Friday, August 14, 2009

Memento mori SAS

Jeg kan og har over lengre tid kunnet tøyle min begeistring for SAS. Det er derfor ikke mange tårene jeg feller for problemene i flyselskapet. Jeg har opplevd litt for mange ganger at flyene til SAS ikke går grunnet streik, plutselig sykdom og andre "innfall".

Det er knapt noen hemmelighet at fagforeningene i SAS har vært svært lite velvillige til å imøtekomme omstillinger som sørger for omstilling. Desto mer smertelig vil nå omstillingene være om flyselskapet i det hele tatt skulle ha en fremtid.

Den norske regjering vedtok å sprøyte penger inn i selskapet, hvilket ikke akkurat stimulerte fagforeningene til velvillighet. Heller burde regjeringen i Norge selge seg ut av selskapet slik svenskene ønsker.

Det er ingen tragedie om SAS skulle dø ut- ihvertfall ikke for norske passasjerer. Etterspørselen etter flyreiser kommer mest sannsynlig til å øke. Og så lenge man sørger for konkurranse og ikke gir monopolprivelegier er flyindustrien hvor staten kan holde seg borte og markedet kan styre.

Akkurat som de fleste andre samfunnsområder.

3 comments:

Doffen said...

Heter det ikke memento mori?

Eirik Løkke said...

Du har helt rett Doffen. En liten tyrkleif som nå er rettet opp.

K

Jokke said...

Ja, det var disse omstillingene som sørger for omstillinger. Mystiske saker. Det må være den store jødekonspirasjonen...