Friday, March 16, 2007

Heksejakten på en heks

Gerd Liv Valla trakk seg som leder av LO forrige fredag etter å ha blitt slaktet i Fougnerutvalgets granskning. I etterkant har media, og særlig VG fått kritikk for ensidige dekning. Torbjørn Berntsen med flere har karakterisert prosessen som en heksejakt. Det er all grunn til å ha et kritisk blikk på media, men denne saken dreier seg ikke om VGs glimrende journalistiske arbeid, men om Vallas totale mangel på lederegenskaper gjennom alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven.

Det er intet i Fougnerutvalgets granskning som tyder på at VG ikke har hatt de riktige proposisjonene i sine vinklinger, da det er Gerd Liv Valla som har stått for de mest kritikkverdige forholdene. Når Valla oppfører seg som en heks, og VG, med full støtte i Fougnerutvalget, avslører oppførselen til Valla, så er en ”heksejakt” både riktig og nødvendig. VG hadde ikke gjort jobben sin hvis de ikke hadde fulgt opp denne saken slik de faktiske gjorde og fremdeles gjør!

Har VG hatt en egen agenda? Noe de heller ikke hadde når Victor Norman ble ”outa” i 2004. Selvsagt har deler av Ap, etter hvert som Valla og LO taklet saken dårligere og dårligere, utnyttet situasjonen, men selve saken er det ingen andre enn Valla og LO som må ta ansvaret for.

Fognerutvalgets konklusjoner er sjokkerende, og viser utover enhver tvil at Valla har brutt loven. Vallas reaksjon viser vel med all tydelighet hvor rett utvalget har i sine konklusjoner. Utvalget retter også kritikk mot hele LO-ledelsen, og det er til å undres over at Roar Flåtten kan ta over etter Valla, når han selv har vært i ledelsen av en organisasjon som har brutt arbeidsmiljøloven.

VG fortjener honnør for fremragende journalistisk arbeid. Pressen trenger selvsagt en kontinuerlig diskusjon omkring egne arbeidsmetoder. Noen har brukt Tønne-saken som eksempel på at pressen har blitt for aggressiv. Jeg er uenig i det. Mediene hadde med rette et kritisk søkelys mot Tore Tønnes tvilsomme forretninger. At Tønne valgte å ta sitt eget liv er selvsagt tragisk, men å skylde på mediene er skivebom.

Med Vallas avgang er Norge kvitt en stalinist i en helt ledende posisjon. Det bør vi i grunnen alle sammen være glad for!

Oppdatering:
En undersøkelse for Nordiske mediedager konkluderer med at folk flest ikke mener mediene har drevet heksejakt på Valla. Men den sier ingenting om hvorvidt Valla er en heks eller ikke...

Blogget for Minerva.
NB! Den geniale overskriften kan tilskrives desken på Minerva :)

9 comments:

HankRearden said...

Synes Arne Strand i Dagsavisen sa det best. De hadde forsøkt å finne folk som ville si noe positivt om Valla for å få en mer nyansert dekning, men hadde ikke klart å finne noen som hadde noe positivt å si.

Mathias said...

Det største problemet med Valla var vel at hun ikke innrømmet noen feil, selv etter at hun måtte trekke seg. Dette viser klart at hun er en dårlig leder. En god leder bør i det minste være såpass ydmyk at man innrømmer feil, særlig etter en slik heksejakt.

Eirik Løkke said...

Vel talt Mathias!

Sebastian said...

At Valla var en heks som måtte gå av, og at hun fortjente mye medieoppmerksomhet rundt hennes person i denne saken er utvilsomt.

Likevel er det svært betenkelig, og jeg er trist over at det er sant, at Tsunami katastrofen ble ofret mindre spalteplass. Som et eksempel. Etter min mening viser det en feil dreining i media - og en tabloidisering som ikke samfunnet er tjent med. Jeg husker selv spalteplassen som ble brukt på de områdene av asia det ikke var noen Europeiske turister - og det var vel der de fleste døde...

Jeg skal ikke prøve å skrike til media et ansvar. Media er bedrifter som følger strømmen av hvilke dekninger som gir
1. Flest lesere
2. Mest annonseinntekter
og det har vel denne saken utvilsomt gjort. Likevel ønsker jeg å påpeke at dette ikke nødvendigvis er et sunnhetstegn.

Kan vi gjøre noe for å endre trenden? Bør vi gjøre noe?
La meg foreslå en styrkning av geografifaget! (Nå sitter du nok å tenker 'wtf?') Grunnen til at jeg mener det er en nødvendighet, er at vi vet at en av kriteriene for å bli en nyhetssak er "nærhet". Ved å minke denne avstanden - ved å forklare om globaliseringen som gjør vår verden så "interconnected". Med kunnskap om - kommer nærhet til, og kanskje - bare kanskje, vil en, eller to ønske litt mer stoff om Tsunamien i Indonesia neste gang.

Men det er vel kanskje litt mye å håpe - du nevnte Tønne saken - jg synes ransakelsen gikk lovelig fort. Ei heller ser jeg en bedring. Jeg foreslår en styrkning av ytringsfriheten mht feks muhammedkarikaturene. Men jeg ser også nødvendigheten av en styrkning av enkeltmenneskets frihet - til å velge seg bort fra media.

Eirik Løkke said...

Joda, mediene har utvilsomt forbedreingspotensialet. Både hva gjelder fokus og kvalitet.

MEN, det er ikke det denne saken dreier seg om. I denne saken har særlig VG vist fremragende journalistikk gjennom å avsløre heksen og heksens metoder for det ganske land. Og dette er ikke en hvilken som helst heks, det er snakk om Norges mektigste person, dvs forhenværende.

Da skulle det bare mangle om ikke mediene la til grunn en særs kritisk innstilling.

Sebastian said...

Dette var uten tvil en heks som fortjente en mediestorm for å bli felt. Ikke nok med det - hennes holdninger som leder er med på å farge hverdagen og jobbsituasjonen til over en million arbeidstakere. Så hvis vi skal forvente at noen er feilfrie, skulle dette vært stedet.

Likevel stiller jeg meg kritisk til det faktum at den eneste mediebegivenheten som har fått mer oppslag i norsk presse er 9/11. Selv Tsunamien fikk ikke en nærhet av den publisiteten. Og dette er ikke et kvalitetstegn ved den offentlige debatten.

Nå ser det jo ut til at det er denne mediestormen som ble tungen på vektskålen for at Valla ble kastet, og den viste seg derved å være nødvendig, dessverre.

mrtn said...

Som Sebastian også sier: Valla er en heks. Og jeg er glad for at hun er gått av. Valla-saken burde ha blitt dekket grundig av pressen.

Men: VG dekket saken mer enn tsunamien i 2004 (300.000 døde) og 9/11 (3000 døde, sikkerhetspolitikken verden over endret for alltid). Ergo er det noe helt disproporsjonalt på gang her.

VG hadde en agenda. Enten som motiv, eller strukturelt. De dekket *ikke* saken normalt. VG dekket Valla-saken som politisk aktør. Det er den eneste konklusjonen som er mulig. Det kan du vel ikke være uenig i?

Eirik Løkke said...

For å sitere Francis Sejersted fra siste nummer i Samtiden: "Mediene er ikke høyre eller venstrevridde, er medievridde".

Sakens natur, at Norges mektigste person (forhenværende) så til de grader opptrer imotsetning til sin lære er så bemerkelsesverdig at det omtrent alene kvalifiserer omfanget av saken.

Frp og Carl I. Hagen regelrett hater verdens gang og mener avisen har hatt som eneste formål og ødelegge "fremskrittsbevegelsen", altså at VG er en politisk aktør.

Det var det mange som mente også i tilfelle Victor Norman og pianoet.

For å ikke snakke om den særdeles urimelige kritikken Krohn Devold fikk, når AP-offiserene som dominerer embetsverket heltiden motarbeidet henne. Jeg tror som sagt Sejersted setter "bjellen på katten" når han omtaler VG som medievridd fremfor politisk orientering.

At norske presse generelt er ekstremt navlebeskuende og langt på vei uinteressante, kan vi være enig om. Derfor bruker jeg svært liten tid på norske medier, sammenlignet med de gode utenlandske. Men det er en annen debatt.

Anonymous said...

Jeg har måttet fjerne mulighet for hotlinking til bilder på mitt domene, da bildene er blitt altfor populære og båndbreddebruken min går over alle bredder.

Beklager.