Tuesday, July 11, 2006

Sex uten samtykke er voldtekt sier svenske AUF. Deres løsning: Eksplisitt samtykke på forhånd!


Det nærmer seg ”val i grannlandet” Sverige, hvor den borgerligeallians kan vippe sosialdemokratiet av tronen. Men for å klare det må de borgerlige også kjempe mot det sosialdemokratiske ungdomsforbundet, SSU, Sveriges svar på AUF. Før jeg begynner å rakke ned på våre kjære svenske sosialdemokrater vil jeg få uttrykke min beundring for Sverige og svensker. 

Etter å ha fulgt VM i en måned kan en trygt si at svenskenes VM sendinger langt overgår de norske. Dette gjelder også Sveriges sportsendinger generelt, nyhetssendinger, dokumentarer, kommentarer og ikke minst nivået på den politiske debatten som sådan ”by far”. Det er klart at dette er vanskelig å innrømme for nordmenn flest, vi sliter jo fremdeles med mindreverdighets komplekser etter unionsoppløsningen, men ikke til å unngå prøver vi å ta etter svenskene. Norge er et Sverige i miniatyr, med vekt på miniatyr. 

Er man ”sosse” i Sverige så er man litt mer hardcore ”sosse” i Sverige enn Norge. Er man feminist er man mer hardcore feminist i Sverige enn i Norge, det samme gjelder naturligvis også for de svenske liberalerne. Samlet gjør dette den politiske debatt i Sverige mer polarisert, ideologisert og for ikke å glemme: Interessant! 

Så til poenget, det morsomme poenget. Svenske SSU med ordförande Anna Sjødin i spissen mener ”sex uten samtykke” er voldtekt. Til det er det bare å si: Wow! Kapitalismus som trodde kvinner var fritt vilt… Men her kan altså Anna Sjødin (i bildet) opplyse om at det kreves samtykke. FAEN, jeg visste det var noe jeg hadde glemt…

Anna Sjødin har løsningen:
SSU kräver skärpta regler mot sexbrott. Vi vill att Thomas Bodström (justisminister Kapit.an) föreslår en ny lagstiftning som slår fast att kvinnan ska ge sitt samtycke till sex för att det inte ska räknas som ett brott”.  

Et fantastisk forslag! Det er bare for justisdep. å gå i gang med en standardkontrakt hvor eksplisitt samtykke i forkant av akten skal gis. I denne standardkontrakten må man selvfølgelig gjør oppmerksom på hvilke stillinger der kan benyttes og hvilke former for sex der kan tillates. Det burde kanskje være rom for forhandlinger i forkant…  

Dersom SSU og Sosialdemokratiet skulle vinne er det bare å se frem mot spennende turer til Stockholm, hvor ferdig utfylte skjema sannsynligvis kan fåes ved ankomst byen. I så fall ser Kapitalismus for seg en spennende natt i Stockholm på Stureplan med skjema i baklommen, sånn bare i tilfelle…

24 comments:

Anonymous said...

Svenske SSU prøver å sette fokus på en viktig sak. Alt for mange voldtekter blir ikke etterforsket. Det er nærmeste fritt vilt for voldta i dette landet, det burde dere blåbloggere ta innover dere!

Heia SSU!

Anonymous said...

Svensk venstreside har alltid hatt sine ekstreme avarter. Men som i en tegnefilm har de vært flatklemt fast til veivalsen og blitt overkjørt gang etter gang.

Jeg er ikke voldtektsmann, men...

ToDolan said...

vwl, ta en titt på straffelovens §200

Anonymous said...

Å shit, dette gjør det jo vanskligere for kvinner å utnytte sex til sin fordel ! Kvinner har jo flere baktanker med sex enn bare den fysiske, artige biten...

Eirik Løkke said...

Linn Merete, ingen forsvarer voldtekt, men det finnes grenser for hvor dumme forslag en kan få seg til å fremme...

Todolan, uten samtykke står uttrykket i loven, men det er vel neppe tolket dithen at det kreves eksplisitt skriftlig samtykke? Det er vel noe med at den "som tier samtykker"?

anonym, det er mye dette forslaget vil gjøre det vanskeligere for, igrunnen alt utenom å få dømt voldtekstmenn...

Geir Pollestad said...

Det stemmer nok at det kreves samtykke etter norsk rett. Et samtykke kan være gitt ved såkalt "konkludent adferd".

Begrepet er litt vanskelig å forklare det, men de fleste forstår det når de opplever det :)

Jeg tror nok at det SSU (og deres dyktige leder) egentlig foreslår det som kalles uaktsom voldtekt. Og som jeg tror vi har fått i norsk straffelov også.

Men et skjema til signering kan jo være greitt sånn bevismessig, men jeg vil anbefale å få signatur av minst to vitner også.... helst edru.

Til de som ønsker å utvide voldtektsbegrepet fordi mange går fri. Burde vi ikke først sørge for å etterforske de sakene som er etter gjeldende lover..

Anonymous said...

Sosialdemokratene i sitt ess! Tenker byråkratene gnir seg i hendene.
Burde man ikke være pålagt å levere inn disse skjemaene bare for å ha det "på det tørre". På denen måten kan staten også overvåke seksuallivet til innbyggerne!

Tenk deg alle arbeidsplassene!

Eirik Løkke said...

Hjertens enig i Geir!

Meffe, mulig man burde trykke opp og fylle ut to eksemplarer, hvor den ene går til staten og den andre beholder du i tilfelle tvil ved senere anledninger.

Eller hva med å pålegge filming, bare sånn for å være helt sikker på at det var frivillig...

Mulig det ville vært et tiltak for å tiltrekke seg flere offentlige byråkrater :)

Anonymous said...

Nja, her burde det offentlige også gått inn med egne kontrolører.

Var det noen som sa dyneløfting?

Eirik Løkke said...

Ikke dumt tigergutt, faktisk var det et tiltak under russetreffene at dersom noen av vaktene så tilfeller av sex (det ble ikke spesifisert hvor "nøye" de skulle lete) så skulle de forsikre seg om at det foregikk med samtykke...

Det er vel som Geir sier, man merker om det er frivillig når man opplever det...

Anonymous said...

Forslaget til SSU er selvsagt tullerusk.

En annen ting jeg har reagert på er nyheten i forrige måned en gang om at Ap-politikere reagerte på at for få voldtektssaker i Norge fører til domfellelse. Dette klaget de (og jeg er rimelig sikker på at de er kvinner, muligens Rita Sletner m.fl.) inn til riksadvokat Tor Aksel Busch. Han instruerte politietaten å gå dette etter i sømmene, så vidt jeg husker.

Kan det muligens være en tanke at veldig mange av disse voldtektsanmeldelsene er falske eller kommer fra pietistiske damer som angrer på at de ble "fortapt i synden" i fylla? Jeg er mest bekymret for det førstnevnte. Faktisk blir en del damer her til lands straffet for falsk anmeldelse, og det dreier seg da oftest om voldtektsanmeldelser. Dette sees på som en meget effektiv og hard straff som en forsmådd dame (sjalusi, skuffelse over å bli dumpet e.l.) kan utmåle mot en mann.

Jeg mener Ap-politikere og riksadvokaten burde gå like nær etter i sømmene hvor mange av anmeldelsene fra menn om falsk anmeldelse av voldtekt, som prosentmessig fører til dom og straff.


M, som kjenner til (og kjenner personlig) ei dame som brukte (åpenbart falsk) voldtekstanmeldelse som pressmiddel for penger mot en gift elsker

Eirik Løkke said...

M, Rita Sletner er Venstrekvinne, tidligere statssekretær i Jus.dep.

Ellers så er det helt opplagt et problem at alt for mange jenter opplever å bli voldtatt uten å anmelde eller evner å bevise dette i rettssalen.

Mulig det er bare noe vi må leve med. Ihvertfall må "presumed innocent" med bevis utover rimelig tvil være fundamentet for enhver domsfellelse.

Anonymous said...

Sletner er selvsagt Venstre-kvinne ja, takk for påminnelsen. Disse V-folkene gjør så lite av seg at man av og til forveksler identiteten deres - i alle fall gjør jeg det.

Ellers enig i at voldtekt selvsagt er et stort samfunnsproblem, og jeg har hørt om venninner som har blitt voldtatt på fest. Problemet er at jentene er så fulle når det skjer, og det er alle potensielle vitner også.

Jeg ønsker på ingen som helst måte å undergrave samfunnets hensyntagen til voldtektsofre, men har stor tillit til rettsstaten, politiet og påtalemyndigheten, og mener derfor at det blir feil å se på et prosenttall dømte og bare synse i vei om at dette virker for svakt i forhold til antall anmeldelser.

Det føles knusende for en mann å tiltales for en voldtekt han aldri har begått, pga. en forsmådd kvinne (vil jeg nå tro), og de fleste som har opplevd dette og uttalt seg etterpå (flere av dem ofre for justismord), sier at det ikke hjelper med frikjennelse i primærsak eller ved gjenopptagelse, fordi tvilen vil hefte ved dem resten av livet. Det at politiet har pekt med fingen har stor, stor autoritet blant folk flest.

Alt jeg ønsket å gjøre var å balansere bildet. Og jeg må innrømme at jeg er mer enn bare litt irritert over det enorme feministpresset i strafferettsapparatet. Politiet er pålagt å prioritere alt som har med familievold og vold mot kvinner høyest av alt, og i tvilsomme saker vil ambisiøse og ærgjerrige statsadvokater (finnes råtne epler overalt) kunne kjøre hardt på for å bygge opp en pen statistikk på området de som har forfremmelsesmyndighet ser aller nøyest på. Vi lever i et femininisert samfunn her i Norge, hvilket er bra, men akkurat Ap-damer har en tendens til å dra strikken litt vel langt - og det av og til på tendensiøst vis.


M

Anonymous said...

Jævla fittstim! Jeg blir sjokkert, ja, nesten, altså, for et tunnelsyn! Jeg synes vi nå skal ta et øyeblikk og tenke på alle de menn som blir overfalt av kåte ravende fulle kvinner. URK OG ÆSJ! Jeg synes at også mannen må få "ge sitt samtycke till sex för att det inte ska räknas som ett brott". Doh...!!!

Eirik Løkke said...

Regner da med at SSU har planer om at kontrakten ikke er gyldig med mindre BEGGE parter ha satt sitt navn på kontrakten.

Mindre byråkrati, nei Gud forby!

meg said...

"Er man feminist er man mer hardcore feminist i Sverige enn i Norge"

HVA? I'm offended.

Eirik Løkke said...

Vel, det er en noe dårlig setning som lyder "ingen regel uten unntak", jeg tviler ikke et sekund på at SU og Ingvild er feminist i begrepets konvensjonelle forstand.

Men hvis man sammenligner SU med Ung vänster, SV med Vänster, er vel muligens det svenske søsterpartiet enda mer hardcore.

Svensk politikk som sådan jf. f.eks feministisk initiativ eller kriminaliseringen av seksuelle kjøp, (eller fratakelsen av kvinner til å bestemme over egen kropp) viser vel at Sverige er enda mer påvirket (eller infisert alt etter hvordan man ser det) av feministisk teori (eller tull, alt etter hvordan man ser det) enn hva tilfelle er i Norge.

Tror ikke om Ingvild er så uenig i dette...

Anonymous said...

Kriminaliseringa gjelder ikke seksuelle kjøp, Kapitalismus. Det gjelder horekunder. Det trengs ikke mye analyse for å innse at svært mange kvinner ikke selv velger å skulle selge kroppen sin. Derfor snakker vi om vold mot kvinner, ikke "kjøp av sex".

Denne erkjennelsen har også Trondheim Høyre hatt, og de har under ledelse av din partikollega Yngve Brox gått in for kriminalisering av horekunder. Slik SU også har.

Jeg ser ikke helt poenget i denne polemikken heller. Du sier at alt er mer hardcore i Sverige, men jeg tror faktisk ikke "samtykke" betyr særlig annet (eller særlig mer) i Sverige enn i Norge. Kontrakt/forhandling-poenget er en morsomhet som er til for å spore av debatten, slik at en slipper å ta enkelte ubehageligheter inn over seg. Kjetil "stakkar oss postmoderne menn" Rollnæs presenterte det samme "poenget" ifb. med loven om uaktsom voldtekt for noen år siden.

Anonymous said...

"Det trengs ikke så mye analyse for å innse at svært mange kvinner ikke selv velger å skulle selge kroppen sin."

For noe fullstendig bullshit. Alt politikere i SV, tildels Ap, og sjokkerende nok Trondheim Høyre utviser, er snusfornuftige bedrevitertendenser.

De prostituerte selv, via sine interesseorganisasjoner, sier jo konsekvent at de ikke ønsker kriminalisering.

Selvsagt velger de fleste prostituerte selv å selge kroppen sin. De kan når som helst slutte. Dette gjelder de norske, først og fremst. Likevel fortsetter de. Mange av utlendingene kan få hjelp av politi og UDI osv. Langt fra alle av disse er sexslaver, selv om en betydelig kontingent selvsagt er det. For de østeuropeiske er det ofte snakk om trafficking. Man kan bekjempe dette med hardere oppfølgelse av anti-trafficking- og hallikvirksomhetsparagrafer vi allerede har i lovverket. Når disse allerede er her, er det da veldig humant å IKKE kjøpe sex av dem? Nei. Da får de nemlig ofte bank av hallikene/bakmennene sine. Jeg advokerer selvsagt ikke med dette å kjøpe sex, men ønsker å vise den logisk innlysende faktor at det er traffickingen og hallikvirksomhetene som skaper problemene, IKKE sexkjøpene. Det skuffer STORT at Trondheim Høyre er så lamme i pannebrasken at de ikke ser dette innlysende poenget. Hva gjelder afrikanske prostituerte, så finnes få eller ingen påviselige bakmenn - i alle fall ikke her til lands. Derimot hviler det potensielle forbannelser over disse, dersom de ikke jevnlig sender penger tilbake til hjemlandet. Dette skyldes deres religion/overtro, og utnyttes av enten familie eller menneskehandlere. Løsningen hva de afrikanske prostituerte gjelder, er derfor fattigdomsbekjempelse i Afrika.

Nå vil selvsagt den snusfornuftige, bedrevitende, selvhøytidelige politikertype (og disse florerer i såvel SV som Høyre) få en rask ryggmargsrefleks og ha lyst til å hogge i meg for å være så ignorant at jeg ikke skjønner at dersom vi forbyr sexkjøp, så skaper vi et marked mindre for bakmennene.

Joda, i og for seg. Men innse dette: Norge er et SVÆRT lite folkerikt land i verden. Vi er 4,6 mill mennesker i en verden med 6 milliarder (så små differanser som 4,6 mill gir ikke en gang utslag på vårt almenne anslag 6 milliarder - til det trengs det minst 50 millioner mennesker... ).

Og av 4,6 millioner mennesker i Norge, kjøper kun noen titalls tusen sex - og mange av disse kjøper sexen sin fortrinnsvis i utlandet!

Så å tro at en kriminalisering i Norge vil være utslagsgivende, vil være nok et himmelropende idiotisk utslag av norsk overmot og særdeles overdrevet, nasjonalromantisk selvbilde.

Tvert om vil de forholdsmessig få prostituerte som tvinges til Norge, IKKE få et bedre liv om markedet her forsvinner. Tvert om vil de tvinges til å konkurrere i allerede overfylte markeder i ANDRE land (i den altså rimelig store verden, hvor det norske prostitusjonsmarked sammenligningsmessig er et sandfnugg på en stor sandstrand), og hvor forholdene og lovbeskyttelsen for de tvangsprostituerte er dårligere - oftest LANGT dårligere, enn her til lands.

Men i det minste vil da de besteborgerlige, selvhøytidelige etc. besteborgerlige elementer i SV og Høyre, på helt feilaktig grunnlag, ha god samvittighet - samt kunne skryte av å ha sanitert norske paradegater...

Amen.

Forresten, når dreide denne debatten seg fra hysteriske, livsfjerne svenske feministers nyeste, avsindige innskudd, over til den allestedsnærværende prostitusjonskriminaliseringsdebatten??

Eirik Løkke said...

Det er tragisk at Trondheim Høyre har gått innfor å kriminalisere sexkjøp.

M gir gode beskrivelser av de facto forhold, jeg mener først og fremst poenget er at jeg har en fordømt rett til å selge seksuelle tjenester eller kjøpe seksuelle tjenester dersom noen andre er villig til å selge. Det kalles kontraktsfrihet.

All form for tvang bør, skal og må straffeforfølges, derav er forskjellen.

as simple as that!

Anonymous said...

Dette var jo et aldeles fortreffelig forslag... Men Feministisk Initiativ, (www.feministiskinitiativ.se) er egentlig enda bedre. En av partiets fremste representanter har til og med uttalt at "kvinner som har sex med menn er kjønnsforædere". Hadde ikke hjulpet aldri så mye med undertegnet kontrakt der i gården...

Eirik Løkke said...

Nei, akkurat når det gjelder den gjengen er jeg usikker på hva som hjelper. Hadde egentlig tenkt å være veldig vulgær nå, men skal i respekt for alle som gidder å lese la være.

Gina said...

"Sex uten samtykke er voldtekt sier svenske AUF"... Hva da "sier svenske AUF"? Jeg trodde det var opplagt at sex uten samtykke er voldtekt, hva er det ellers?

Eirik Løkke said...

Det var jo nettopp det som var poenget mitt. Det er jo så opplagt at det grenser mot det absurde å lage politikk ved å fastslå det!