Sunday, September 27, 2009

Gratulerer Angela Merkel

Liberal-konservativ seier i Tyskland.

Opptellingen etter valget i Tyskland tyder på at det blir et regjeringsskifte i Tyskland. Ut med sosialdemokratene inn med Fridemokratene (FDP). I så måte er nyheten fra Tyskland gledelig.

Resultatet er et klart folkeligmandat for reform. Det vil si høyrereformer. Angela Merkel har så langt ikke fremstått som noen tysk utgave av Thatcher. Hun kommer mest sannsynlig ikke til å fremstå slik i neste periode heller. Men det må være lov å håpe på at valget vil medføre en politisk endring med vekt på lavere skatter, lavere offentlige utgifter (ihvertfall sterkt begrense økningen), mer personlig frihet og påfølgende ansvar.

Det vil være en stor fordel om tydelige reformer blir iverksatt umiddelbart, slik at tyskere kan se effekter før neste valg, og at Merkel viser tydelig lederskap ved å stå oppreist også om de umiddelbare meningsmålingene vise at reformene er upopulære. Så bør hun jo før jo heller legge vekk Tobintullet sitt.

Om et år så er det store muligheter for at både Frankrike, Tyskland og Storbritannia har konservative regjeringer.

Det er selvfølgelig positivt sett fra mitt ståsted, men jeg har mine tvil på hvor mye økonomisk-liberale reformer som faktisk kommer til å bli gjennomført - men det er jo lov å håpe!

2 comments:

miramar said...

Problemet i Tyskland er at menneskesynet er generelt langt mer kynisk enn det er i Norge. Jeg har elsket Tyskland siden jeg var her förste gang som 9-aaring og det har ikke endret seg siden jeg flyttet nedover for ti aar siden. Likevel, jeg har blitt sjokkert over at den elitäre fascismen som seg för trodde var begrenset til 30-40-tallet faktisk lever i beste velgaaende. Det gir seg ikke utslag i direkte synlig nazisme, men i form av et samfunn der en liten elite skalter og valter med befolkningen akkurat som de vil, og befolkningen aksepterer det. Det väre seg paa grunn av aarhundrer med hjernevasking eller ganske enkelt autoritetsangst. Praktiske utslag av dette er et todelt helsesystem, der eliten har enorme fordeler og betaler relativt lite for det, mens flertallet har faa rettigheter og betaler prosentvis av lönn langt mer. I tilegg kommer "pariakasten" som ikke har sykeforsikring i det hele tatt. Legg i tillegg til et skolesystem som er saa diskrimerende at en stor del av elevene allerede i 10-11-aarsalder er öremerket som lavtlönnede eller arbeidsledige. Eller som jeg ynder aa gni inn overfor tyskere; "kanonföde". Noe som dessverre er skremmende när sannheten. Saa hva har dette med valget aa gjöre? Jo, for aa poengtere at det ikke spiller noen som helst rolle hvem som vinner, fordi fascismen bestaar uansett. De rike blir rikere, de fattige fattigere. För eller senere vil det smelle i Tyskland, men dessverre er tyskere flest bare saa alt for taalmodige overfor makteliten.

Per said...

Reformer? Hvilke reformer? Hartz-IV-reformen var det sosialdemokraten Schröder som fikk igjennom, Merkels regjering har ikke gjort så mye på den økonomiske fronten. (Da er det heller ikke så vanskelig å stå oppreist.) Dessuten er ledelsen i SPD (sosialdemokratene) temmelig høyrevendt, noe som er grunnen til at så mange av velgere deres har gått til venstre. FDPs økte oppslutning er til gjengjeld et resultat av at CDU har nærmet seg sentrum. En (eventuell) ny koalisjon vil kanskje ha litt økt reformvilje, men det er ikke så mye som vil endre seg. Jeg vil i hvert fall ikke si det er noe folkemandat for høyrereformer siden CDU går til valg på å fortsette som de har gjort; det blir bare en liten høyrevri med FDP i regjering.

FDP har gått til valg med løfter om lavere skatter, men det virker som om de fleste utenom partiet (også de som tenker høyretanker) synes det er en dårlig idé. Finanskrisen har sørget for at den allerede høye statsgjelden har blitt større, og den vil fortsette å vokse i de kommende årene. Å gi skattelettelser da virker ikke som en god idé.

(Den personlige friheten har heller ikke hatt det så godt i den siste perioden og det er mest takket være CDU (og kanskje enda mer søsterpartiet i Bayern CSU) – som jo kommer til å bestemme i den nye regjeringen.)