Wednesday, September 01, 2010

Tony Blairs arv

”Members of Congress, if this seems a long way from the threat of terror and weapons of mass destruction, it is only to say again that the world security cannot be protected without the world's heart being one. So America must listen as well as lead. But, members of Congress, don't ever apologize for your values”

Tony Blair i US Congress 2003

Den progressive sosialdemokraten, Tony Blair gav i dag ut sine memoarer hvor han ikke uventet sender noen skudd til sine tidligere nære medarbeider Gordon Brown. Det var vel heller ikke uventet at Tony Blair forsvarte Storbritannias deltakelse i Irak-krigen, noe som for alltid kommer til å hefte ved Blair. For de aller fleste vil det være en negativ ting. For meg er det utelukkende en positiv. Man kan mene hva man vil om Blair (og Irakkrigen som "avsluttes" i disse dager), men hans politiske mot, vilje til å stå opp for demokratiet og liberale verdier, også når det koster politisk, er i min verden en dyd, ikke en brist.

Det skal i sannhet bli spennende å lese Tony Blairs memoarer.

3 comments:

john symbolic wayne said...

latterlig og se en så utskjellt person prøve å legge ut mot sin etterfølger.
men ang denne krigen.
OPERATION IRAQI FREEDOM har fått ett nytt navn.
OPERATION NEW DAWN.
krigen er ikke over, den er bare pakket om, styrkene er ikke trukket ut, dem har kun byttet navn.
ikke kjøp alle løygner du får servert.

NB: operation new dawn.
ta navnet, reflekter over new dawn, så sammenlign med Barry Soetoro/Obama`s personlige logo.

Anonymous said...

Krigen er ikke over selv om USA forlater landet, historien spår at det kommer til å dø enda flere tusen.

Anonymous said...

@john symbolic wayne

Obama-administrasjonen gjenbruker den samme, velfungerende symbolikken; her må det være noe muffens!

Ellers er omlag fire femdeler av styrkene trukket ut, og de resterende er ikke stridende. At millitæret skal ha løyet om hvor mange soldater som befinner seg i Irak spenstig, for det er jo vitterlig ikke en påstand det er enkelt å etterprøve!