Sunday, May 08, 2011

8.mai

Hadde Sosialistisk Venstreparty styrt under 2.verdenskrig hadde vi sannsynligvis aldri fått 8.mai.

I anledning SVs uttalelser om Libya-aksjonen - er det ikke så rent lite fristende - å foreta en historisk sammenligning. Etter SVs logikk er det visstnok greit å bombe i 3 måneder, men ikke 5 måneder. Det er altså en tidsfrist i seg selv som er poenget for partiet - ikke fakta på bakken.

Skulle den frie verden fulgt en slik logikk kunne vi altså endt opp med aldri å fått noen 8.mai, som altså innebar en militær kapitulasjon fra Nazi-Tyskland. For det er den militære seier - fakta på bakken som definerte politikken og ikke kunstige tidsfrister. En ting som er verdt å merke seg når 8.mai markeres er at dette ikke er frigjøringsdagen for hele Europa - for de deler av Øst-Europa som hadde den røde hær stående i landet var dagen innledningen på 50 nye år med kommunistisk diktatur - ikke at det så ut til å være spesielt problematisk for mange SVere.

Det finnes selvfølgelige gode grunner til å både diskutere og debattere mål og virkemiddel i aksjonen for å beskytte sivile i Libya, og hvorvidt det er i vestens interesser å delta i denne aksjonen militært. Men det må jo være med grunnlag i fakta på bakken ikke kunstige tidsfrister som knapt har noen hensikt utover å glede egen menighet. Siv Jensen kaller det "bullshit og dialog-linjen" - Oddvar Stenstrøm mener holdninger om at det er greit  "å bombe i 3 mnd, men ikke i 5 mnd" skaper politikerforakt. Det er en folkelig måte å si det på og er langt mer presis enn det motsatte.

1 comment:

Steinøks89 said...

Godt poeng. Om det er lokalbefolkningen Sv vil beskytte, så tror jeg det hadde vært lurere å avstå fra å bombe i det hele tatt, heller enn å prøve å holde seg innenfor en bestemt "tidsfrist". Er en viss forskjell mellom å føre krig og å sende inn skjemaer for behandling.