Sunday, December 13, 2009

Et smakløst angrep av VG på Thorbjørn Jagland

Thorbjørn Jagland har vært i vinden den siste uken. Gjennom å sole seg i glansen av Barack Obama har den tidligere norske statsministeren inntatt podiet i sentrum av begivenhetene. Onde tunger hevder sågar at Jagland brukte fredsprisen for å få treffe Obama.

VG forsetter i dagens utgave kritikken av Jagland, ettersom han i kraft av å være Generalsekretær for Europarådet er nullskatteyter. Dagbladet følger selvsagt opp. "Jagland-bashingen" synes i så måte å ha fått en aldri så liten renessanse.

Personlig finner jeg forsiden til VG lite smakfull. At det eksisterer gode ordninger for ansatte i Europarådet kan knapt Jagland lastes for. Kritikken burde i så tilfelle rettes mot Europarådet. Det er godt mulig at noen mistenker Jagland for å ville lede Europarådet som følge av gode skatteordninger, personlig tror jeg mer at Jagland ønsket utfordringene som følger med en slik stilling. Godt mulig at Europarådet som sådan bør gjøre noe med sine egne privilegier - også godt mulig at Jagland før eller senere bør ta et initiativ for at så skjer. I første omgang er jeg dog mer opptatt av at han bruker stillingen for å styrke menneskerettighetenes stilling.

At VG-velger den type spekulativ fremstilling av personen Thorbjørn Jagland synes jeg er smakløst. Men det er nå engang Verdens Gang sin rett til å opptre smakløst.

Oppdatert 14.12
Leder i finanskomiteen - unge Michaelsen varsler gjennomgang av skattesystemet, forsåvidt det samme som finansminister Sigbjørn Johnsen. Det er som jeg har skrevet over sikkert på sin plass å gjennomgå systemet, men Jaglands motiver for å ta stillingen har knapt vært profittmotiv. Så er det noen som skal kritiseres så er det Finansdepartementet for avtalen, og ikke Jagland for å takke ja til stilling som generalsekretær i Europarådet.

19 comments:

Anonymous said...

Forsåvidt rett at det ikke er han som har laget reglene, men det gjør noe med troverdigheten når en først skal fremstå som arbeidernes talsmann og bl.a. kjempe mot de rikes privilegier - for deretter å ta del i privileiene selv.

Anonymous said...

Når man forfekter viktigheten av å delta i fellesskapet i form av skatt, bør man vel kanskje vurdere å bidra selv, hvis dette er "grunnlaget for velferdsstaten" som Jagland tidligere har hevdet...

Anonymous said...

Han er ikke den eneste som snyter statten for skat! Gro ble tatt for en tid tilbake også. Politikerne som lager reglene er de beste for å ungå dem også. De reglene gjelder ikke de priviligerte bare deg og meg. Slikk er det i kommunisme.

Anonymous said...

Det er ordningen som burde blitt angrepet her og ikke Jagland. Hadde de ikke hatt skattefritak hadde lønnen sannsynligvis vært høyere.

reagon said...

Helt enig. Hvis jeg kan betale skatt av mine 283 000 kroner,så kan også politikere betale av sine 2-3 milioner i år.

Norge= tidligere cccp

Anonymous said...

Janteloven lever i beste velgående i Norge.
Hvis du har vilje og viser deg verdig kan du også sitte i europarådet eller gjøre hva du vil du også. du valgte den lette vei og tjener adskillelig mindre, har du noen andre å takke en deg selv?
Du tjener det du fortjener har jeg lært.

eirik said...

Er så utrolig ening med siste Anonymous. Janteloven I norge er en uting. Folk som klarer og jobbe seg frem og oppnå noe bra skal altid bli dratt ned i møkka til de som ikke gidder å jobbe med livet sitt for å oppnå det de ønsker. Vis folk er kin på mer penger så må de velge utdaning og kariere derifra. Men hvis penger ikke er så viktig kan de nøye seg med mindre skole og en lavere inntekt. Istede for å sutre over at alle de som tjener mer skal betale for alle de offentlige godene de får gratis.

Fredrik said...

Norsk skattelov er klinkende klar på at alle som oppholder seg i Norge i mer enn 61 dager, disponerer bolig i Norge, eller har andre klare personlige eller foretningsmessige bindinger til Norge, skal betale skatt til Norge. Når Jagland greier, ved hjelp av regler som kun tilfaller en liten politisk elite, å unngå Norsk lov, dreier det seg her om privilegier, og privilegier bryter som kjent med prinsippet om likhet for loven. Jagland har derfor et forklaringsproblem, for uansett hva slags regler han kan vise til, så gjelder de kun ham, og en liten håndfull andre toppolitikere. Han har med andre ord bevisst takket ja til privilegier som bryter grunnlovens prinsipp om likhet for loven.

Anonymous said...

Det her er jo bare tull! Det er ikke snakk om den politiske elite, alle stillinger i EU-organisasjonene har samme reglene - Europaparlamentet, Europeiske Sentralbanken etc., min egen kone har jobbet på et IT prosjekt der, og fikk godt betalt for det.
Norge er medlem av EU uten stemmerett og det valget ble gjort i 1992. Jagland har fått en stilling i en EU-institusjon, og det er vel kanskje misunnelsen over at han er god nok til å få en jobb utenfor Norge som får dere navlebeskuere til å starte hylekoret. Igjen...
Personlig har jeg aldri likt Jagland, er ikke AP-mann, og stemte mot EU, men til tross for det klarer jeg tross alt å skille sak og person. Kanskje verdt et forsök for flere enn meg?

Anonymous said...

Anonymous said (07:38 PM, Dec.13)

ok da, - her skal jeg forklare deg hvorfor dine argumenter ikke holder vann:

Jeg blir trukket skatt av min pensjon. Jeg er bosatt i Thailand, - har ingen tilknytning til Norge (bolig eller
annet, oppholder meg hele året utenfor Norge). Norge og Thailand har gjensidig inngått en skatteavtale. Nå
tolker Finansdeptet dette slik "at det ikke var meningen at nordmenn boatt i Thailand skulle fritas for skatt, - men har rett til å få fratrukket (refundert) skatt som er ulignet og innbetalt til thai skattemyndigheter! Avtalen var aldri ment, hevdes det, å frita nordmenn bosatt i Thailand for skattetrekk.

Hvorfor gjelder ikke samme sak for herr Jagland?
Hvorfor lager ikke glupingene i Finansdeptet nå
(øyeblikkelig, - slik de gjorde nylig for oss utenlandsboende) regler (forolkninger av lov og regler) som "fisker" opp tilfrllrt Jagland?

Nei, kom ikke her og kom her!

mvh RMLA

sterkemeninger.org said...

Er vel ikke at Jagland hadde skyld VG fokuserer på, men at Jagland forsvarer en slik ordning. Han burde da han ble kjent med denne priviligerte avlønning selv tatt initiativ til reforhandlinger. Da kunne han fått dekket sykeforsikring og fått anledning til å skatte til hjemlandet.

Anonymous said...

Denne mannen i har i flere tiår kjempet sammen med Pepsi-Gro for parolen; " NEI til nullskatteytere!"
Hvem er det som da går ut og blir nullskatteytere? Pepsi-Gro og Jagland. De er like korrupte begge to. Siden dette har vært deres fanesak kunne de henvendt seg til Skattekontoret og bedt om å få betale slik det moralsk sett hadde vært riktig å gjøre for dem. Gjør de det? NEI!

Pepsi-Gro er jo så nær det er mulig å komme korrupt uten å bli siktet. Hennes mann skrev boken om henne på 24 timer for dermed å kunne betale 28% istedenfor vanlig skatteberegning. Tror du han skrev en hel bok på 24 timer? Hun er medskyldig i skattesvindel så lenge hun tillater sin ektemann slik skattesvindel.

Anonymous said...

Så langt jeg forstår av systemet, er dette ikke noe Jagland er pålagt, men noe han har meddelt Ligningskontoret, det vil si en rett han påberoper seg. Det er derfor ike noe synd i han. Gro hadde også samme ordningen med jobb i UNESCO med millionlønn uten å betale skatt. Da hun ble syk, var det imidlertid godt å kunne komme til Norge for å få behandling.
Er forøvrig mye enig i han bosatt i Tailand. Dersom pensjonister som bør hele året i utlandet skal betale skatt til Norge, må også Jagland betale skatt. En viss likehet for loven må det væære. Dersom det skulle vise seg at Norge i en traktat ikke har lov til å beskatte Jagland, får Norge ta denne skattesaken inn for norske domstoler.

Anonymous said...

Grunnen til all aksjonen nå er at nå vet toppene at vi vet. Dette er ingen ny oppdaget sak.

Anonymous said...

Neida, - det er ikke staten (v/Finansdeptet) som skal hale TJ inn for domstolen, - de kan bare få han gnomen av en direktør i Lovavdelingen, herr Thorbjørn Gjølstad, til å skrive en ny fortolkning av disse omtalte
internasjonale avtale, - akkurat slik han gjorde (eller lot seg forlede til å gjøre?) når det (nylig) ble viktig
å komme med en slik "avklaring" av regelverket som gjelder en (i 2003!) inngått skatteavtale med Thailand. (De/han har ikke engang gjort seg bryderiet med å informere Thailandske myndigheter om dette "splitternye" påfunnet! Du snakker om . . .
Men denne gangen gjelder det jo guttaboys, Jagland, Bondevik, Gro & Co., - altså ikke en bøling
med expats i ´Smilets land´. Amazing!
Joda, jeg er en av disse. Jeg kommer neppe til å sette mine ben i Norge mere, - etter å ha betalt, - lydig og villig, mitt bidrag til fellesskapet i ganske nøyaktig 47 år. At jeg nå skal måtte betale skatt
til Norge for resten av min levetid (15% kildeskatt + 9.1% Folketrygdavg. (der jeg kun har en bråkdel av rettigheter som de har som fortsatt bor i Norge), - er mildest talt uhørt, og høyst urimelig.

Som jeg har sagt annetsteds hen tidligere i dag: Gi f... i ballen, ta mannen!

Anonymous said...

Idag er det Jagland ,igaar var det Gro Harlem,ifjor var det Roedt som fikk tilbake fredsprisen noe aar tilbake var det Arne Treholtosv osv osv. En ting har disse tilfelles, de er Sosialister alle sammen.
Anonymous 8.35 skriver naa vet toppene at vi vet. Han glemmer derimot at toppene dritter at vi vet ,fordi vi de vet at vi er saa dumme at vi forsatt velger disse roede gangstere. Derfor er hele skriveriet i dennen bloggen bare tull og til ingen nytte

Anonymous said...

Unnskyld meg, men denne debatten er idiotisk! Alle som jobber i internasjonale organisasjoner, uansett om de er postbud, sekretærer eller generalsekretærer er fritatt fra skatt. Det er fordi det er ikke Norge eller noe annet land som betaler lønnen deres, de er ikke medlem av noe nasjonalt trygdesystem og de skal ikke ha noen bindinger til et enkelt land, fordi de er "internasjonale" dvs. nøytrale.Det gjelder Europarådet, FN, EU, OECD, kort sagt alle organisasjoner. Sigbjørn Johnsen og company kan gjerne gå gjennom avtalene, men hvis de prøver å skatte nordmenn som jobber i disse organisasjonene vil de tape i hver eneste mulige rettsak. Just leave it!

Anonymous said...

Jøss! Tjener han ikke mer penger i en så fet jobb????!!!!

Anonymous said...

Hva har norske skattemyndigheter med Jaglands skatt å gjøre når han bor i Frankrike og er lønnet der?
En flyver som bor i Nice betaler vell ikke skatt til Norge?
Hvorfor skulle Jagland gjøre det hvis han ikke bor her?
Og hva med pensjonistene som har flyttet ut?
Johnsen burde holde seg forgod til å bedrive røveri av nordmenn bosatt i utlandet.
Skal Jagland skatte, så er det selvfølgelig til Frankrike.
Hvor inndoktrinerte kan nordmenn bli??