oss selv nærmest. Skulde vi forsømme å ta dette i betragning, vilde det alene føre til at de flyktninger som måtte få komme hit, og som formentlig alle er jøder, vilde bli uglesett. En slik situasjon er ingen, og aller minst flyktningene selv, tjent med”.

Den norske staten hadde ikke noe “jødeproblem”, og man ville for enhver pris unngå å skaffe seg et. Den var en slik tankegang som fikk Sentralpasskontoret til å ta kontakt med tyske, nazistiske myndigheter midt på 30-tallet - i den hensikt å undersøke om det var mulig å sende flyktninger tilbake til Tyskland!

Fremmedpolitets grensekontroller var et kapittel for seg. Måling av ører, gjennomlysning av hår og sjekking av politisk bakgrunn var rutine.

Justisdepartementet vurderte på sin side så sent som høsten 1939 å internere flyktningene i særskilte leire...

Hundretusener av jøder var på flukt i Europa i 1930-årene. Ved krigsutbruddet i 1940 hadde bare 400 av dem fått oppholdstillatelse i Norge. Under okkupasjonen ble det norske statsapparatet brukt til å kartlegge og seinere deportere norske jøder. 700 av 1500 norske jøder døde i leirene.

Retorikken virker kjent!

Bruk av en minoriteter i politisk rekrutering - basert på usannheter og frykt for det frememde.

Spesielt betenklig når dette kommer i en tid, med en alvorlig økonomisk krise, hvor vi erfaringsmessig vet at fremmedkulturelle er mer utsatt i arbeidslivet.

Håper nå Høyre innser at ett samarbeid med FRP er umulig. Høyre som har en meget flott historie i forhold til å inkludere minoriter i tiden etter 2. verdenskrig.

Anonymous said...

Siv Jensen er ikke dum. Hun setter ord på det mange i ytterste punkt frykter. Så kommer de nyttige idiotene frem med Per Kristian Foss i spissen og sørger for å trekke så dårlige paraleller at vi til slutt bare elsker Siv Jensen og Frp :-)

Jeg stemte før på Høyre, men nå er det slutt. De har mistet meg! Og jeg skal sørge for at mange av mine venner også snur ryggen til Høyre., Vi stemmer nå på _Siv.

Anonymous said...

Anonym sa:
"Ja så det er altså Islamister elelr fundentalister hun mener?. Ikke vanlige muslimske jenter som går på jobb eller studerer og som ønsker å gå med hijab?"

Fint du nevner hijab for det har faktisk en sammenheng med islamisme. Hijab ble opprinnelig brukt av tilhengere av politisk islam for å vise sitt politiske ståsted. En god grunn til at det absolutt ikke burde benyttes med politiuniformen. Les denne artikkelen om den sanne historien om skaut og slør i islam:

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article722052.ece

Anonymous said...

Skulle der være en enkelt der ikke vil tro på Siv, så vend blikket mod København. En stat i staten med eget politi. Hmm Sharia nej da i Danmark gælder der jo danske love?

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article2943004.ece

MVH Flemming

Anonymous said...

Siv dro det kanskje litt langt, men det er det fler som gjør. Fant følgende på Islamic Culture Centre Norway sine sider for noen dager siden. I artikkelen "Hijabs funksjoner for en kvinne" kan man lese:
Sex-trakasseringer og voldtek er blitt er stort problem, særlig i vesten. Nest etter Sør-Afrika er det USA og andre vestlige land som sliter med voldtektsproblemer. Det er et allmenne godtatt faktum at det begås mest voldtekt om sommeren, noe som har sammenheng med den overdrevne alkohol-drikkinga samt de "oppfordrende" klærne. De aller fleste voldtekts ofre er da også lettkledde, ikke-muslimske kvinner. Det er på ingen måter riktig å si at en mann har rett til å voldta en kvinne selv om hun kanskje kler seg litt oppfordrende, men det er dessverre slik fakta er. Voldtekt av muslimske kvinner skjer først og fremst i forbindelse med gamle, ikke-islamske regler og straffemetoder, der kvinner straffes med voldtekt. Tallene for slike straffer er langt i fra store, men det er selvsagt svært trist å høre om sånt.

Statistikk (se for eks. www.nationmaster.com) viser at det skjer langt flere voldtekt i ikke-muslimske stater. Det kan ha tre forklaringer; Gudsfrykt hos muslimer, de strenge straffene eller de sømmelige kvinnene. Uansett føler en muslimsk kvinne seg beskyttet mot sex-trakassering og voldtekt når hun går med slør. De føler at de er sømmelige og tar vare på æren. De føler at kroppene ikke blir misbrukt, og at de er godt beskyttet mot mennenes begjær og "sultne" blikk.Hijab har med andre ord en viktig beskyttende funksjon.
Dette er jo så drøyt at jeg blir fysisk kvalm! Artikkelen er nå fjernet, selvfølgelig fordi den harmonerte dårlig med "hijab er en religiøs plikt og ikke noe annet fremstillingen" I tillegg til å komme med usannheter og stemplende karakteristikker har World Islamic centre "glemt" det avsnittet der de skulle skrevet om at muslimske menn står for de aller fleste overfalls voldtektene i Norge. Er glad jeg kopierte artikkelen før den forsvant. Spre den til så mange som mulig!

Anonymous said...

Fakta. Nordmenn har ingenting imot mennesker med annen hudfarge eller annen religion. Problemet er at Sosialistene har hatt makten i Norge nesten kontinuerlig i 30 år. De har jobbet aktivt for å utrydde kristendommen og andre religioner både i skoleverk og på alle yrkesarenaer (utenom arbeid i kirker, synagoger, moskeer). Målet har vært å skape et sekulært samfunn, med borgernes demokratiske rettigheter inntakt.Dette gjelder for alle i samfunnet!
Nå plutselig vil de samme partiene (sosialistene) erstatte kristendommen med Islamsk ideologi og symbolikk i det offentlige. Fordi en minoritet lirer av seg retorikk tuftet på vestelig ideologi om menneskerettigheter, for å fremme deres egne krenkende og udemokratiske interesser.
Jeg er skremt, våre egne folkevalgte går rett på og tror de støtter opp om toleranse, respekt og integrering. Herregud for noen idioter. Skulle faen mæ tru de ikke hadde sirkulasjon i skolten!

De fatter ikke at mange innvandrere flyktet fra regimer med Islamistisk ideologi. De ser med frykt vanntro på hva som skjer i Norge.

"Det kan ikke eksistere demokrati uten bestemte regler. De kan ha frihet som innhold, men frihet betyr ikke at man skal gå på feil side av gaten.
Indira Gandhi"

Nei Støre og Jensemann snakk om å være korttenkte.Dere burde skjemmes.

Det er helt utrolig nå bruker politikerne tid på å diskutere Siv sin retorikk istedet for å se på innholdet, gjøre litt research og kansje kontakte Sveriges sittende regjering for å få belyst saken. Jeg er sjokkert, NRK tar kontakt med sosialist partiet i Malmø for å få informasjon om byens tilstand. Sosialist partiets leder sier at grunnen til 90 branner det siste året var egentlig brannvesenets feil. Byens brannvesen valgte å redde bydelens skole istedet for bydelens moske noe som satt innvandrerene i kok. Mens innvandrer ungdom gikk å satte fyr på bygninger tar brannvesen selvkritikk og ber brannstifterne og steinkasterne på kaffe, samtale og ønsker nå å rekrutere flest mulig. Sosialist partiet som styrer Malmø tar selvkritikk og har kommet med en beklagelse overfor minoritets gruppene i Malmø.
"ehh sorry for at vi reddet skola deres etter dere satt fyr på den. Føler oss ansvarlig for at dere satte fyr på 90 andre bygninger også. Men hei kansje dere vil bli brannmenn?"

Og så var det NAV da. Tja tiltak regjeringen ønsker å verksette i forhold til arbeidsledighet, og manglende utbet av arbeidsledighetstrygd?
Tiltaket er som følger. "Vi venter med å si opp NAV-anstatte før 2010." thats all folks.


Dette gjør folk regelrett forbanna!!!

Tidl. AP-velger, aldri mer!!

Eirik Løkke said...

Nick, jeg liker svært dårlig at noen bevisst spiller på fremmedfrykt. Ikke det at ikke Siv Jensen har noen poenger hva gjelder islamister og radikale muslimer. Men Siv Jensens nøring under fremmedfientlighet bidrar til det motsatte.

Altså jeg har svært lite til overs for islamister, og jeg er lei av å høre deres evinnelig mas om toleranse - uten noen gang å ville gi en tøddel av respekt for annerledeshet tilbake. Og det er selvfølgelig en debatt vi som er for det mangfoldige samfunn må ta, men Siv Jensens premisser er at det er feil å være annerledes, det er ikke mitt premiss. Så lenge norsk lov, styresett og regler respekteres så bør man få lov til å være annerledes.

Anonymous said...

Kapitalismus,

Jeg merker meg at du unngår det jeg nevnte om 1/3 av norges befolkning, uenighet om multikulturalisme, og overdrivelse fra de politisk korrektes side.

Det du sier om at annerledeshet må aksepteres er jeg fullstendig enig i, og det er jeg sikker på at Siv Jensen også er enig i.

Dette er ikke ment som krangling fra min side, jeg sier dette som mitt forsøk på å oppklare litt i debatten som herjer. Kjernen i uenigheten slik jeg ser det, dreier seg om HVOR MYE mangfold man skal ha.

Noen mener man får et trygt demokratisk samfunn ved å ha masseinnvandring over kort tid av mennesker fra fattige land, mange av dem analfabeter.

Andre mener slik politikk er en dårlig ide, og at storimport av mennesker fra samfunn som ikke har demokrati etc. vil føre til et mindre trygt og demokratisk samfunn her hjemme.

Atter andre, har kanskje et synspunkt som ligger noe imellom disse ytterpunktene.

Å avfeie 1/3 av norges befolkning som vil ha stopp på innvandringen her og nå som rasister er en overforenkling. Istedenfor å avvise disse velgerne som intolerante idioter, synes jeg det er på tide at man lytter til det som blir sagt, og ignorerer eventuelle tåpelige tilrop som måtte komme fra helt bakerst i salen.

At du og de fleste innen politikken sjelden anerkjenner at et syn på multikulturalisme som noe veldig problematisk er et fullgodt intellektuellt resonnement like akseptablet som et pro-multikulturalistisk syn, opplever jeg som et demokratisk problem.

I et demokrati er det naturlig at man ønsker velkommen alle saklige argumenter i en debatt, ikke at man utestenger den 1/3 av debattdeltagerne man er uenig med ved å la være å diskutere de argumenter som denne delen av befolkningen presenterer.

Eirik Løkke said...

Det du forsåvidt har rett i Nick, er at den forholdsvis store motsetningen mot multikulturalisme og innvandring, ikke kommer av at store deler av den norske befolkning er rasister. Mitt problem med Siv Jensen er hennes nærmeste kalkulerte utspill, hvor hun bevisst appellerer til de mer grumsete holdningene blant folk.

Det er nok en fin grense, og skulle balansere diskusjon men knallhardt oppgjør med radikal islam, samtidig som man ikke skyver vekk dem i mangel på bedre ord - moderate - muslimer som man trenger for å få til et vellykket mangfold.

Thomas Friedman skriver at "culture matters". At det er tåpelig å tillegg all forklaring på kultur, like tåpelig som avskrive all forklaring på kultur. Jeg mener nok at bakgrunn etc ikke burde ha noe å si, men faktum er at folk flest mener at det har noe å si, og da må man forholde seg til det. Mitt svar er mer amerikansk modell. Hardere og tøffere krav til arbeidsinntjening.

Anonymous said...

Kapitalismus:

"Mitt problem med Siv Jensen er hennes nærmeste kalkulerte utspill, hvor hun bevisst appellerer til de mer grumsete holdningene blant folk."

Jeg ser hva du sikter til og er delvis enig, selv om jeg nok synes man spiller rasismekortet alt for ofte. I det hele tatt synes jeg norsk politikk lider av tabloidisering, polarisering osv. - hvor meningsnyanser settes til side.

I den grad man mener det styrker demokratiet med mer innvandring, tror som deg at den amerikanske modellen i utgangspunktet er ganske god (arbeidsinnvandring med krav om at man må klare seg selv).

Noe av grunnen til at et multikulturellt samfunn fungerer godt i USA tror jeg imidlertid skyldes at man mer eller mindre har utryddet de som opprinnelig bodde i landet (nordamerikanske indianere). Utgangspunktet i Europa er helt annerledes, den store majoritet tilhører folkegrupper som har bodd i landområdene i århundrer, og i noen tilfeller årtusener. Slikt skaper sterke følelser.

Jeg trives godt i USA (har oppholdt meg der i lengre perioder), men jeg er ikke overbevist om at vi skaper fred og demokrati i Europa ved å kopiere amerikansk innvandringspolitikk. Med så stor andel av befolkningen historisk knyttet til landområdene legger man forholdene til rette for etniske konflikter og i verste fall borgerkrig etter min mening.

Men dette er en annen diskusjon som vi kanskje kan komme tilbake til ved en annen anledning.

Takker forøvrig for svar, og for anledningen til å kommentere på bloggen din.

Anonymous said...

Hvorfor er det blitt sånn at når noen kritiserer islam så er alle politikerere på plass og roper fremmedfrykt og til og med sammenligner det med jødeforfølgelse. Hvor var disse politikerne i den opphetede midtøsten-konflikten for en liten stund tilbake? Da innvandrerungdom herjet gatene i Oslo og ropte: "Død over jødene".... Hørte ingen politikere som nevnte noen sammenligning med jødeforfølgelse da nei, for det mest politisk korrekte var selvfølgelig å støtte palestina. Huff, dette begynner å bli så patetisk at det er på grensen til latterlig!