Sunday, January 13, 2008

Lommemannen

"Lommemannen" er tatt. Ihvertfall hvis vi skal tro mediene og politiet. Og det kan jo være at vi skal. Likefullt liker jeg svært dårlig den enorme forhåndsdømmingen som skjer i disse dager. Mediene (det er knapt vits å legge inn linker, gå på et hvilket som helt norsk avis og overskriftene vil strømme imot deg) overgår hverandre i overskrifter om den såkalte lommemannen, ingen har såvidt jeg kan se, stilt noen spørsmål med hvorvidt rett mann faktisk er pågrepet. Jeg i likhet med alle andre som leser medier vil ha en svært stor tilbøyelighet til å tro det. Og i det ligger også faremomentet, hvis bevisene ikke skulle vise seg å holde mål eller være av tvilsom karakter - da vil likefullt den negative pressedekningen og forhåndsdømmingen spille en vesentlig rolle. Vi trenger ikke flere justismord i dette landet.

To merknader.
1. Ikke på noen måte bør det overstående tolkes dithen at jeg ikke anser overgrepene som svært alvorlige - det er de, desto viktigere å få tak i rett person.
2. Av punkt 1 bør det være rimelig greit å lese at ingen ting i dette innlegg bør tolkes som et forsvar av Tor Erling Staff, fyren er helt sikkert en grei advokat, men jeg har problemer med å ta han alvorlig.

Som sagt, jeg tror også vedkommende som er tatt er skyldig. Men meningen er svært lite kvalifisert. Og som nevnt, mediene har tidligere vært med på å fremprovosere justismord, vi trenger ikke flere av dem. Det vi trenger er noen som tar seg bryet med å se gjennom saken kritisk.

6 comments:

Admiral_Gringo said...

Tor Erling Staff er ett godt bevis på den teorien jeg har, om at det var enklere for folk med en utdannelse å komme seg opp og fram før i tiden.

Sånne som Staff, mediehorer altså, blir nok lettere avslørt idag.
Å gjøre seg selv en karriære på å innta sære standpunkter, er ikke like lett lenger.

Staff er “a blast from the past” og vi blir etterhvert kvitt dem, mediehorene.
Skal han ikke pensjoneres snart?

Tor Erling Staff er en person vi ikke trenger ta smålige hensyn til.
Høyesterettsadvokaten har ikke akkurat vært ett bilde på omsorg og tilbakeholdenhet selv.

Det er, synes jeg, greit nok å være hard mot de harde, som Staff, og ikke ta den motsatte (og mer populære) varianten: å være hard mot de svake og hjelpeløse, som Staff er tilhenger av.

Lommemannen, eller den mistenkte lommemannen, er en mangemillionær og businessmann.
Han kan betale en eventuell erstatning dersom han blir domfelt.

Staffemannen og lommemannen har mye til felles i tankegodset sitt, den sterkestes rett for eksempel.

Businessmannen har mye tankegods som går på den sterkestes rett, og rendyrket egoisme.
Og filosofi gir seg gjerne utslag i gjerning.
At lommemannen er erke-kapitalist burde komme bedre fram i debatten.

Jeg mener at en syk filosofi alltid, til slutt, gir seg utslag i syke og perverse handlinger.

Når man dyrker graps og nådeløshet som en dyd, blir resultatet der av forutsigbart.

Det er oftest businessmenn som begår æresdrap på sine familier når foretningene går dem imot også.

Tilfeldig? I think not.

Vi lever i ett samfunn som er pro-kriminelt og plutokratisk på en gang.

Neppe tilfeldig, det heller.

Jeg vet mange høirefolk blir sinte nå, men sannheten svir alltid.

HankRearden said...

Som vanlig var det Jan Arild Ellingsen justispolitisk talsmann i Frp som gikk hardest ut og krevde livsstid, og økning av strafferammen til 30 år. Det er jo legitimit å ville øke strafferammene, men vi har nå forvaring i Norge som skal sikre at de værste aldri slipper ut igjen dersom gjentagelsesfaren er stor. En av baneheia-gutta har en slik straff, og det er vel ikke helt unaturlig at "lommemannen" vil få den samme. Imidlertid er det som du skriver Eirik helt utrolig hvordan mediene forhåndsdømmer. Fra Ellingsens munn var det jo ikke heller ikke noe forbehold om at man har tatt riktig mann, selvsagt ikke. Hørte jeg noen hviske populisme?

Anonymous said...

Jeg applauderer deg for å ha mot til å skrive dette innlegget, Løkke. Og det er trist at du, med all nødvendighet, må legge inn en detaljert "disclaimer" for å hevde et helt legitimt standpunkt.

Aktoratet har alt hatt utførelig "Bevisførsel" i alle landets mediekanaler. Det er ikke rart vi alle er overbevist over at de har tatt rett mann. Mediekritikk i slike tilfeller er påkrevd av ethvert tenkende menneske.

Og ja, kapitalismus' to merknader gjelder på dette innlegget også. :)

Anonymous said...

Er helt enig med deg, utrolig lite kritisk å spore i media. Denne mannen er allerede dømt av Ola og Kari - og kanskje juryen også -, det er synd. Men jeg tror - med tanke på DNA-bevisene - og håper at de har tatt riktig mann.

Ellers var det en voldsom kommentar av Gringo da, at kapitalisme fremmer vold og mord? Tror den påstanden er litt tynn. Og når du skriver at æresdrap skjer fordi businessmenn har uhell med forretningene, så bidrar ikke det til å øke troverdigheten din...

Anonymous said...

Du har et godt poeng Eirik, og skulle det mot formodning vise seg at siktede i saken er uskyldig, vil han kunne ha store problemer med å etablere en normal livsførsel igjen.
Det er dog et par poenger som må understrekes, og som du i bloggen ikke berører:
Lommemannen (om det skulle være den siktede eller, mot formodning, en annen person), har gjennom de siste 30 årene vært norgeshistoriens verste serieovergriper. Hundrevis av barn har blitt utsatt for denne mannens herjinger i omtrent hele Norge. At mediene ikke skulle gå langt i å omtale mannen vil være en utopisk drøm om svunne tider. I dagens informasjonssamfunn (ja, jeg vet det er en klisjé) vil en arrestasjon av denne typen vekke så stor oppmerksomhetat å holde alle detaljer om siktede hemmelig vil være nesten umulig. Jeg vil si det nesten er et berettiget krav at befolkningen får en viss mengde informasjon i denne typen sak. Mediene har heller ikke offentliggjort mannens navn ( selv om jeg brukte under 15 minutter med google og skattelistene før jeg fant ham), og han er derfor ikke offisielt identifisert.
Så et spørsmål til deg:
Det har i alle år vært vanlig praksis å identifisere en siktet med kjønn og alder. Mener du at dette ikke bør forekomme?
I denne saken har flere medier intervjuet naboene til det som tilsynelatende er Norges verste serieforbryter. Mener du at dette ikke burde blitt gjort? Bare ved å samkjøre disse to opplysningene (Kryssjekke alderen og kjønnet til alle i nabolaget til de intervjuede naboene) kan alle med enkelhet finne navnet på lommemannen.

Så til det psykologiske. Politiet har arrestert en mann hvis DNA-profil finnes på minst fem åsteder for lommemann-overgrep. Mener du det er unaturlig at mediene/folk flest ikke forhåndsdømmer? Det er nesten en filosofisk øvelse å skulle holde seg objektiv i en slik sak, og selv om dine poenger er vesentlige, må jeg vel kunne få din tilslutning til følgende: Så snart det foreligger en rettskraftig som bør lommemannen identifiseres med navn og bilde i alle landets medier.

Eirik Løkke said...

Jølle, jeg er sant å si usikker på om mediene bør offentliggjøre navnet. Det har jo åpenbart offentlig interesse, og gitt sakens natur, altså omfanget av overgrep også en klar medieinteresse.

For å svare litt vagt, jeg mener mediene bør ha RETT men ikke plikt til å offentliggjøre siktelsen.

Hva gjelder de overveldende bevisene (tilsynelatende ihvertfall, jeg har ingen grunn til å tvile på autensiteten) så har du jo rett, og som jeg selv sier jeg tror de har tatt rett person (hadde jeg vært usaklig kunne jeg sagt at Staff som advokat også uttrykker skyld), gitt den mediedekningen saken har fått. Således er det helt naturlig å forhåndsdømme. Men jeg liker det ikke. Jeg liker ikke å registrere den jaktingen i flokk som nå skjer, selv om den forsåvidt kan være godt begrunnet.