Tuesday, October 27, 2009

Arven fra DDR i det nye Tyskland

Erik Idsøe har i dag en meget lesverdig artikkel publisert på Minerva.

Er dog usikker på om Die Linke bør forbys.

No comments: