Tuesday, May 30, 2006

Et lite stykke Borgen - et dårlig stykke ironi


NRK melder at den obskure journalisten Erling Borgen har vunnet prisen Fangenes testamente. Dette er en pris som visstnok deles ut av Aktive Fredsreiser i samarbeid med Institutt for fredsforskning. I begrunnelsen heter det at "han gjennom sin journalistiske dokumentasjon av konflikter og mellommenneskelige forhold i flere verdensdeler har bidratt til en økt forståelse av betingelsene for fredsskapende prosesser"

Siden det ikke er 1.april og NRK ikke har for vane å være ironisk, så må man faktisk regne med at nyheten medfører riktighet. Kapitalismus så ingen grunn til å kommentere Borgens "Et lite stykket Norge", da den må ha vært norsk rekord i makkverk. Michael Moore er ihvertfall av og til morsom (med vekt på av og til).

Borgen har bidratt til lite annet enn ren anti-amerikanisme, hans gjentatte krakilske utspill hylles riktignok som kritisk tenkning fra store deler av venstresiden, men Erling Borgens gjenntatte utspill er i likhet med dokumentaren hans noe substansløst vrøvl, og lite annet enn forsøk på å gjøre innbilte paradokser til dype poeng.

Kapitalismus ser frem til neste Borgen utspill...

16 comments:

Anonymous said...

Borgen har satt fokus på urettferdighet og fortjener virkelig denne prisen!

NRK dummet seg ut da de ikke vil vise Et lite stykke Norge, heldigvis turte TV2.

Lenge leve Borgen!

Eirik Løkke said...

Der va du igjen Linn Merete. Som vanlig på viddene.

Anonymous said...

tihihihihi

Anonymous said...

Igjen har du en løslig omgang med fakta Løkke. Jeg er enig i at "dokumentaren" Et Lite Stykke Norge er temmelig svak, men det er ikke denne som er grunnen til at han fikk prisen.

Og ..mens jeg er her: Du skrev i forrige Reform at redaktøren fra Magazinet til slutt bukket under og beklaget trykkingen, men dette er feil - og alle har misforstått: Han undertrekte at han ikke beklaget trykkingen, bare at folk hadde blitt støtt.

Eirik Løkke said...

Nei det er ikke derfor han har fått prisen noe som jeg også understreker. Jeg skriver også at dokumentaren er i likhet med det han sannsynligvis har fått prisen for meget svakt.

Når det gjelder Selbekk kjære Igor burde du lese dine kilder bedre. Sjekk f.eks denne kilden:
http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=182179

Her har VG ordrett trykket beklagelsen til Selbekk, hvor han blant annet skriver: "Jeg har tidligere sagt offentlig at jeg ut fra det jeg de siste ukene har erfart, angrer publiseringen av faksimilen"

Altså han beklager selve trykkingen og ikke at han har såret muslimene. Det faktum at han såret muslimene beklaget han, og UD med fler hele tiden, men 10 februar beklaget han ikke bare at han såret dem, han beklaget selve trykkingen.

Jeg ikke hvem av oss som kan beskyldes for å ha løselig omgang med fakta Igor?

Eirik Løkke said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...

Jeg ser ikke hvor du understreker at det ikke en sammenheng mellom dokumentaren Et Lite[..], og at han vant prisen - tvert om skriver du "må man faktisk regne med at nyheten[at Borgen vant pris] medfører riktighet. Kapitalismus så ingen grunn til å kommentere [filmen][..]" I et avsnitt på to setninger skriver du først om prisen, og så om dokumentaren. Jeg synes derfor ikke at det er en for drøy tolkning å forstå det slik at du mente han hadde fått prisen på bakgrunn av filmen. Men når du nå spesifiserer, innser jeg min feil (som jeg likevel retorisk skyver over på deg).

Det er forskjell på å angre og på å beklage, dette poengteres også selbekk. Av frykt for sitt eget liv, angret han, men han beklaget det aldri. Dette er bare slik media har fremstilt det. Jeg tror det var på lørdagsrevyen på NRK i uke 5 at selbekk fikk nettopp dette spørsmålet, og svarte at han ikke hadde eller kom til å ville beklage trykkingen.

Dette ble oversett fullstendig i media, på tross av innslaget i NRK og hans egen artikkel i Aftenposten fem dager senere:
http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article1224401.ece

Eirik Løkke said...

Igor du bør lese hva Selbekk faktisk skriver i aftenposten du selv linker til og jeg siterer:

"Det jeg beklaget, var at religiøse følelser var blitt såret, og jeg understreket at det aldri hadde vært vår mening. Jeg sa også at jeg på grunnlag av det jeg har erfart, angrer på publiseringen av tegningene"

Altså beklaget selbekk PUBLISERINGEN.

Når det gjelder fredsprisen til klovnen (borgen) så kan jeg forstå at det var rimelig å tolke med dit du gjør i første omgang om sammenhengen mellom fredspris og dokumentar. Det er det som sagt ikke.

Likefullt er det ingen forhold som skulle tilsi at Borgen skulle få noe som ligner på en fredspris.

Anonymous said...

Nøytrale terrorister har et uttrykk: "Den enes Journalist er den andres Medieklovn".

Eirik Løkke said...

Nøytrale terrorister? Bra formulering...

Anonymous said...

hihi

Han er gift med en like stor klovn som også figurerer offentlig.

Eirik Løkke said...

Hvem er så Borgen gift med?

Anonymous said...

I'll field that one, anonyme mus.
Borgen er gift med Agnete G. Haaland, fagforeningsfrille, kjent for uttalelser som: "Frp undervurderer Norge og sine potensielle velgere dersom de tror norske borgere bare er opptatt av fotball, øl, potetgull, fitte og hornmusikk".
Høh! Jeg tror hun glemte et visst segment av norske innbyggere...

Eirik Løkke said...

Stemmer Theo, det var hun som var mot angrepet på Taliban, etter 11.september, hvorpå Christian Vennerød noe syrlig kommenterte på RED 21 hvordan dette vanlig sammensuriumet av antiamerikanister på nytt skulle være nyttige idioter for totalitære krefter. Hvilket selvfølgelig er helt rett.

En kan forsåvidt forstå at de to er sammen...

Anonymous said...

"Som redaktør kan jeg selvfølgelig ikke beklage min bruk av ytringsfriheten. Det har jeg aldri gjort, og det kommer jeg heller ikke til å gjøre"

Din tolking av hans anger som et uttrykk for beklagelse, står i sterk konstrast til sitatet over fra samme artikkel.

Tviler du fremdeles, kan du gå direkte til kilden: http://www.magazinet.no/default.asp?menuid=&linktype=2&linkid=22282

"Han beklager ikke at han benyttet seg av ytringsfriheten og trykket tegningene"

Eirik Løkke said...

Det virker som han prøver å gå tilbake på det han har sagt etter han beklaget, men det er ikke jeg som tolker.

Han sier ordrett: (Selbekk) sa også at jeg på grunnlag av det jeg har erfart, angrer på publiseringen av tegningene"

Hvor mye tydligere kan det sies eller tolkes?