Friday, October 09, 2009

Fredsprisen til Obama. Ja, hvorfor ikke?

Nobelsfredspris 2009 går altså til Barack Obama. Tildelingen har blitt kraftig kritisert fra mange, og selvsagt har kritikerne noen gode poenger. For hva har egentlig Obama fått utrettet? Hva har Obama gjort for å fortjene nobelprisen? Og skal man gi en fredspris til en President som planlegger å trappe opp en krig?

Onde tunger (og de er det jo en del av) vil ha det til at Obama får fredsprisen fordi han ikke er George Bush jr. Andre spøker med at neste år burde fresprisen gå til Miss World, som også er opptatt av krig, fred, religion og politikk og sånn (for ikke å glemme at det er innmari viktig at skjønnheten kommer innenifra - yeah right...). I tillegg til at det ikke er usannsynlig at Bernie Madoff får nobelprisen i økonomi neste uke.

Og i tilfelle Osama Bin Laden skulle finne på å dø i løpet av det neste året så kan han jo få fredsprisen post mortem, hvor Jagland kan meddele: "Pågrunn av sin store innsats for verdensfreden som Osama bin Laden har bidratt til med å dø, tildeles Bin Laden fredsprisen post mortem".

Men fra satire til mer oppriktige betraktninger.

Det er to grunnleggende spørsmål som er essensielle for å bedømme tildelingen.

1. Hva er egentlig missionen/formålsparagrafen til Nobelkomiteen
2. Kan man gi fredsprisen til håp/intensjoner?

Nobelprisen har sin formålsparagraf i testamentet til Alfred Nobel - men med vid tolkningsrom. Med tanke på at terroristen Yasser Arafat, treplanteren fra Kenya og Albert Gore har mottatt prisen, så synes jeg ikke Obamas kandidatur står tilbake for disse.

Og apropos Obamas prestasjoner. Jeg er uenig med dem som sier at intensjoner/håp ikke er viktig. At Nobelprisen ønsker å støtte den prosess og tilnærming som Obama har lagt for sin utenrikspolitikk mener jeg kan forsvares. Dog skal jeg være enig med Erna Solberg i at det kanskje kunne være enda bedre å gi prisen til en kinesisk dissident eller andre som står i førstelinjen i sitt forsvar av menneskerettigheter. Barack Obama er den første som innrømmer det.

Jeg tror at personen Barack Obama gjennom sin historie, sitt liv og det symbolet på håp og mangfold som Obama in persona representerer har spilt en rolle. Så kan man jo spørre om det er en prestasjon. Det er uansett et poeng at fredspriskomiteen ønsker å støtte de ideene og tankene som Obama ønsker å gjennomføre.

Det er slett ikke sikkert han lykkes og det kan godt tenkes det var bedre kandidater. Men jeg mener at komiteen har grunnlag for sin tildeling.

Det skal bli interessant å ønske Obama velkommen til Oslo. Med tanke på mediedekningen på norske nettaviser nå, så har vi virkelig noe spennende å se frem imot!

12 comments:

Spaceman Spiff said...

Hvorfor ikke?

Neste gang synes jeg prisen skal deles ut til vinneren av Miss Universe-konkurransen om hun klarer å holde en grei tale om krig og fred og sånt....

For mer enn det har ikke Obama gjort.

Fredrik said...

Kan ikke huske at Ronald Reagan fikk noen fredspris for sitt arbeide med å frigjøre hele østeuropa.

Det begynner å bli påfallende tydelig at Nobelkommiteen heller velger mennesker med sosialdemokratiske (klima)visjoner og (freds)intensjoner, enn de som faktisk har fått til noe.

Litt flaut egentlig.

Markus said...

To ting:

- Arafat fikk ikke prisen for å være terrorist, men fordi han valgte en annen vei: Forhandling med sine fiender. Han var initiativtakeren til Osloprosessen.

- Obama er kanskje et symbol, men det må være umulig å gi en fredspris til en som har gått til valg på å trappe opp en krig, og som ser ut til å gjøre nettopp det. Dette er ikke annet en typisk Jagland-gimmick.

Unknown said...

Dette hadde jeg ikke trodd om deg, mr! Marianne

Anonymous said...

hvorfor fikk han den?? er det fordi han er svart og ble presiden?? eller er det noe han har ghort som jeg ikke har fått med meg ?? Han ahr da vel ikke gjort noe spesielt ??

Anonymous said...

Helt tullete.. Han kunne fått det om noen år hvis han hadde bidratt til verdens fred. Han har jo ikke hatt tid til å gjøre særlig enda..det han har sagt er ikke det som en må legge vekt på å gi fredprisen. Det er synd at verdien på Nobelprisen synker så lavt. Om noen år så vil ikke prisen vert noen ting, bare en unskydning for enda en gala arrengement for en del i overklassen i verden..virkelig synd :0(

Kjetil said...

Vidt tolkingsrom? Kor står det? Ikkje i testamentet til Nobel iallfall.

Nobel var oppteken av nedrusting og demilitarisering. Det var det denne prisen skulle bidra til. Obama har ikkje rusta ned eller demilitarisert. Han er heller ingen fredsaktivist. Han har i praksis fått godkjenning frå nobelkomiteen for at t.d. å trappa opp krigen i Afghanistan er i tråd med Nobel sine ynskje om fred. Det er kvalmt og skammeleg, spør du meg.

Tom-Oslo said...

Jeg får vel skrive som en facebook bekjent av meg skriver.

Obama tok over det hvite hus som USA`s president 20 januar i år.

Fristen for å nominere til fredsprisen er 1 februar, Hva gjorde han i de 10 dagene som president som gjør at han nå får Fredsprisen?


..

Selv lurer jeg på om valget er riktig

Anonymous said...

...

Tanken med afghanisan er så vidt eg har forstått at ein ikkje berre kan trekke seg ut... Då får me noko som vert kalla for eit maktpolitisk vakuum (trur det vert kalla noke slikt). Det vil seie at om styrkene trekk seg ut vil dei etterlate seg eit stort tommromm som afghask politi ikkje greier å halde kontroll over, og krigen vil være totalt bortkasta.

Ein del av det å trekke seg ut av afghanistan innebære å auke antall soldatar før ein så på ein strategisk og planlagt måte trekk seg ut og overlet ansvaret for sikkerheita til regjeringa i afghanistan.

Meiner Obama prata litt om dette før i år...

Dessutan, om generalane som styrer uttrekkningsprosessen meiner dei treng fleire soldatar før dei kan trekke seg ut, så stoler eg på at dei treng fleire. Eg har nemeleg ein misstanke om at dei faktisk har eit ønske om å gjere ein betre jobb for å styrke den internasjonale støtta og turverdigheita ang. krigen(som er i ferd med å dale).

Rekner med et det er ein gjennomtenkt plan bak alt dette her. Men om denne McChrystal ber om 40 000 nye soldatar. DÅ er det grunn til å verte skeptisk;)

Kjetil said...

Afghanistan er ein katastrofe. Okkupasjonsmakta har ingen som helst kontroll, anna enn i tettbygde strok der dei har mange soldatar. Over det meste av Afghanistan er det Taliban, lokale krigsherrar eller vanlege landsbyhovdingar som har makta. Så det er meiningslaust å snakka om eit maktvakuum som noko framtidig. Maktvakuumet er der alt. Det er ingen ting som tyder på at situasjonen kan koma til å betra seg så lenge NATO okkuperer Afghanistan. Då er det å trekkja seg ut faktisk det beste dei kan gjera, sjølv om det også sjølvsagt har negative konsekvensar.

Anonymous said...

Could you explain why in the elections of 2005 , the Norwegian Young Conservatives party had a comercial where someone burned Nynorsk dictionary? And why they regreted to do it?

Eirik Løkke said...

Anonymous,

This happend in a political ad, featuring one of the candidates.

The point was to demonstrate that this candidate (and the young conservatives) is in favour of abolishing obligatory "second norwegian language" (bokmål or nynorsk).

He regreted (and rightly so), quite simply due to the fact that burning books is what they did in Nazi-Germany, which is a comparison one would like to avoid.