Sunday, August 09, 2009

Abid Rajas dialogmøter

Norges svar på Obama (ihvertfall liker han tanken selv) Abid Raja, Stortingskandidat for Akershus Venstre, arrangerer ved jevne mellomrom dialogmøter på Litteraturhuset. Ære være han for det. Ikke fordi det nødvendigvis revolusjonerer integreringsarbeidet (hva nå enn det er). Ei heller fordi det har noen instrumentell verdi i seg selv. Men fordi slike møter, om interessante temaer, med mennesker hvis stemmer bør høres i mye større grad.

Litt skuffende var det likevel å lese at Abid Raja nektet Hadia Tajik å møte Siv Jensen til debatt på Litteraturhuset. Angivelig var grunnen at Raja hadde spurt "etter en minister" eller stortingsrepresentant, og det kunne ikke Ap stille med. Raja er selvfølgelig i sin fulle rett til selv å definere betingelsene, men for meg virker beslutningen veldig politisk. Ihvertfall finner jeg den merkelig. Hadia Tajik er etter min mening betydelig mer interessant enn de fleste ministrene/representantene fra Ap.

Hun er ung, en av de største politiske talentene i Norge, hun har makt som rådgiver for regjeringen og det er ikke utenkelig at hun blir Norges første Statsminister med minoritetsbakgrunn. Det er etter min mening så åpenbart at Hadia Tajik hadde vært en interessant innleder til dette dialogmøtet med Siv Jensen, at man (ihvertfall jeg) ikke kan unngå å stille spørsmål ved om Abid Rajas begrunnelse er gjennomsyret av taktiske hensyn. Det ville i så fall være svært uheldig om Rajas dialogmøter forvitres til utelukkende å bli eksebisjonisme for Raja personlig.

Beslutningen om å utelukke Hadia Tajik kan ihvertfall tyde på det.

5 comments:

Anonymous said...

Jeg tror jeg havner på å være enig med Raja, selvom det er mange ting som tyder på at Tajik ville vært en god representant. Samtidig er hun ikke folkevalgt til noe som helst, og har ikke noe politisk ansvar.

Jeg syns ikke det er så mye å spørre om at Ap skal stille med en skarve stortingsrepresentant. Når de ikke gjør det, så sier det vel at de har minst like taktiske hensyn som det Raja har – her skal det drives valgkamp, og det skal være Jens og Jensen i fokus.

Eirik Løkke said...

Mye sant i det Christoffer. Men det vesentlige er etter min mening ikke om hun er folkevalgt - hun har betydelig innflytelse som rådgiver og er kandidat som kan komme inn på stortinget. I tillegg til hennes personlige egenskaper.

Raja har et poeng - at hun kunne jo stilt utenom panelet, men likefullt synes jeg hun burde vært i panelet.

Enrico said...

Jeg er enig med Raja her, problemet med å godta en rådgiver er jo at vedkommende overhodet ikke kan stilles til ansvar for påstander eller utsagn underveis siden vedkommende er ansatt, ikke folkevalgt. Denne rådgiveren er per definisjon ikke noen politiker, men snarere en byråkrat

At Ap takker nei til å møte Jensen er selvsagt synd.

Anonymous said...

Er det bare meg som synes at Hadija Tajik blir presset frem i lyset av AP. Det er selvsagt klart at hun vil inn på stortinget, men når det er såpass klart at det er partiet som hjelper henne med både avisspalter og tv tid, synes jeg er rett og slett er veldig irriterende.

Her får vi en kandidat servert fra avisen..jeg har ikke sett noen høyre politikere fått slik spalte plass i landets aviser. Synes det er klart noen på stortinget vil ha henne inn, og avisene hjelper henne godt med spalteplass.

Slikt er ikke norsk politikk tjent med!

Anonymous said...

Abid Raja is a immature person. I dont know why people like him are contesting elections for parliament. One needs experience and some ideology, which Abid does not have. He jumps into any case on Pakistan.Thats it.first he should decide if he is a Norwegian at all.His work in the past shows he is not a Norwegian and I would not vote for him if I am a norwegian, as he doesnt represent the interest of the community. We need people from foreign background, but only strong people who can bring change, and are not merely elected because of their skin colour and foreign backgound.