Thursday, August 27, 2009

Har nordmenn dårlig arbeidsmoral?

Civitas leder Kristin Clemet, stiller idag spørsmålstegn ved nordmenns arbeidsmoral. Jeg tror hun har et poeng.

Uføreeksplosjonen og det relativt høye sykefraværet gir ihvertfall en indikasjon på at noe er fullstendig galt, når den generelle helsetilstanden aldri har vært bedre. Det finnes selvfølgelig de som reellt sett har en helsemessig situasjon som gjør dem uegnet for vanlig arbeid. Men at det skulle inkludere alle de tusen som idag mottar uføre, er det absolutt ingen grunn til å tro.

SSB har regnet ut, og kommet frem til det svaret, at incentiver spiller en rolle. Jo lettere og rausere trygdeordningene er, jo flere vil naturligvis velge dem. Jeg tror utfordringen både er kulturell og økonomisk (de henger jo ofte ihop). Så spørsmålet blir da, for å sitere Lenin - hva må gjøres?

Det må rette og slette lønne seg (relativt) mer å jobbe enn å ikke gjøre det. Selv for såkalte lavstatusyrker. Det må være en forskjell mellom dem som står opp om morran og de som ikke arbeider, selv om dette skulle medføre at de som reellt sett er syke også skulle få det (relativt sett) verre.

Man kan selvfølgelig diskutere hvor mye - men dersom man ikke adresserer denne massive utfordringen, så vil trygdeeksplosjonen etterhvert kunne true velferdsstaten. Det burde bekymre velferdstilhengere mye mer enn det gjør meg.

OPPDATERT 21.25


Forsker Knut Halvorsen hevder på VG-nett at Clemets utspill mot den norske arbeidsmoralen bare er påstander. Og det har Halvorsen følgelig helt rett i. Clemet har da heller ikke gitt uttrykk for noe annet. Hun stiller et grunnleggende kritisk spørsmål om hva årsaken til trygdeeksplosjonen bunner i. Deretter får man forsøke å etterprøve det. Men Clemet er slett ikke alene om å ha dette inntrykket.

10 comments:

Torfinn said...

Jeg trodde at det å sette avsnitt eller setninger med tykk skrift bare var noe som dårlige aviser, f.eks. Aftenposten, gjorde. Det ser ut som om forfatteren antar at leseren ikke gidder å lese hele innlegget.

Anonymous said...

at det går ann å synke så langt å sparke uføre trygdete som allerede er nede både psykisk og fysisk. det er helt utrolig hvor langt disse politikkerene kan synke!.. stop invandringer av disse lykke jegerene som ap/sv har dørene på vittgap for først, så blir det også ferre uføre her i norge. så må dere ikke glemma at uføre også betaler skatt!

Anonymous said...

"Det må være en forskjell mellom dem som står opp om morran og de som ikke arbeider, selv om dette skulle medføre at de som reellt sett er syke også skulle få det (relativt sett) verre."

Spørsmål fra leser her..
Hvor mye er du selv villig til å gå ned i levestandard om du blir uføretrygded. Hva med private forsikringsordninger, der man kommer relativt godt ut av det om man blir ufør?

Hva med heller å gi alle LIK arbeidsledihgets/uføre trygd. Er ikke en arbeidsledig som tidligere har tjent mye, er like uproduktiv som en lavtlønnet arb.ledig?

Jon-Erik Graven Larsen said...

Å sette fokus på at en for stor andel av norges befolkning går uvirksomme, er ikke synonymt med å "sparke uføretrygdede som allerede er langt nede både fysisk og psykisk". Den påstanden er mildest talt skivebom. Kristin Clemet fortjener heder og ære for at hun tør å sette problematikken på dagsorden. i forbindelse med at 10 000 nordmenn under tredve år pr i deg er uføretrygdede har SVs Karin Andersen uttalt at "Uføretrygd er velferdssamfunnets adelsmerke". Javel. Spør en uføretrygdet i midten av tyveårene om vedkommende føler seg verdsatt og priviligert ved å stå utenfor det største fellesskapet, nemlig arbeidslivet?

Høyre vil ta tak i denne gruppens utfordringer, noe Clemet her tydelig signaliserer. ikke bare fordi det lønner seg samfunnsøkonomisk , men også fordi det gir et bærekraftig samfunn med mer fornøyde individer på lang sikt. Normalen er fortsatt å være virksom, er den ikke? Å ikke ville diskutere denne gruppens mulige vei tilbake til arbeidslivet er et direkte hån mot alle de som både ønsker og kan bidra. SVs politikk sementerer de fattige og syke i en situasjon som verken gir dem verdighet eller respekt. Stem Høyre ved valget i 2009 om du tror at det enkelte menneske både har vilje og godt av å arbeide.

Ingunn said...

Veldig enig i at det er bekymringsfult at så mange i Norge er uføre. Å ta opp dette, vil gagne enkeltindividet, samfunnet, og ikke minst vil det vise de unge at det å jobbe er riktig og viktig.

Tiden vi jobber blir i snitt kortere og kortere (lengre utdannelse, tidligere pensjonister og lengre ferier mm), og jeg merker på mange at fritiden har stort fokus også på jobb.

Kjempefint at Kristin Clemet setter dette på dagsorden.

Eirik Løkke said...

Helt enig Ingunn.

Anonymous said...

Naa maatte jeg nesten begynne aa grine i min oppgitthet.
En av de anonyme som kommenterte her (2:03 AM, August 27, 2009) avsluttet sitt innlegg med foelgende:
"...så må dere ikke glemma at uføre også betaler skatt!"

Er det mulig og vaere saa korka?
Er det rart at dette landet blir rasert av av naive, korttenkte sosialister!

Selvom det staar et skattetrekk paa den sjekken de faar fra trygdeverket saa maa du vel forstaa hvor den sjekken kommer fra. Det skattetrekket er bare en fordyrende byraakratisk flaskehals skapt av de ild-roede.

Dette var ikke et forsoek paa aa mene noe om selve saken. Jeg var bare noedt til aa kommentere det taapeligste resonnementet jeg har hoert fra forvirrede sosialister paa minst tre timer.

Hilsen Bernt

Olav Vikingsson said...

Er helt enig med Clemet.
Vi nordmenn er latterlige late og sytete. Totalt mangel på serviceinstilling!
Alt grunnet trygdeordningene. Der er ALT FOR LETT å bli sykemeldt, og godene er for rause.

Anonymous said...

Å diskutere om nordmenn er late,er nesten å regne som luksus.
Den godeste Karl Marx kom selv fra middelklassen og kunne ikke bli belemret med kroppsarbeide,som han uttrykkte det da noen påpekte at han burde begynne å arbeide for maten.Hele livet levde han på andres penger,deriblant hans gode venn.Fabrikkeier Engels.
At noen går rundt å slenger i lediggang er da intet nytt.Forskjellen nå er bare at alle kan gjør det,om man syter og klager tilstrekkelig.Og ser man på landet produktivitet i historisk perspektiv har vi aldri vært mer effektive pr.hode enn nå. Alle må ikke arbeide,sett fra et samfunnsøkonomisk side.
Men for all del la ikke meg punktere debatten.

Sigrun said...

P4 melder at incestofre er spesielt ille når det gjelder arbeidsmoral. En undersøkelse ved UiB viser at bare halvparten sv dem jobber.