Wednesday, December 02, 2009

Feil å sette sluttdato i Afghanistan

Barack Obama annonserte under nattens (norsk tid) tale at han sender 30 000 ekstra amerikanske soldater til Afghanistan. Det er en beslutning jeg støtter, selv om jeg gjerne skulle sett at han hadde sendt enda flere soldater i tråd med General McCrystals ønsker. Derimot er jeg meget skeptisk til å sette en sluttdato for den militære deltakelsen - det er situasjonen på bakken som bør bestemme avslutningen - ikke en tilfeldig dato.

De av oss som har støttet internasjonal militær deltakelse i Afghanistan har selvfølgelig aldri ment at denne operasjonen utelukkende har en slik dimensjon. SNARERE TVERT IMOT, betydningen av sivil gjennoppbygning er helt avgjørende. Poenget er at det også behøves en militær innsats. Uten en militær tilstedeværelse, som kan oppfylle et minstemål av den weberianske definisjon av en stat, legitimt voldsmonopol, så kan jeg vanskelig se hvordan Afghanistan skal utvikle seg i positiv retning.

Noe liberalt demokrati i europeisk forstand er vanskelig å se for seg, men å få til et enhetlig afghansk styre med legitimt voldsmonopol og en form for konstitusjonalisme - dvs forutsigbart legalt styre, hvor loven i en meningsfull forstand er lik for alle, og korrupsjon begrenses, må være et klart mål. Og den jobben kan bare afghanerne selv gjøre. Hvis ikke Karzai er seriøs i sine forsøk på å få til en slik utvikling, så spiller det fint liten rolle hvor mange soldater som sendes til Afghanistan.

Mitt poeng er at så lenge det finnes et tilstrekkelig antall afghanere som er villig til å slåss for et konstitusnonelt Afghanstian, og så lenge man har tro på at Karzai, til tross for sine mislykkede forsøk, kan skape bedre utvikling i landet, ja så bør vi stille opp med soldater for å sikre muligheten for sivil utvikling.

Og det er etter min mening situasjonen på bakken - forholdene og prospektene i Afghanistan som burde definere hvorvidt man skal forsette den militære innsatsen - ikke en kunstig tilbaketrekningsdato, som i realiteten gir Taliban tid og sted for overgivelse.

Jeg er blant dem som har støttet Obama, og til tross for uenigheter politisk, har ment at han har vært positiv for USA. Men denne avgjørelsen bærer preg av polititisk taktikk med hensyn til gjenvalg i 2012, heller enn fornuftig strategi for Afghanistan, og det er svært skuffende.

Jeg er ikke sikker på at det er mulig å lykkes i Afghanistan, i betydning omforme et tilbakestående stammesamfunn i modernistisk retning, innenfor en relativ kort tidsperiode. Men dersom vi mener det er mulig så bør vi gjøre det fullt og helt - ikke stykkevis og delt.

Alternativet er å overlate Afghanistan til seg selv - 11.september 2001 minner oss på hva konsekvensen av en slik politikk kan medføre.

5 comments:

Erik Sandquist said...

Angående din analysen og kommentar om minste definisjon av stat og legitimitet for denne, anbefales kronikken: "Valgkrisen: Problemet er systemet" av Astrid Suhrke og Arne Strand, CMI, som stod på trykk i Dagbladet 5. november Valgkrisen: http://www.cmi.no/news/?572=valgkrisen-problemet-er-systemet

Anonymous said...

Når satte Obama en SLUTTDATO for oppdraget? Det han har gjort nå er å si når han skal STARTE tilbaketrekking, ikke når den skal være ferdig. Og det tror jeg vil vise seg å være en vesentlig forskjell...

Anonymous said...

8 år har nato, USA NORGE..whatever prøvd å fange..folk fra "steinalderen" i forhold..

POenget er jo at dere undervurderte folk i caves.. trodde de var dumme mennesker..

Som ikke kan en dritt så dette blir nok lett sa hvit man.. og satte seg i høyteknologien og begynte å skyte villt rundt seg...

Flere drepte barn og uskyldige.. men hvit man ga faen og gikk framover.. og påsto at dette er krig mot terror..DENNE krigen er tapt den.. kom dere ut av afghanistan.. NORGE har ikke noe der å gjøre som en millitær makt!!!
Dere kan aldri vinne denne krigen.. for hver tlaiban dere skyter kommer 20 nye..

Denne krigen kan aldri vinnes med VOLD og VÅPEN...

NATO har tapt,,usa har tapt..norge har tapt...

tenk litt selv.. 8 år i afghanistan.. det skulle ta 6 måneder...

Anonymous said...

Hva er det disse politikerne sitter å diskuterer med hensyn om hvorvidt de føler Mullar Krekar er en trussel for riket - Norge?

Den største trusselen må vel være Barack Obamas farlige politikk med sin iver etter å sende enda flere styrker til Afghanistan som han kritiseres sterkt for av sitt eget folk.

http://www.nettavisen.no/nyheter/article2770039.ece

Og i USA finner man 800 såkalte "fema camps" konsentrasjonsleire som et massetals mennesker skal isoleres i - fra befolkningen, tar de ikke GlaxoSmitKlines helseskadelige pandemrix vaksine. Og man snakker om at nazister kan være til trussel for Obama???"

http://www.mindfully.org/Reform/2004/FEMA-Concentration-Camps3sep04.htm

Hva med facsismen som råder innen USA's regjering?
Hele denne nobels fredspris utdelingen til Obama er et eneste STORT DOBBELTSPILL som folk nå burde bli klar over.

"Nobelkomiteen gir aksept for bruk av militærmakt" uttaler seniorforsker Svein Melby i Dagbladet.no og jammen traff han "spikern på hodet" med sin uttalelse for det nobels fredskomiteen har gjort er å sørge for spre budeskapet om at skal man oppnå fred, er det i form av krigføring som det Barack Obama gjør!


Og gud hjelpe meg for en sløsing av penger for denne mannens besøk!
PS: Regner med at det fortsatt er "litt" ytringsfrihet" igjen i dette landet selv om demokratiet kan være så som så med!!!


Lise Tollefsen Slembe
Leder for Borgerrettighetspartiet (BRP)
og HULK org. (help for youth in serious lifecrises)
http://www.hulk.no

Eirik Løkke said...

Leste den Erik - takk for link.