Sunday, May 21, 2006

Hvor står bloggerne politisk? Alpeluen har laget en foreløpig oversikt basert på Political Compass

Min gode venn Alpeluen har, basert på nettstedet Political Compass, laget en foreløpig oversikt over hvor på den politiske skalaen bloggerne plasserer seg.

Har du tatt testen oppfordrer jeg deg til å gå inn på Alpeluens blogg og meddele resultatet (Det kan du gjøre ved følge linken oversikt). Er du blogger og ikke tatt testen bør du ta testen og meddele resultatet til Alpeluen.

Dess flere bloggere i utvalget dess bedre og mer nøyaktig i forhold til populasjonen (altså bloggere til sammen) blir testen.

Skryt til Alpeluen for godt initiativ! Link gjerne til Alpeluens oversikt på egen blogg.

Kapitalismus venter spent på et slags endelig resultatet.

13 comments:

Eirik Løkke said...

Jeg fikk forresten følgende resultat:

+ 7.32 på økonomisk skala
- 1.32 på autoritesskalaen

Altså veldig økonomisk liberal og mer antiautoritær enn autoritær.

Det var greit å få det bekreftet...

Alpeluen said...

Takk for reklamen, Eirik! Ser frem til dyptpløyende analyse fra Kapitalismus av de "endelige" resultatene. Og en blåkopi av den analysen i Dagbladet uken etterpå ;)

Gina said...

Men ingen av dere blåbloggere klarer å forklare hvorfor så mange rødbloggere er mer liberale enn dere. Maser om tvangssosialisme i hytt og pine, men for eksempel du er jo langt mer autoritær enn meg Løkke!

Eirik Løkke said...

Resultatet mitt var fra sist gang jeg tok testen for litt over et år siden. Jeg bestemte meg for å ta testen på nytt og fikk følgende resultat:

Economic Left/Right: 6.50
Authoritarian: -4.37

Jeg tror dette har sammenheng hovedsakelig på kriminalpolitikken som tilegges stor vekt i testen. Blitt mer rehab orientert, itillegg til at jeg er mindre autoritær i forhold til disiplin, selv om jeg utvilsomt anser det som viktig.

Alpeluen said...

Det er vel gjerne et uttrykk for den samme endimensjonale refleksen *enkelte* bloggere av rød type utviser når de blander sammen libertarianere og fascister.

For min egen del betviler jeg ikke deres gode intensjoner, og applauderer at så mange rødbloggere befinner seg lavt på autoritetsskalaen. Det jeg derimot betviler er mulighetene for å innføre en fungerende politikk som svarer til punktet (-10, -10), i.e. en slags libertariansk planøkonomi. Det empiriske grunnlaget for dette er jo ikke akkurat overbevisende....

Eirik Løkke said...

Skulle bare mangle Alpeluen!

Dette er en av de beste initativene jeg har sett på lenge, håper bare flere av bloggerne legger ut link på saken, og melder resultatet

Gina: Et forholdsvis bra spm. Men du må skille mellom liberal (i sosial forstand og annen forstand) og autoritær\antiautoritær.

Det ville jo vært merkelig om blåbloggere i sin alminnelighet ikke har større tillit til maktinstitusjoner, politi, domstol etc enn sosialister, anarkister.

Dette må ikke misforstås dithen at vi er mer positiv til stat som sådan. Men vi vil ha en mindre (mye mindre) men skarpere stat. Slik at det staten gjør det skal den gjøre skikkelig, resten kan det frie marked ta seg av.

Derfor er jeg (selv etter mine nye resultater) mer autoritær enn hva du er Gina, men tviler på at jeg er mindre liberal enn hva du er.

Anonymous said...

Slår dere alle :-)

Mer liberal i retning neo-lib og i retning anarki :-)

Bra blanding, liberat anarki :-)

Gina said...

Det er uansett interessant at selvom særlig Unge Høyre opererer med en debatteknikk som handler om å lime mest mulig dårlige historiske personer opp mot dagens sosialister. På tross av at empirien, som dere sier, viser at for eksempel SV aldri har støttet undertrykkende diktaturer, og at kompasset viser at rødbloggerne er langt mindre autoritære enn dere, insisterer dere så vidt jeg vet å snakke om en tvangssosialisme.

Det er trivelig at alpeluen tror på mine gode intensjoner. Om sosialismen lar seg gjennomføre kan vi godt diskutere i en annen sammenheng. Men siden jeg ikke finner en eneste dårlig historisk diktator i mitt hjørne av aksen, krever jeg herved stans av alle sammenlikninger med Stalin, Lenin, Mao og andre dårlige gubber.

Jeg ser fremdeles forresten ikke den helt store forskjellen mellom å være antiautoritær og liberal.

Alpeluen said...

Som sagt, sammenligninger med Stalin med venner er *som oftest* en karikatural ryggmargsrefleks av typen kapitalist/libertarianer=fascist (selv om den beviselig er berettiget hva angår vår kjære LO-leder).

Men problemet mitt med ditt ståsted er ikke ideologisk, men praktisk. Det har historisk sett vist seg svært vanskelig (umulig?) å gjennomføre en planøkonomisk struktur uten å også gjennomkontrollere resten av samfunnet. Det kan ha med menneskelige egenskaper å gjøre, men kanskje også med at det pleier å være de mest hensynsløse maktmenneskene som kommer seg til toppen i kommunistiske samfunn.

Men hva med SV i dag, spør du. Vel, når man ser på hvilke regimer man støtter og ikke støtter, synes SV å tillegge mer vekt på den økonomiske dimensjonen enn den sosiale. For eksempel er det forbausende å se i hvilken grad man ser gjennom fingrene med Hugo Chavez' autoritære oppførsel, kun fordi han igangsetter "landreformer" og har en antiamerikansk retorikk. Cuba er jo en annen soleklar kandidat; dere har en profilert stortingspolitiker som regelmessig nominerer Cubas autoritære diktator til fredsprisen.

Når slikt skjer selv innen et selvutnevnt systemkritisk parti som SV i et tolerant land som Norge, tillater jeg meg å tvile på om det i det hele tatt er mulig å gjennomføre en politikk tilsvarende det sørvestlige hjørnet uten å til slutt ende opp i det nordvestlige.

Eirik Løkke said...

Gina: For å nevne noen eksempler.

Berge Furres logring overfor DDR regimet, og nåværende representant på tinget Hallgeir Langelands forslag om å gi fredsprisen til paradoksparadiset Cuba og diktatoren Fidel Castro. SVs avventende holdning til Hvite- Russlands diktatur anno 2006 levner liten ære!

Nei, SV er ikke fullt så ille og så konsekvent i sitt forsvar av ulike historiske despoter som ekstremvenstre, iden grad du tar DET som et kompliment, eller prestasjon så skal du få for det.

Mer tragisk er det å se på SV har prestert å kalle USA for den største faren for Verdensfreden ikke bare en men to ganger!

Med andre ord det er ikke Nord-Korea, Iran, AL-Qeida, islamofacistene og andre totalitære krefter som er den største faren for verdensfreden, men USA! Det er faktisk en prestasjon å mene, og med et slikt utsagn er det ikke urimelig å tolke SV dithen at de heller sympatiserer med Al Qeida enn USA!

Å være antiautoritær, (ihvertfall etter Political compass) innebærer som jeg nevnte mindre tillit til institusjoner og makt som sådan.

Å være liberal innebærer at disse institusjonene skal beskjeftige seg med minst mulig.

Det liberale etos er ganske enkelt slik at min frihet begynner der din slutter og at definisjon av frihet er negativ, og at all form for statlig sanksjonering som ikke har til hensyn å beskytte ens frihet er illegitimt, samtidig som maktinstitusjoner skal og må sanksjonere hardt der det er nødvendig, derav autoritetstro iflg political compass.

Alpeluen said...

Forresten, hvilken score fikk du, Erlend?

meg said...

"Det liberale etos er ganske enkelt slik at min frihet begynner der din slutter"

Så dere er rett og slett tilhengere av Kardemommebyloven:D

Eirik Løkke said...

Ja, vi er rett og slett tilhengere av kardemommeloven, dvs Kardemommeloven sier:

"Man skal ikke plage andre, man skal være snill og grei, og forvørig kan man gjøre hva man vil"

Jeg vil tatt bort snill og grei, da man ikke juridisk kan lovfeste at man skal være snill og grei, men kan juridisk lovfeste at man ikke skal plage andre. Med andre ord ha frihet til å gjøre akkurat hva man vil, så lenge dette ikke går utover andre.