Thursday, April 03, 2008

Nok en grunn til å støtte McCain

Den såkalte "Subprime" krisen, hvor lånetagere i USA ikke greier å innfri betalingene preger naturligvis valgkampen i USA. Demokratene Hillary og Obama sloss om å sprøyte mest penger inn i krisen, mens John McCain sier rett ut at spekulanter og idioter ikke bør belønnes!

Gjett engang hvem Kapitalismus er mest enig med!

7 comments:

Anonymous said...

Forklar da hvorfor MCain støtter Feds inngripen i markedet da de gjennom JP Morgan kjøpte ut Bear Sterns? Er ikke det å redde ukloke investorer? Eller som jim Rogers sa det: "Socialism for the rich"


Mcain er ikke akkurat kjent for å være den mest økonomisk liberale blandt Republikanerene.

Eirik Løkke said...

Nobodys perfect :)

Likte heller ikke McCain-Feingoldact om begrensning av ytringsfriheten under dekke av pengeinnflytelse.

Men McCain er faktisk av de bedre på det økonomiske området i Rep.

Han var en av meget få som stemte mot å gi sin egenstat øremerke midler.

Han gis gode referanser av Club for Growth. Han er som en av få i Rep. partiet opptatt av å kutte forbruk. Og han er en frihandelsaktivist!

Og han sier ting rett ut som f.eks subprime krisen.

Anonymous said...

Pluss at han kan synge Streisandlåter: http://youtube.com/watch?v=eLjHKMBZ1ik

Anonymous said...

Her er det kanskje på sin plass med et lite crash-kurs i ølkonomisk dynamikk, Eirik.
De aller fleste kan vel enes om at en bedrift som drives dårlig ikke har livets rett, og vil utkonkurreres av bedrifter som drives bedre. Slik er markedet lov, og offentlig inngripen for å redde slike bedrifter er svært sjeldent en god ting. Banknæringen er dog litt spesiell. Går en tilbake til den norske bankkrisen for over 15 år siden, var alternativet til nasjonalisering av bankene enorme tap og detronisering av norsk bankvirksomhet. I ettertid ser en at nasjonalisering var en god idé.
Sub-primekrisen i USA en også spesiell. Det er mange stygge alternativer til føderal hjelp. Én av dem er massive konkurser blant amerikanske banker, dyp resesjon i amerikansk økonomi med dertil hørende mulig global resesjon. En billion i friske midler er en liten pris å betale for å unngå dette. Vi må også huske at markedet, i dette tilfellet aksje- og utlånsmarkedet er mye styrt av frykt og tillit. Når den interne tilliten i pengemarkedet er lav, blir risikopåslaget bankene må betale for innlån fra pengemarkedet høy. Det gjør at banker som driver godt og som ikke har eksponering mot sub-primelån også må betale mer for innlån, noe som påvirker utlånsrentene også i norske banker.
Jeg er enig med deg at banker som har utsatt seg selv for en slik risikoeksponering som enkelte amerikanske banker har gjort, og tapt, i en perfekt verden ikke bør reddes. Nå er det slik at "markedet" dessverre er imperfekt, og mangel på handling fra amerikanske myndigheter vil gi seg utslag i en langt større skala enn du kanskje vil innse. Når alternatvet er værre må en av og til bite i det sure eplet, noe FED har gjort her.

Eirik Løkke said...

Siste punkt er jeg enig i - hvis jeg tolker deg rett, nemlig at det er opp til FEDs som uavhengig sentralbank å styre pengepolitikken.

Det jeg mener er at staten bør holde seg borte, ikke blande seg. Spesielt ikke ved å bruke skattebetaleres penger, og straffe dem som har foretatt gode risikovurderinger, samtidig de finansinstitusjoner som har foretatt gode vurderinger. Hvilke fremtidig signaler skulle man sende ut dersom staten "ved å bruke skattebetalernes penger" redder folk som tok dumme vurderinger?

Intet system er perfekt - ei heller markedsøkonomien. Når folk er involvert og dømmekraft likeså så vil det noengang gå slik at folk og dømmekraft vurderer feil. I så måte er det slett ikke den siste finansielle krisen vi kommer til å oppleve (og takke f... for det). Det essensielle spørsmål er om det i det lange løp er staten som foretar best risikovurderinger eller om det er de som satser sine egne penger som gjør det. Jeg tror det siste.

Og som Alan Greenspan i mandagens forsvarstale av seg selv sier, vi har prøvd reguleringer før, suksessen er ikke akkurat overveldende...

Anonymous said...

Minner om at Bear Sterns var motpart i derivatkontrakter for 10 000 milliarder kr, altså omtrent fem oljefond. Hadde Bear Sterns blitt slått konkurs ville da antagelig verdens derivatmarked falt sammen og svært mange bedrifter mistet sine hedgeposisjoner (forsikring mot prisendringer).

Jeg er heller ingen tilhenger av intervensjon, men i dette tilfellet ville alternativet vært langt verre. Husk for all del at Bear Sterns eiere tapte omrent hele verdien av selskaapet.

Anonymous said...

Vel, jeg sier som jeg sa i første post, dette er "socialism for the rich". De som må betale for gildet er dollar sparere som får lavere renter og høyere inflasjon. Målrettet inflasjon er en skjult skatt, den er ødeleggende for økonomien, og skaper boom bust syklusen (les hayek og mises). Av en eller annen grunn er det stuerent å kalle seg selv kapitalist samtidig som en støtter dette systemet, et system som ble implementer for at det skulle være umulig å gå konkurs i banknæringen. Det ser ut som J.P Morgan fikk viljen sin da han og andre bankere laget fed i 1913.

Spørsmålet er dette, hvordan kan en som kaller seg kapitalist støtte et uhemmet produksjonsmonopol på markedets viktigste vare, byttemiddelet?

Til de av dere som tror Fed er uavhengig: Fed er en privat bank, med et råd sammensatt av private banksjefer, med private interesser som har et verktøy som ingen andre har eller har mulighet til å få, retten til lage penger.