Friday, January 11, 2008

Om Ron Paul

Noen har etterlyst mer om Ron Paul. Her er kommentar fra dagens Washington Post.

9 comments:

HankRearden said...

Fyren er en fullstendig virkelighetsfjern tulling. Ikke et snev av realisme i noen forslag, og den artikkelen underbygget jo bare det synet. Han mener at inflasjon er en "skjult skatt" som må avskaffes, USA må gjeninføre gullstandarden og sentralbanken skal avskaffes. Når du da i tillegg vil stenge grensene, og har en utenrikspolitikk som ville betydd økonomisk katastrofe for USA så blir det helt latterlig. Hjelper ikke å avskaffe intektsskatten når økonomien går så inni granskauen til helvete at Zimbabwe vil fremstå som et eksempel til etterfølgelse.

Anonymous said...

Jeg kommentrere sjelden blogger men kunne ikke dy meg etter det morsomme innlegget fra "hankrearden"

"Når du da i tillegg vil stenge grensene, og har en utenrikspolitikk som ville betydd økonomisk katastrofe for USA så blir det helt latterlig"

Tydelig at du ikke vet hva du snakker om her. Kan du sitere Ron Paul på dette? Han ønsker ikke-intervensjon, dvs unngå militære forpliktelser/invasjoner utenfor USAs territorium. Samtidig vil han har frihandel med alle nasjoner. Altså, han er ikke isolasjonist slik du ser ut til å tro.

Har du lest Ron Paul i det hele tatt, eller bare slenger du ut påstander? Les dette:

"They use [the term Isolationist] all the time, and they do that to be very negative. There are a few people in the country who say, "Well, that's good. I sort of like that term." I don't particularly like the term because I do not think I am an isolationist at all. Because along with the advice of not getting involved in entangling alliances and into the internal affairs of other countries, the Founders said – and it's permissible under the Constitution – to be friends with people, trade with people, communicate with them, and get along with them – but stay out of the military alliances. The irony is they accuse us, who would like to be less interventionist and keep our troops at home, of being isolationist. Yet if you look at the results of the policy of the last six years, we find that we are more isolated than ever before. So I claim the policy of those who charge us with being isolationists is really diplomatic isolationism. They are not willing to talk to Syria. They are not willing to talk to Iran. They are not willing to trade with people that might have questionable people in charge. We have literally isolated ourselves. We have less friends and more enemies than ever before. So in a way, it's one of the unintended consequences of their charges. They are the true isolationists, I believe."

* Interview by Scott Horton, April 4, 2007


Bruk litt tid på å lese deg opp på Ron Paul før du kritisere ham. Du burde kanskje lese Ayn Rand nøyere også, Mr Hank Rearden, og du vil finne at også hun var for gullstandarden.

Til slutt, om du følger rådet mitt om å bruke hodet videre, vil du finne at Zimbabwes økonomiske katastrofe er et resultat av nettopp det Ron Paul advarer mot; inflasjon fremskyndet av en overivrig sentralbank. (Inflasjonen blir etsimert til å være alt fra mellom 7000% til 100000%)

HA!

HankRearden said...

Jeg har lest Ron Paul, og jeg vet godt hva jeg snakker om. Fyren er naiv og virkelighetsfjern på en måte man ellers sjelden i Miss World konkurranser. Din kritikk punkt for punkt.

Stenge grensene = Pauls innvanvndringspolitikk. Innvandringen til USA har alltid vært avgjørende for landets vekst, og er det fremdeles. Samme om denne innvandringen har vært legal eller illegal. En liberal innvandringspolitikk er etter min mening en bærebjelke for at USA skal opprettholde sin stilling i verden.

Utenrikspolitikk som vil bety økonomisk katastrofe for USA= Et historisk eksempel. La oss gå tilbake til for eksempel 1940-tallet. Effekten av en Ron Paul ved roret den gang ville blitt at man lot være å bli med i krigen. Det ville betydd at Europa hadde blitt feid over av den røde hær, og vi hadde hatt kommunisme på hele kontinentet. Det meste av resten av verden hadde også gått samme veien som en følge av Sovjets maktmonopol på verdensarenaen. USA hadde vært igjen uten venner og handelspartnere. Dette ville gjort at amerikanernes kjøpekraft og velstand i dag hadde vært langt lavere enn i dag.

Pauls politikk om å ikke "blande seg inn i andre lands politikk" kan bare fungere når alle andre land er uten territoriale ambisjoner og ønske om å øke sin innflytelse i verden. Særlig mer naivt tror jeg ikke det går ann å tenke. Som artikkelen peker på er Sør-Korea et godt eksempel på det samme i dag. USA har gjennom NATO og sin maktpolitikk vært en avgjørende faktor for at kapitalisme i dag har monopol som økonomisk ideologi, noe som er USAs interesse. Dersom du garanterer at du aldri skal invadere så garanterer du samtidig at dine fiender aldri vil ta deg seriøst, samme hvor mektig du egentlig måtte være.

Ron Paul tjener mye på sine Irak standpunkter, og jeg er selv en av mange som mener at "planene" og handlingene i Irak etter invasjonen har vært et av tidenes beste eksempler på inkompetanse, og har ikke tjent USAs interesser slik situasjonen har utviklet seg. Vietnam-krigen er et eksempel på det samme. De to verdenskrigene, Korea-krigen og også den kalde krigen er eksempler på konflikter der USAs intervensjon har tjent USA både økonomisk og diplomatisk. Alt i alt vil jeg si at det gir en rimelig sterk positiv overvekt.

Når det gjelder Ayn Rand så er følgende setning en god pekepinn på hvorfor hun er den forfatteren som har inspirert meg mest: "My philosophy, in essence, is the concept of man as a heroic being, with his own happiness as the moral purpose of his life, with productive achievement as his noblest activity, and reason as his only absolute". Det er mye jeg er uenig med Rand i, og det er nok ikke hvorvidt hun er for eller mot gullstandarden som er avgjørende for mine syn på forfatteren. Gullstandarden har hatt sin sjanse og vist sine STORE svakheter.

Til slutt blir jeg faktisk provosert av at du skal prøve å belære meg om hva som er årsakene til Zimbabwes økonomiske katastrofe. Inflasjon i kontrollerte mengder som for eksempel her i Norge er et gode for økonomien så lenge den økonomiske veksten er større enn inflasjonen. Jeg kunne like gjerne skrevet Nord-Korea istedenfor Zimbabwe selv om årsaken til økonomsisk katastrofe er forskjellige. Det var ment som en punchline på hvor naiv, tullete og dum jeg mener Pauls politikk er, og at konsekvensene for USA av å følge en slik linje som han ønsker ville vært fullstendig ødeleggende. Det ville vært katastrofalt for landets økonomiske utvikling og enkeltindividenes evne til å bruke sine evner, skape verdier og gode liv for seg selv. Diskuter gjerne, men å ha som forutsetning at jeg ikke er opplyst om de aktuelle sakene er lite fornuftig.

Anonymous said...

Altså dette blir så mye at jeg skal komme tilbake til det, men skal kommentere kort.

Du sier du er opplyst om Ron Paul sin politikk, da burde vel du vite at han syns det var riktig av USA og innvolvere seg?! USA gikk inn da de vart angripet ved Pearl Harbor, dette er i trå med Pauls politikk. Det å reise inn i Irak og skape enda mer insentiv for ekstremister er ikke hans politikkk.

Det du sier om inflasjon blir en helt annen diskusjon, da begynner vi på økonomisk politkk. Du høres ut som en keynsianer og jeg personlig er en stor fan av Milton Friedman. Inflasjonen spiser opp pengene til middelklassen.

Resten for vi komme tilbake til. Syns det var ganske urettferdig fremstilt.

HankRearden said...

2.verdenskrig= Japans angrep på USA kom som et resultat av et japanerne følte at deres oljeforsyninger var truet. Denne situasjonen skyldtes at USA i 1940 innførte eksportforbud av amerikansk olje til Japan. USA sto for over 80% av Japans oljeforsyning, og japanerne kunne ikke fortsette krigen i mer enn to år med mindre de fikk nye oljeforsyninger. Derfor besluttet man å gå til krig mot USA.

Dersom man følger Pauls linje så ville USA aldri innført et slikt handelsembargo mot Japan, og dermed hadde de heller ikke blitt angrepet. No attack = no war. Når det er sagt så var det Japan, ikke Tyskland som angrep USA, så med Pauls logikk igjen hadde man bare angrepet Japan og nedkjempet dem. Dermed hadde fortsatt Sovjet hatt det meste av verden for seg selv.

Du høres ut som en keynesianer??? Hvor svarte får du det fra da? Hovedproblemet med Keynesiansk politikk er jo nettopp at den ikke klarer å kontrollere inflasjonen, noe den virkelig fikk vist under stagflasjonen med null økonomisk vekst og høy inflasjon, en situasjon som i keynesianske lærebøker er en umulighet. Inflasjon i en lukket økonomi er definert av økningen i pengemengde per år. Friedman mente dermed at feilen man gjorde på 70-tallet var å pøse alt for mye penger inn i økonomien (gjennom eskalerende lønninger for å møte den eskalerende inflasjonen, en særdeles ond sirkel), og at dersom man kontrollerte pengemengden så ville inflasjonen gå ned. Dette ville også føre til en midlertidig høy arbeidsledighet, som senere ville gå ned. Dette ble bevist da hans teorier ble prøvd ut i praksis av Thatcher og Reagan på 80-tallet.

Etter å ha lest free to choose og sett dokumentarserien "commanding heights" i tillegg til å ha hatt diverse eksamener i makro og mikro må jeg si at jeg ennå har tilgode å lese at Friedman mener at inflasjon er en skjult skatt eller at gullstandarden bør gjeninnføres. Friedmans kanskje største arv i tillegg til flytende valutakurser er jo nettopp at sentralbankene i dag har en kontrollert inflasjon som en av sine hovedprioriteringer. Derav for eksempel Norges banks inflasjonsmål på 2,5%.

Personlig synes jeg det også er greit at huslånet mitt faktisk blir mindre og mindre for hver dag som går, og de fleste andre vil være enige med meg i dette. Inflasjonen gjør dermed at en stadig mindre del av min inntekt går til å betale på lånet mitt. I år ligger lønnsveksten i Norge an til å bli 5% justert for inflasjon, og det er ikke sånn at vi hadde hatt en lønnsvektst på 7% dersom inflasjon hadde vært 0. Dagens økomiske system har siden dets innførsel ført til store velstandsøkninger over hele verden, og jeg kan virkelig ikke se hvordan inflasjonen spiser opp pengene til middelklassen. En amerikaner har i dag gjennomsnittlig tre ganger så stor kjøpekraft som han hadde i 1960. Dette gir en ganske så pen årlig økning i kjøpekraft etter min mening.

Et ironsik faktum med gullstandarden er jo at den nettopp har ført til stor inflasjon eller deflasjon som jo er mye værre enn sin motpart, i tillegg har den forsterket og i visse tilfeller vært grunn til økonomiske kriser. Det er faktisk ikke noe problem å ha en inflasjon på 0% dersom man klarer dette. Problemet med å ha et inflasjonsmål på 0% er at det er vanskelig å oppnå akkurat det du styrer etter, og det er en fare for at du går inn i deflasjon som er svært skadelig for økonomien. Derfor setter i dag verdens sentralbanker inflasjonsmålene mellom 2 og 3%.

Problemene oppstår når du ikke har sentralbanker som er uavhengige, men som er politisk styrt. Nå vil jo Paul (som Friedman) avskaffe sentralbankene, og la markedet bestemme prisen på penger. Det er imidlertid naturlig å tro at også markedet vil sette seg et inflasjonsmål innenfor et visst slingringsmon. Poenget med et fritt pengemarked er i teorien at det skal repsondere raskere og bedre til endringer i økonomien, og således skape en jevnere økonomisk vekst uten de store nedturene. Om det vil fungere slik i praksis er jeg usikker på.

Markedet viser gang på gang sin fullstendig manglende evne til å tenke langsiktig. Nå sist med subprime krisen der man har gitt lån til mennesker som aldri burde hatt lån, og som ikke kan betjene disse så fort det kommer en mild bris av motgang blåsende mot dem. Den profitten markedet tjente på dette for et år eller to siden har de allerede tapt, og de sender muligens verden inn i en resesjon som en følge av sin korttenkthet. Miljøproblemene er også et klassisk eksempel på en markedssvikt som viser at markedet ikke klarer å ta inn over seg faktorer som vil ødelegge profitten på lang sikt. Markeder skal være frie, men må reguleres for å takle negative eksternaliteteter. Det forstår ikke gynekologen Paul, som var en av tre som stemte mot forslaget om strengere regnskapsregler for amerikanske selskaper som en følge av Enron og Worldcom skandalene. Jeg ønsker et samfunn som tenker profittmaksimering både samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk i et perpektiv som gjør at også mine barn og barnebarn kan leve godt i en fri kapitalistisk verden. Alt Paul står for går mot dette.

HankRearden said...

En liten konkretisering her, da man ofte blir tatt på de minste små filleting i slike blogger. Subprime krisen skyldes to ting. Man har gitt lån til folk som ikke burde hatt lån, og man har solgt avanserte låneprodukter til folk som ikke har forstått hva de var for noe, og hva slags sikkerhet som egentlig lå i dem. Det er dermed to problemer, mangel på fornuft og mangel på åpenhet.

HankRearden said...

I serien Pauls naive, tullete og dumme politikk kommer jo også hans forslag til miljøpolitikk høyt opp. http://www.ronpaul2008.com/issues/environment/ Just sue em! Jepp så lett er det.

Anonymous said...

Hank, du har hovedsaklig rett, men du skyter for hardt.

Når staten trykker opp mer penger enn de har gulldekning for, får staten mer penger og alle andres penger blir mindre verd. Dette kalles seniorage, og har vært brukt av ulike stater siden romertiden. Med gullstandard vil dette ikke være mulig, og jeg tror det er derfor Ron Paul ønsker overgang til gull.

Forøvrig tror jeg ikke du er keynsianer, du er nok heller ny-keynsianer.

Forøvrig er Ron Paul også pro-life og kreasjonist.

Anonymous said...

Du sier at inflasjon kan være bra så lenge veksten er høyere og det er vel der han trekker inn keynes. Noen ser på inflasjon som et onde.