Thursday, November 12, 2009

Lyver regjeringen?

Jonas Gahr Støre hevder regjeringen ikke betalte løsepenger for å få frigitt journalist Pål Refsland, men at de "fant en løsning" sammen med afghanske stammeledere. Jeg sier ikke at dette høres lite troverdig ut, men det er ikke utenkelig at regjeringen har betalt penger under bordet. Det er selvfølgelig vanskelig å hevde dette når man ikke har bevis, det kan lett bære preg av konspirasjonsteori, hvis enkelte mener er mer sann dess mer usannsynlig teorien er. Men jeg tror ikke dette på generelt grunnlag er usannsynlig og det er nå engang en bloggers privilegium å få spekulere.

Første spørsmål er følgende: Dersom man kunne redde et liv ved å betale løsepenger, uten at det ble offentlig kjent - ville det da være moralsk forkastelig? Jeg er tilbøyelig til å svare nei.

Problemet er at en slik handling ville øket risken på alle nordmennn i utlandet. Dersom kriminelle fikk vissheten i at den norske regjeringen er villig til å betale løsepenger, så ville det umiddelbart satt norske liv i utlandet i fare. Nettopp derfor det er så viktig for Gahr Støre å understreke at de IKKE har betalt penger. Man må, inntil man har indikasjoner på det motsatte, være villig til å følge regjeringens offisielle linje.

Når det er skrevet - det burde ligge i den kritiske journalist sin interesse å etterprøve denne linjen. De beste blant journalistene er kallet!

5 comments:

Anonymous said...

All ære til media at de holdt tett, men jeg tviler på om de hadde holdt tett om det ikke hadde vært en journalist som ble tatt til fange.
Og som var så komplett idiotisk og dum at han tok seg inn i provinsen tross alle advarsler fra UD.
Enkelte gjør hva de vil uten å ta hensyn..

Anonymous said...

Jeg mener det er helt åpenlyst at det er bladd opp penger her, men samtidig er det like åpenlyst at vi ikke skal snakke om det. Det er i alle nordmenns interesse. ssssshhhh

Anonymous said...

Jeg tror nok det var enklere for media og holde tett når det gjaldt en av sine egne klart vi skal ha en kristisk journalistikk men har vi som meningmann krav på å vite alt ?
er det viktigere at ytringsfriheten og vår almenne vitebegjærlighet blir ivaretatt i absolutt alle sammenheng ??
Bør ikke hensynet til menneskers liv komme først ? uansett om det er en politiker, journalist eller vaskehjelp ??
jeg tror nok også at det er lagt penger på bordet her men jeg tror Gahr Støre på at det ikke er UD men enten Novemberfilm eller det medie de har gjort jobben for som er bakenforliggende

Peter Walseth said...

Man kan spørre seg selv om journalistene ville holdt kjeft om det ikke var en av deres egne..

Anonymous said...

Siden Støre & Co i UD og media hjalp denne dumme journalisten som handlet på egenhånd, ja da får de f..n meg hjelpe Moland og French i Kongo også!
For hva er forskjellen på denne dumme og egoistiske journalisten og de 2 gutta i Kongo???
I begge tilfellene har de havnet opp i trøbbel pga av sin egen dumhet..
Og kom ikke med den at: det er noe annet når det er oppsøkende journalistikk osv.
Så interessant er det ikke for menigmann å se hva som foregår i de innerste kretser av Taliban.
VG`s Jon Magnus hadde en bra artikkel i dagens papirutgave av VG.
Men nå er vel både VG`s Magnus og Henden mer proffe enn denne dumme journalisten..