Saturday, July 01, 2006

Kapitalismus politianmeldt!

For Kapitalismus er det en selvsagthet å holde seg på rett side av loven, både som følge av egne moralske overbevisninger og pågrunn av den sosiale misaksept lovbrudd medfører.

Derfor ble Kapitalismus noe forskrekket da Politiet i Hordaland meddelte at Kapitalismus var anmeldt for æreskrenkelse. Min umiddelbare tanke rettet seg mot Mathias Reither og hans mulige eskapader, det viste seg å ikke være tilfelle.

Bakgrunnen for anmeldelsen er følgende:

Før jul sto et medlem av den noe obskure organisasjonen Vigrid (Frøya være med deg, Odin er Stor, jøder har skylden for alt som er vondt i denne verden etc, du skjønner), Øyvind Heian frem, pågrunn av dette fikk Heian sparken fra jobben.

Bloggeren og venstremannen Trond W. Tveiten kommenterte saken på sin blogg, der han mente at å gi Øyvind Heian sparken var et brudd på ytringsfriheten, siden Heian ikke fikk beholde jobben og samtidig være medlem av Vigrid. Kapitalismus svarte Trond på bloggen at han mente det var helt legitimt å sparke en person hvis bedriften mener en av arbeidstakerne predikerer holdninger som ikke er i samsvar med bedriftens verdier.

Da brukte jeg uttrykket "tilbakestående" for å karakterisere Vigridmedlem Øyvind Heian, og det viser seg nå at det har godeste Heian politianmeldt Kapitalismus for æreskrenkelse.

Jeg må ærlig innrømme at jeg var usikker på hvordan dette skulle kommenteres. Ja, det er hysterisk morsomt og nei, det går knapt an å ta dette alvorlig.

Det er noe ekstra morsomt over nynazister\rasister som sutrer, parodien blir total hvis du faktisk går inn på vigrid.net og ser hva som faktisk publiseres der. Var det noen som snakket om æreskrenkelse? Samtidig som de ber den store stygge staten og politiet hvilket de forakter for videre straffeforfølgning...

Lesing på Vigrid er morsomt, at noen på ramme alvor kan få seg til å mene det som kommer til uttrykk (jeg vet det er vanskelig å ta på alvor, men...) på denne siden, har vært underholdning for Kapitalismus mang en gang og vil sikkert være det i fremtiden også.

Gode venner av Kapitalismus har bekymret seg over hvorvidt Kapitalismus burde holde seg unna å kommentere nynazister, men siden Kapitalismus er veldig tøff og ikke lettskremt så var det lett å avvise denne linjen. Jeg mener publisering av Muhammed og påfølgende dødstrusler pågrunn av dette skremmer mer enn en gjeng forvirrede mennesker i Vigrid.

Konklusjonen må være at Kapitalismus ikke angrer på uttalelsen, mener videre at ytringsfriheten er grunnleggende, og derfor også vil forsvare Vigrids rett til å komme med obskure uttalelser. Sist, men ikke minst skal det være spennende å se hva politiet faktisk gjør med saken, blir Kapitalismus straffeforfulgt og en martyr for ytringsfriheten?

To be continued...

30 comments:

Anonymous said...

Arbeidskonflikten skal jeg ikke ta stilling til, men:

Gratulerer! :D

Anonymous said...

Så du bli politianmeldt for ytringer du kom med i min blogg. Der jeg forsvarte hans rett til arbeid, mens du var uenig.
Håper ikke folk trro jeg har nazi zympatier nå.

Eirik Løkke said...

takk for det Ivers.

For alle som kan lese så er ikke dette noe problem trond. De vil se at du ikke har nazisympatier.

Men ja jeg ble politianmeldt for det jeg ytret på din blogg, så det er tydelig at du har enkelte obskure elementer som tiltrekkes bloggen din :)

Men det må være lov.

Anonymous said...

Jeg har den tendensen gitt. Du aner ikke hvor mange rare brev jeg har fått gjennom årene.
For å ikek sankke omd e kvionbnene jeg ahr rotet meg bort i, men det er en annen historie.
Uannsett jeg kommer ikke til å slette kommentaren din i min blogg. Ikke de andre som måtte komme heller.

Anonymous said...

Du er mad bad. Steike.

Mathias said...

Eirik! Selv om du kaller meg en idiot, vil jeg aldri gå til søksmål. Det får være grenser for hva jeg skal gidde å bedrive tiden min med.

Anonymous said...

I saker som relaterer til det såkalte barnevernernet, bruker jeg å si/skrive hva jeg mener om personer.

Resultat: Anmeldelser.

Dersom folk stikker hodet fram offentlig, må de også tåle at man sier hva man mener om dem. Det skal en del til å bli dømt for slikt.

Ytringsfriheten ble styrket når man i slutten av 2004 endret Grunnlovens §100. Dette ble gjort for å få loven i enlighet med såkalte menneskerettigheter.

Noen husker sikkert "selinspektør-saken". Norge ble dømt for brudd på menneskerettighetene - ytringsfriheten.

Jeg ble anmeldt for mine ytringer trolig i februar 2005. Som opplyst har jeg fått beslag/datautstyr tilbake for en god uke siden.

Nå har jeg også fått vite hvordan det går med saken. Kommer tilbake til det på http://forum.r-b-v.net

Anonymous said...

Jeg ser at også Kapitalismus' blogg tiltrekker seg enkelte obskure elementer.

k.west said...

No har jo du endelig nådd målet ditt om å vere provoserande? Grattis. Du har hatt eit uttalt mål om å verte dømt etter blasfemiparagrafen, men dette må jo vere ein god andreplass. Eg personlig er skuffa. No vil vi iallefall aldri få Tore Tvedt til studentersamfunnet...

k.west said...

No har jo du endelig nådd målet ditt om å vere provoserande? Grattis. Du har hatt eit uttalt mål om å verte dømt etter blasfemiparagrafen, men dette må jo vere ein god andreplass. Eg personlig er skuffa. No vil vi iallefall aldri få Tore Tvedt til studentersamfunnet...

Eirik Løkke said...

ivers: kanskje ikke til å unngå at også jeg tiltrekker meg obskure elementer.

Starheim: Du skal ikke se bort fra Tore W. tvedt vil kunne takke ja til en invitasjon, med mindre vi gjør slik du advarte mot ifjor, å ikke koordinere invitasjonene. For å sitere k.west fra ifjor:

"Vi (Studentersamfunnet) må sette opp oversikt over hvem vi inviterer, slik at vi fremstår som seriøse. Dersom Tore W. Tvedt skulle få flere invitasjoner kunne han komme frem til at Studentersamfunnet i Bergen er en useriøs organisasjon som han ikke kan tenke seg å spre sin rasehets for"

trist hvis det skulle skje...

Geir Pollestad said...

Det er utrolig at politiet i det hele tatt gidder å bruke tid på dette.

Men Trond Tveiten er vel nå i klasse med Vebjørn Selbekk og Stein-Erik Mattsson :)

Jeg er likevel ikke i tvil om at Eirik Løkke fortjener en straff, men kanskje ikke akkurat for dette forhold. § 135 kunne passe: Med Bøder eller med Hefte eller Fængsel indtil 1 Aar straffes den som udsætter den almindelige Fred for Fare ved offentlig at forhaane eller ophidse til Had mod Statsforfatningen eller nogen offentlig Myndighed eller ved offentlig at ophidse en Del af Befolkningen mod en anden, eller som medvirker hertil.

Anonymous said...

Forbud mot å ytre hat mot myndighetene skulle jeg ha blitt anmeldt for. :-)

Kan hende jeg må tipse politiet i Vefsn om loven.

Skal tro om slike idiotlover til støte for maktpakk er i enlighet med menneskerettighetene! Grunnlovens §100 måtte jo endres i 2004.

VamPus said...

Det må man si - gratulerer! Jeg kjenner en organisasjon som har flust med advokater som sikkert tar saken din pro bono..

Eirik Løkke said...

Takk for det Vampus. Advokater er sikkert ikke noe problem. Spørsmålet er vel hvor mye penger disse advokatene i Oslos finansmiljø tar for å kjøre saken...

Eller muligens Geir Pollestad har et poeng, det er rart at politiet bruker tid på dette. Det betyr vel kanskje at Kapitalismus ikke får være martyr for ytringsfriheten likevel.

Buhu!

Anonymous said...

Jeg tar saken for deg. Den er så sikker at du må ha Per Danielsen som advokat for å tape :) (ikke ærekrenkende mot Per)

Takk for god servering i dag!

Eirik Løkke said...

Høres bra ut Geir!

Servering komplimenteres parlamentet!

Anonymous said...

Er det noen sjanse for at du klarer å bevise at fyren er tilbakestående? Reises det offentlig påtale kan du vel forlange å fremlagt sykejournalen hans, pluss husundersøke hans bopel for å bringe frem beviser som kan styrke din sak.

Et sivilt søksmål virker å være tryggere for den 'fornærmede', men så var det dette retardasjonsnivået...

Eirik Løkke said...

Theo: Noen vil hevde at det i seg selv er tegn på tilbakestående å være medlem av gruppen Vigrid, jeg er ikke veldig uenig i det...

Anonymous said...

Her er jeg borte fra nettet noen dager, og så tar det altså helt av...

Enig med Geir i at Løkke utvilsomt bør straffes for et eller annet, men gjerne ikke like hardt som partikollegaen til Geir, Drarvik'en ;-)

Men for dette forholdet blir det nok ingen tiltale.

Jeg kan berolige Eirik (Kapitalismus) med at politiet nær sagt aldri kjører sak hva gjelder æreskrenkelser. Imidlertid vil Vigrid-karen kunne overta saken som borgerlig straffesak ved politiets henleggelse (som gjerne vil begrunnes "av prosessøkonomiske årsaker"). Da kan fornærmede selv besørge etterforskning og påtalefunksjon, men forutsatt at han besørger alle kostnader selv.

Da det beste fornærmmede kan håpe på er mortifikasjon samt muligens en beskjeden bot, er han rimelig tilbakestående (unnskyld.. ) om han likevel kjører på.

Nå er riktignok tilbakestående et noenlunde kraftig uttrykk, men ikke helt uvanlig i opphetede politiske diskusjoner. Løkke er jo heller ikke autorisert til å foreta psykiatriske vurderinger på noe som helst vis, og det kan derved argumenteres for manglende injurierende kraft (om det skulle bli reist en borgerlig straffesak).

Som en kuriositet kan nevnes at Trygve Hegnar ble frikjent for å skrive i en av sine publikasjoner at en navngitt forretningsmann var "kjenning av politiet" - på det enkle grunnlag alene at han hadde blitt politianmeldt og etterforsket (men aldri straffet) for et forhold. Dommerne i retten mente at det å én eneste gang ha blitt etterforsket, var nok til å kunne karakteriseres som "kjenning av politiet".

Jeg er totalt uenig med Oslo Tingretts (tror jeg det var) dom i den saken, og bemerker at den ikke setter særlig presedens, da det var en underrettsinstans som avsa den. (Presedenser er lite relevante i norsk rettspleie, hvor kun prejudikater tillegges nevneverdig vekt - i sær for høyere domstoler).

Imidlertid kan jeg alltids fleipe litt på bakgrunn av nevnte dom, og herved tillate meg å karakterisere Kapitalismus som "kjenning av politiet" ;-)

Og angående Geir igjen og kommentaren om Per Danielsen: Det var vel denne Danielsen som var prosessfullmektig for Jan Simonsen i søksmålet mot Carl I Hagen for injurier, på grunnlag av at Hagen karakteriserte Simonsens livsstil som "uakseptabel".

Sist men ikke minst: Om ikke fornærmede trer inn i straffesaken ved politiets rimelig sikre henleggelse, kan han alternativt reise sivilt søksmål. Det blir imidlertid enda dummere og mer risikabelt for fornærmede, da han ved eventuelt tap i retten da må dekke ikke bare egne men også Kapitalismus ilagte saksomkostninger. Og den mulige gevinsten (økonomisk oppreisning) er temmelig lav i forhold til dette.. Så dersom fornærmede forholder seg til en av kapitalismens grunnregler, nemlig å avveie frykt mot grådighet, så bør han velge det første alternativet - han er herved advart.

Lykke til Eirik, og takk for dagens beste underholdning hittil (VM-semifinalen vil nok fort overgå dette ;-)


M

Eirik Løkke said...

Mitt mantra er som noen sikkert har lagt merke til: "I aim to please"

Og godeste M, vil du ha enda bedre underholdning gå inn på vigrid.net, om du har like god (evt. dårlig) humor som meg vil du le deg skakk ihjel.

mvh
"Kjenning av politiet"

Anonymous said...

Det virker som om det er enighet om at Erik fortjener å bli straffet, men ikke for dette forholdet.

Konklusjon på straffespørsmålet: Eirik er skyldig på generelt grunnlag.

Noen alternative forslag til straff:

- 3 måneders opphold i Paris.
- Styremedlem i foreningen Våre rovdyr.
- Gifte seg med en AUFer.

Flere forslag?

Eirik Løkke said...

- 3 måneders opphold i paris? Tja, ikke dum straff.

- gifte meg med en AUFer? Tja, mange deilige og hyggelig damer i AUF, muligens ikke dum straff det heller.

- Våre rovdyr? Jeg er glad i rovdyr, så dette kan jeg leve med...

Anonymous said...

Gry Larsen?

Eirik Løkke said...

Vel, skal prøve å unngå å være altfor Inga Marte her (les:intimitetstyrann), men det jeg kan si er at Gry Larsen er både pen og intelligent, samtidig som hun virker hyggelig.

Anonymous said...

Eirik, hold oss oppdatert om utviklingen, vil du?

Denne saken burde jo henlegges omtrent like fort som Mullah-løftet til Shaban Rehman...


M

Ps. Vært i avhør ennå, eller var den telefonen til deg bare for å sjekke at identiteten din var korrekt?

Eirik Løkke said...

Har ikke vært i avhør enda, men Overkonstabel Johnsen sa han regnet med saken ville bli henlagt.

Anonymous said...

Det blir den nok også. Dog kanskje ikke like raskt som Mullah-løftet (ca. 2 uker), da man i Bergenspolitiet (hvis det var der det ble anmeldt) er langt ifra så raske med henleggelser som f.eks. i Oslo. En av årsakene kan visst være at de venter noen måneder for å se om mistenkte/siktede pådrar seg flere anmeldelser (helst fra andre personer enn første klager) for lignende eller andre forhold.

Uansett er du nok utenfor fare, i dette ditt første møte med ordensmakten fra den siden du nå befinner deg på :-)


M

Anonymous said...

Kapitalismus:
En politianmeldelse fra et medlem av en organisasjon som Vigrid, hvis nettsted er så fullt av skjellsord og ærekrenkelser, er jo mildest talt festlig.

Jeg skriver jo en del om ansattes ytringsfrihet, da i form av varsling (whistleblowing). Jeg mener det skal være et stort rom for hva arbeidstakere skal kunne si og mene som privatpersoner, uten at arbeidsgiver skal kunne blande seg inn.

Men jeg ser jo klart at arbeidsgiver i denne saken kan ha problemer med å bli forbundet med en organisasjon som Vigrid. I den forbindelse har jo arbeidsgiver anledning til å oppmuntre vedkommende til å finne seg andre ting å gjøre. Oppsigelse er etter mitt skjønn både ulovlig og uheldig - med mindre hans private engasjement er direkte knyttet til hans arbeid i form av at han er historielærer eller liknende.

Eirik Løkke said...

Her er vi nok uenig Pål H, jeg mener på prinsipielt grunnlag at arbeidsgiver burde ha retten til å ansatte og sparke folk etter eget forgodtbefinnede. Ikke fordi det er kjekt å sparke noen, ellet ar jeg nødvendigvis oppfordrer til det.

Men hovedsaken er at arbeidsgiver er leder, som må ha retten til å drive ledelse. Med de konsekvenser dette innebærer.