Saturday, October 03, 2009

Historien gjentar seg i Irland

Jeg har sympati for dem som stiller spørsmålstegn ved prosessen rundt ratifiseringen av Lisboa-traktaten, som er en revidert utgave av Traktaten for en Europeisk grunnlov fra 2003. Men av helt andre grunner, ihvertfall delvis forskjellig fra neitilhengerne i dette landet.

Irene har ved de to siste anledningene stemt nei til forslag fra EU om traktatsendringer. Det skjedde i 2001 (Nice-traktaten) og det skjedde i 2008 (Lisboa-traktaten). Ved begge anledninger fikk irene tilbakemelding om at dette var "feilsvar". Rent praktisk var det ingen forskjell i spørsmålet (avtalen var den samme) som Irene skulle ta stilling til. Angivelig var det gitt ut "mer informasjon" denne gangen, hvilket er et dårlig skalkeskjul for EUs reelle synspunkt nemlig at Irene svarte feil i første omgang. Det er prinsipielt sett svært betenkelig at man tilsynelatende kun aksepterer et svar. Det er uhørt å endre de demokratiske spillereglene underveis.

Det man selvsagt burde ha gjort var å forandre forutsetningen for hele ratifiseringsprosessen på forhånd. For det første er det et godt spørsmål om slike traktatsspørsmål i det hele tatt egner seg for folkeavstemning. Jeg mener nei. Men siden irene har konstitusjonelt bestemt at det skal være folkeavstemninger i de tilfeller hvor grunnloven forandres, så må man følgelig ha en prosess som er konstitusjonell.

I så tilfelle mener jeg irene, ihvertfall ved andre anledning (kanskje også første) måtte ha fått valget mellom å akseptere Lisboa-traktaten eller forlate unionen. Dette mener jeg fordi 26 av de 27 landene som er med i Unionen har akseptert traktaten, og når rundt en halvmilliard mennesker har gitt et institusjonelt uttrykk for at de ønsker denne traktaten, så bør ikke 3 millioner irer ha muligheten til å stoppe prosessen. De må gjerne trekke seg ut selv, men de bør ikke ha anledning til å stoppe resten av Europa. Det kan på flere måter minne litt om norsk provinsialisme - vi ønsker alle fordelene ved europeisk integrasjon, men nekter å godta noen av ulempene.

Som sikkert den intelligente leser vil ha oppfattet, så støtter jeg Lisboa-traktaten, altså er jeg fornøyd med utfallet, men ikke prosessen i Irland. Jeg tror EUs overprøving på sikt vil være mer til skade enn gunst for europeisk utvikling.

4 comments:

Anonymous said...

Jeg tror EUs overprøving på sikt vil være mer til skade enn gunst for europeisk utvikling.

Ja, og det er mange flere saker i Lisoa traktatet som bekymrer. Jeg mener et nei hadde vært sunt, siden traktatet da hadde blitt endret til en som er mer demokratisk.

Anonymous said...

De burde så absolutt bli holdt en folkeavstemning, men da for alle EU-borgere. At Irene holder igjen resten, er feil, men "resten" fikk aldri si hva de mente. (Selvsagt valgte de politikerne som fikk det gjennom, men få velger politikere på grunn av EU-standpunkt, og alternativene er ofte for venstreradikale eller høyreekstreme.

Uansett: Tjekkia har enda ikke ratifisert traktaten siden sentrale politikere har hevdet at den er grunnlovsstridig, noe en fortsatt må vente litt på at høyesterett avgjør. Dessuten ryktes det (kilde: Neue Zürcher Zeitung) at Cameron har lovet president Václav Klaus (hissig motstander av EU) å holde folkeavstemning over traktaten dersom den enda ikke er blitt ratifisert av samtlige EU-stater. Da det er godt mulig at høyesterett i Tjekkia avviser klagen før valget i Storbritannia, gjenstår det å se om Tjekkia står imot presset fra EU (som visstnok skal være ganske så betraktelig (samme kilde)).

Anonymous said...

Om Tony Blair blir EUs første president etter å selv ha nektet sitt eget folk en avstemning om denne traktaten er det skandale av dimensjoner. EU vil gå i oppløsning om den politiske eliten forsøker å presse igjennom traktater som ikke har støtte fra folket.

Olve Hagen Wold said...

Du kjører altså full populisme og internasjonalisme? Skuffende...