Sunday, November 01, 2009

Utfordring til Høyre. Si nei til Datalagringsdirektivet

Vampus har formulert et klart brev til Høyres representanter paa Stortinget, hvor hun ber representantene legge ned veto mot Datalagringsdirektivet.

Jeg er helt sikker paa at det er et klart flertall mot direktivet blant Høyres representanter, dette maa ogsaa gjenspeile den endelige avgjorelsen.

1 comment:

Yosh said...

Jeg har fremdeles ikke sett noen høyre-representanter argumentere for direktivet på isolert grunnlag, det er liksom kun i forhold til EØS-avtalen (i motsetning til Helga Pedersen som tydeligvis synes direktivets innhold er bra i seg selv).

Av den enkle grunn synes jeg partiet bør si nei. EØS-risiko eller ikke, det er ikke høyres jobb å redde dårlige forslag som AP liker.