Friday, February 20, 2009

Storberget kan ikke bli sittende!

Å høre Knut Storberget i skrivende stund, ikke ville kommentere prosess, etter at han ettertrykkelig ba om MER PROSESS. Konklusjonen her er veldig enkel etter min mening.

1. Enten bør Storberget trekke seg fordi han har mistet all autoritet.
2. Eller bør statssekretær og politisk rådgiver trekke seg/få sparken ettersom Statsråden ettertrykkelig gir uttrykk for at han har ansvaret, men åpenbart har illojale medarbeidere, som ikke Statsråden kan leve med.

Jeg er overbevist om at en av disse to tingene kommer til å skje. Evt skjer begge ting samtidig.

Dette er jeg rimelig sikker på.

12 comments:

Anonymous said...

Knut Storberget er den beste justisminister på lang tid. Hva han har gjordt for oss tomtefestere vil aldri bli glemt. Håper virkelig at han fortsetter også etter valget. Debatten om Hijab er jo en fillesak, jeg gir pokker i om en kvinnelig politibetjent har kort hår, langt hår eller et tørkle under lua.
Når det gjelder selve prosessen har det åpenbart skjedd en feil. Og hva så ? Skal en kjempeflink justisminister gå av på grunn av det ? Jeg syntes ikke det. Når det gjelder hans statssekretær så er jo hun ung, men virker veldig dyktig. Igjen det må være lov å gjøre feil.

Hvilke skade er egentlig skjedd? Tror at hvis det hadde vært en annen sak så hadde det vært helt greit. Men her er det snakk om muslimer og da reagerer rasistnorge automatisk med hat, hat hat.

Eirik Løkke said...

Han har sin andel av tabber nå Storberget. Blasfemi til Hijab. I siste sak er det ikke så mye forslagene som prosessen som har vært problemet. Det er åpenbart at Storberget enten ikke har kontroll eller at han har illojale medarbeidere. Ingen av delene går det an å leve med.

Det er selvfølgelig et problem at man kan bli populær i dette landet utelukkende ved å si noe negativt om islam, men det er ikke hva denne saken essensielt dreier seg om.

Anonymous said...

Jeg skal ta meg friheten til å sprenge den siste komentaren her rett åt skogen. Hvem faen er du som påstår at rasist-norge kun reagerer når det gjelder muslimer?
For det første er ikke Norge rasistisk, så der må du rett og slett bare pakke sammen å dra -er du mot formodning boende i dette såkalla rasist-norge så regner jeg med du ikke ønsker å stå for det, og kan vel på bakgrunn av det OGSÅ pakke sammen å dra.
I norge har vi noe som heter nasjonale verdier, og når siste rest av dette blir så til de grader truet av denne pesten av meningsytrende muslimer, så må du vel forstå at ekte nordmenn reagerer. INGEN av de 4-5 millionene etnisk norske mennesker har bedt om denne utviklingen. Jeg er 28 år, og de siste 18 årene er Norge blitt snudd opp ned til en jævla leir av utlendinger som bare driver faenskap, og som smyger inn det ene kravet etter det andre og forsurer de urnorske verdiene som bare kefir kan. Ikke bare skal de nå bære utenlandske flagg i 17 Mai toget, men de skal faen meg også ha muslimske grunnskoler og akk meg skal de pinade også komme trekkende med moskeer og andre idiotiske bygninger, bare fordi vi er et fritt land. NEI sier jeg, nå er det faen meg nok, og dette deler jeg med majoriteten av det norske folk, så lenge vi er av etnisk overtall - det er bare at vi er for politisk korrekte til å ville si ifra, og hvem vil vel kalles rasister? Det er uttalelser som dine som binder ytringsfriheten til det norske folk så til de grader at de bare kan sitte å se sitt eget land som generasjoner bakover i tiden har kjempet for å frigjøre, til forfall.

Når det gjelder Storberget er det tydelig at du ikke henger helt med på det politiske bildet, selv om du kanskje sitter der som en sånn Saera Khan og drømmer om en fremtid hvor du kan forandre verden, men da får du åpne dine snart, for Storberget er en TUFS av dimensjoner som ingen andre norske politikere kan sidestilles med. Han er en nybegynner og har ingen bakkekontakt i det store og det breie, han er en TV-figur som tatt rett ut av Flåklypa, og har ingen autoritet i det hele tatt, den mistet han allerede under første TV-oppvisning i sin karriere. Han har sammen med disse samfunns-politiske muslimene dritte seg fullstendig ut.

Så jeg anbefaler deg å åpne øya, pakke sammen, og tar dette rasist-norge som du kaller det, med deg, for hver dag en sånn der papprull truer min nasjonale følelse, så krysser jeg av i min bok for diskriminering, og det begynner å bli noen bøker etterhvert.

Anonymous said...

Løkke: nå er du på VG nivå i skrivingen din...

Nå er du jo med i et parti som det er en stund siden har vært i regjering:) men det er noen regler som gjelder:

1. Statsråden har alltid ansvaret (med mindre noe har gått mot klar instruks - da kan det vel tenkes at statsråden kan gå fri)

2. Statsråden omtaler aldri det interne arbeidet i departementet/den politiske ledelsen.

Anonymous said...

Hadde det ikke vært for en relativt god rettskriving, ville jeg vært tilbøyelig til å tro at Øyvind Heian avla bloggen din et besøk. "Anonym" ovenfor er jo ikke helt med, for å si det litt snilt.

Anonymous said...

La oss returnere til det Kapitalismus postet om, justisministerens fremtid.

Jeg tror Kapitalismus er "spot on" med sin korte analyse.

Kontroll- og justiskomiteen kommer til å rette noen ubehagelige spørsmål omkring datoen 4. februar. Hva skjedde egentlig den dagen? Dette var jo dagen blasfemiforslaget ble trukket tilbake. Samme dag blir det plutselig lagt ut en pressemelding fra justisdepartementet om at man der har KONKLUDERT med at hijab tillates i politiet.

Ble hijab i politiet forhandlet frem i bytte mot å trekke blasfemiforslaget? Uten at justisministeren visste om det? Hvem tok del i en slik hestehandel? Beordret statsministeren dette "kuppet", bak justisministerens rygg? Eller gikk noen bak ryggen til både regjering og justisminister?

Kan norge leve med en ledelse i justisdepartementet, eller en regjering, hvor det tilsynelatende hersker fullt anarki, og hvor politiske fraksjoner kan sette til side demokratiske prinsipper for å presse igjennom vedtak om viktige prinsippielle spørsmål, som både folket og stortinget er sterkt imot?

At justisministeren må gå sier seg nesten selv. Kontroll- og justiskomiteen kan like godt inkalle til åpen høring rett som det er. Her bør folket og stortinget kreve at alle detaljer kommer på bordet.

Hvis ikke vil det bli etterlatt et inntrykk av at norge har en politisk ledelse som er korrumpert, og at stortinget er redd for å rydde opp.

Anonymous said...

godt med en blogger som stemmer høyre.. enig med anonym, og det er majoriteten i norge. er jo som "keiserns nye klær", alle ser utviklingen, men ingen tørr å sette ned foten. om 40 år er vel nasjonalflagget endret. hvitt hadde vel kunne passet, slik at ingen føler seg støtt eller oversett. human etisk forbund, venstrevridde ytrere og muslimene hadde vel jublet. og hvitt symboliserer forøvrig at vi gir oss, så det er vel passende for utviklingen.

Anonymous said...

Denne saken er helt ute av proporsjoner. Opposisjonen ville tjene på å påpeke dette.

Anonymous said...

"Kan norge leve med en ledelse i justisdepartementet, eller en regjering, hvor det tilsynelatende hersker fullt anarki, og hvor politiske fraksjoner kan sette til side demokratiske prinsipper for å presse igjennom vedtak om viktige prinsippielle spørsmål, som både folket og stortinget er sterkt imot?"

- svaret bør være NEI

Anonymous said...

Yrtegel har en godt formulert hypotese i en kommentar til en artikkel på document.no.

Får vi svar?
http://www.document.no/2009/02/far_vi_svar.html


Spill for galleriet.

Jeg tror det er en annen grunn til mørkleggingen rundt hijab vedtaket en det andre tror er grunnen, derfor dette kaoset.

Mye tyder på at noen i det politiske islamske miljøet viste om at hijab vedtaket skulle trumfes i gjennom – i motsetning til resten av landet - De har vært tatt med på råd i flere av de sakene vi nå har vært vitne til, da lovparagrafen om vern om religion mot rasistiske ytringer ikke gikk gjennom - som de selv sannsynligvis hadde ytret ønske om fortgang i på møtene med Storberget - ble det sendt negative signaler fra det islamske politiske miljøet opp mot regjeringen. Derfor hastet de ut med hijab vedtaket som et plaster på såret for å roe ned det islamske politiske miljøet. Det er ingen tvil om at også hijab vedtaket må ha vært gjenstand for diskusjon på de møtene siden det er det islamske miljøet det gjelder. Noe annet vil være uklokt.

Derfor denne åpenlyse surmulingen fra flere islamske miljøer. De ble snytt for noe de ble lovet, og det gjelder begge sakene.

Å skjule dette vil være opportunt pga. valget til høsten, da de feilberegnet opinionen, og skulle det også kom ut at det islamske politiske miljøet var med på å styre prosessen inn mot disse vedtakene, så ville det bli enda verre å bli gjenvalgt. Ergo bedre med et kaos som ingen skjønner noe av.


Dette tror jeg er en av grunnen til at offentligheten nektes innsyn fra disse møtene med § 5,1 i loven om offentlighet i forvaltningen som begrunnelse?

Anonymous said...

Når den åpne høringen finner sted bør noen ta ansvar og stille følgende spørsmål til justisministeren:

- Kom det på noe tidspunkt politiske signaler fra muslimske grupper man var i dialog med om at en innføring av ny blasfemiparagraf eller hijab i politiet ville føre til mer velvilje fra deres side når det gjelder holdningsskapende arbeid for å forhindre voldelige demonstrasjoner utført av muslimsk ungdom (med andre ord "får vi blasfemiparagraf/hijab skal vi nok få kontroll på ungdommen")?

- Mottok justisdepartementet noen signaler fra islamistiske ekstremister om at innføring av blasfemiparagraf og/eller hijab ville føre til redusert trussel mot norske interesser her hjemme eller i utlandet?

- Bidro argumenter av typen nevnt ovenfor til at justisdepartementet gikk inn for ny blasfemiparagraf og hijab i politiet? Med andre ord, var det justisdepartementets vurdering at blasfemiparagraf/hijab i politiet er å foretrekke da det vil redusere trusselen fra voldelige ekstremister?

Statsministeren bør så innkalles til høringen og tilsvarende spørsmål rettes til ham, for å få på det rene om regjeringen mottok denne type signaler eller gikk inn for ny blasfemiparagraf og hijab i politiet i et forsøk på å redusere trusselen fra voldelige ekstremister.

Eirik Løkke said...

Geir, selvfølgelig bør Statsråden omtale det interne arbeidet i dep. når selve saken følger av intern rot. Hva statsråden til enhvertid har ment er jo vanskelig å se, når nærmeste rådgivere i tillegg virker å ha uttalt seg på vegne av statsråden uten ryggdekning, så bør selvsagt statsråden uttale seg om dette.

Evt si Det er jeg som til enhver tid har fremstått som en politisk klovn, jeg har stått innefor alt - og jeg velger å fortsette.

Ellers anmoder jeg folk om å holde linjen hva gjelder vanlig høflighet.