Thursday, January 21, 2010

Bergen bør innføre rushtidsavgift

Bergen, Norges vakreste by, bør innføre rushtidsavgift. Argumentene finner du på Minerva.

5 comments:

Yosh said...

Teoretisk har du selvfølgelig helt rett, men jeg er litt skeptisk i praksis. Siden all infrastruktur i Norge (minus flyplasser og telekommunikasjon) er underutviklet - både fra statens og fylkenes side - så er det litt vanskelig å se hva bilistenes reelle alternativ skal være.

Hadde man hatt et godt jernbanenett for pendlerne (hhringen har foreslått nye stasjoner på nestun og fusa), samt et stort bybanenett (hadde man hatt gode veier og jernbane kunne jo staten bidratt med mer midler til utbygging av lokale nett som dette også), hadde saken selvfølgelig vært en helt annen.

For ordens skyld: Jeg innrømmer glatt jeg ikke er kjent i Bergen, jeg var der to ganger i høst, men ellers var det mange år siden sist.

Anonymous said...

Redusert bilbruk/køkjøring er selvsagt bra, men jeg lurer på en ting.

Dette kan du sikkert besvare kjapt og greit: Hvordan sikrer du at det blir de som TRENGER bilbruken mest som betaler, og ikke de som har best råd?

Eller er ikke dette et problem?

Jeg mener, Fanny Fattigsen vil vel måtte finne andre alternativer, mens Ronny Rikesen vil kjøre uansett?

Er det gitt at Ronny Rikesens kjøring er mest SAMFUNNSøkonomisk?

Hvorfor det?

Terry

Yosh said...

Terry, du peker på en helt reell problemstilling. Problemet er bare at "hvem som trenger det mest" blir en så subjektiv vurdering, at mikroøkonomene bare skjærte gjennom og sa "de som har høyest marginal betalingsvillighet (MBV) er de som pr definisjon trenger det mest", for "hvis fanny fattigsen blir desperat nok... så betaler hun nok".

i praksis blir dermed fattigfolket skvist ut av veien. uavhengig om at h*n med høy MBV bare skal dasse, og h*n med lav MBV skal på jobb.

Anonymous said...

Takk for svar, Yosh.

Jeg kan skjønne at mikroøkonomer forenkler virkeligheten så de kan komme med et svar. De skal jo ha noe å leve av de også.

Heldigvis er det ikke de som bestemmer. ;)

Hvis bare de som FAKTISK bestemmer hadde hatt baller nok til å bruke penger på utbygging av effektiv kollektiv transport og utforme næringspolitikk og reguleringsplaner som stimulerte til kortreist arbeidskraft..

Terry

Terry

Yosh said...

Jepp, jeg er helt enig. Men Norge er i toppen av OECD når det gjelder USD pr innbygger, og i bunnen målt i USD pr innbygger når det gjelder bygging av vei og jernbane. Da blir resultatet der etter. Selvom man overførte all statlig støtte til veibygging, over til jernbane og kollektiv ville det likevel vært for lite penger til å få sistnevnte opp og gå skikkelig. Derfor brukes det jo nettopp bilistenes bompenger på å finansiere dette i Osloregionen for flere tiår fremover. Vil staten at folk skal ta kollektiv bør de jo rett og slett betale for utbyggingen av det, så enkelt er det.

Til mikroøkonomenes forslag så treffer det med MBV-tanken bra med næringslivet og når folk faktisk skal på / er i jobb. Hver trailer i Osloregionen står i kø for 100.000 kroner i året. De har definitivt råd til økte bompengesatser for å bli kvitt køen, det vil de jo tjene penger på. Hva rik / fattig gjør på fritiden blir slik sett et sidespor.