Friday, October 16, 2009

Kutt sykelønnen

Kristin Clemet skriver på sin blogg om hvorfor sykelønnen ikke burde være en hellig ku.

Regjeringen skriver i statsbudsjettet at "de ikke skjønner hvorfor sykefraværet har steget så kraftig". Vel, når incentivene er innrettet på en måte som gjør at det ikke spiller noen økonomisk rolle for arbeidstagerne hvorvidt arbeiderne er på jobb eller ikke, så kan det jo tenkes at noe av forklaringen som regjeringen ikke skjønner er nettopp incentiver - eller mangel på sådan.

2 comments:

frr said...

Vel, greit. Og samtidig vet også du at dette dreier seg om kompliserte sammenhenger, der sykelønnsordningen bare er et av flere forhold som styrer dette.

Jeg drev tidligere eget firma, og når vi hadde sykefravær opplevde jeg aldri at det var den ansatte som ønsket å være borte. Så skal vi ikke unnlate å se på sykelønnen, men bare som en del av et stort hele.

Eirik Løkke said...

Joda vi må se på hele registeret. Men at det må noen konkrete kutt til er jeg overbevist om.