Monday, February 15, 2010

Sykdom - full frihet på andres regning.

Tankesmien Civita lanserte torsdag rapporten "Den norske syke - full frihet på andres regning?". Forfatter Erik Villeman Vinje drøfter det åpenbare spørsmålet, som regjeringen nekter å ta stilling til, om hvorvidt økonomiske incentiver kan spille en positiv rolle på å få ned sykefraværet. Svaret på det er uten tvil ja.

Som ekspertutvalget selv skrev i sin rapport ”Det er hevet over enhver tvil at reduksjon i lønn ved sykefravær reduserer det totale sykefraværet”. Og det er slett ikke slik at de sosiale omkostningene er katastrofale ved meget begrensede kutt.

Et lite avsluttende (tilsynelatende) paradoks. I skrivende øyeblikk ligger undertegnede hjemme med feber. Dette betaler jeg ingenting for takket være sykelønnsordningen. Og må vel ærlig innrømme at jeg ikke har noen dårlig samvittighet for det. Men jeg tror jeg hadde hatt enda bedre samvittighet om jeg betale en egenandel for ikke være på jobb. Det er også et perspektiv man bør ha med i ligningen.

5 comments:

http://titan-gon.blogspot.com/ said...

Ordningen er den beste vi kan få og målet må være å beholde den. Tar en inn reduksjon i lønn som virkemiddel mister alle andre tiltak moment.

Bedragerne som vi er så hysterisk opptatt av (hvor mange er de egentlig...) må vi klare å ta i stedet for å kutte i hele ordningen.

Får vi kutt vil det garantert være mennesker som ikke har råd til å være syk. Det er for jævlig og bør være unødvendig her hos oss.

Markus said...

Ja, det vil få ned sykefraværet, men det vil også føre til at arbeidsløsheten går opp, som i Sverige, og pensjonsalderen går ned, som i USA.

Hva er poenget med å få ned sykefraværet? Bare å få ned sykefraværet.

Vår ordning skapet verdens høyeste yrkesdeltakelse og god produktivitetsøkning. Vi har det godt og vi tjener på det i det lange løp. Hva er problemet?

Rene said...

Hvor mange sykedager blir det ut av dette:
http://veggavisen.wordpress.com/2010/01/19/signalementet-av-en-mann-som-ikke-er-etnisk-norsk/

meia said...

@markus Dette handler jo ikke bare om å ta bedragerne, men at det er en veldig dyr ordning vi har i dag. Dersom man sparer inn på sykelønnsordningen, kan man jo bruke pengene på f.eks. uføretrygd andre velferdstjenester eller skattelette for de som ønsker å prioritere det. Hvorfor skal man ha full lønn dersom man er forkjølet i to dager, men bare litt over 60% lønn dersom du blir arbeidsledig?

Markus said...

meia: Nei, det kan du si er et paradoks, og man løser det ikke ved å kutte ytelsene til en gruppe.

At ordningen er veldig dyr er sant, men ikke dyrere (i forhold til BNP) enn den var da man innførte den.