Tuesday, January 01, 2008

Ensidige fremstillinger av muslimer

Ved første øyekast kan det være vanskelig å se likheten mellom Tempelridder Arn Magnusson og attentatet på Benazir Bhutto.

Ikke desto mindre er det en vesentlig likhet, nemlig den endimensjonale fremstillingen av muslimer.

Arn Magnusson ble ”født” etter en selsom TV- opplevelse (CNN) Jan Guillou fikk mens han ventet på et hotellrom i tidligere Sovjet. I løpet av en hel ettermiddag ble muslimer konsekvent satt i sammenheng med negative nyheter. Brenning av biler, voldelig sammenstøtt, skuddsalver etc. Ikke en eneste gang viste man TV-bilder hvor muslimer ble sett i normale sammenhenger, rolige samtaler, ved middagsbordet eller andre former for mellommennskelige relasjoner. Guillous tanker gikk umiddelbart til fremstillingen av saraserne under korstogene, og bestemte seg for å skape karakteren Arn Magnusson, som i disse dager er kinoaktuell. (Bøkene er selvsagt å foretrekke).

Den observante leser vil allerede nå kunne se hvor jeg vil hen med sammenligningen av Arn og attentatet på Benazir Bhutto, eller rettere sagt TV-dekningen av attentatet og hendelsene i etterkant. Voldelig opptøyer, brenning av busser og sykler, hyling og skriking er konsekvent de bilder vi får fra Pakistan. Ikke sjeldent tar jeg meg selv i å bli fryktelig nedlatende overfor disse menneskene som vises på skjermen. ”Bhutto har blitt drept, jeg tror jeg tenner på en buss” appellerer ikke akkurat til mitt rasjonale om hva som høver seg å gjøre i en sånn situasjon, selv om jeg vet inderlig godt at det kun er en lite fragment (og meget situasjonsbestemt) av den pakistanske virkeligheten som vises på skjermen.

Hvordan påvirker disse bildene, som dag ut og dag inn presenteres? Jeg vet ikke, men det er naivt å tro at det ikke påvirker vårt bilde av den muslimske verden i negativ retning. TV-sendinger har åpenbart en subtil virkning, og når samme entydige bilde presenteres, så former det bevisst eller ubevisst også et inntrykk hos mottakeren. Det krever en stor porsjon selvrefleksivitet for å evne og sette inntrykkene inn i sammenheng. Selvsagt må mediene dekke disse nyhetene, og det er vanskelig å se umiddelbart hvordan dette kunne ha blitt gjort annerledes. Men effekten forblir den samme, nyhetene former en spesiell forståelse av det pakistanske og muslimske samfunn, som ikke nødvendigvis er heldig. Men heller ikke nødvendigvis bare feilaktig.

For hva hvis religionen (eller kulturen om du vil) islam virkelig er problemet, hva hvis generaliseringene som kommer fra tv-bildene dreier seg mer om essenser enn nyanser hva gjelder mennesker som på en eller annen måte kaller seg muslimer. Flere fremtredende debattanter har hevdet så. Mitt poeng er at når Ayaan Hirsi Ali, Chris Hitchens, Lars Gule eller andre oppegående kritikere av islam uttaler seg, så kommer det ikke på bakgrunn av ensidige nyhetsbilder, men av meget grundige tilnærminger, som ”folk flest” ikke tar seg bryet med å sjekke. Det betyr ikke at fordommer eller forutinntatte holdninger ikke kan stemme, bare at ensidige nyhetsbilder knapt er grunnlag for å uttale seg generelt, hvilket dessverre langt på vei er tilfelle.

Som Ayaan Hirsi Ali så utmerket har sagt det ”Human Beings are equal; cultures are not”

Jeg har i likhet med Hirsi Ali som utgangspunkt at det liberale demokratiet, med dens liberale rettighetstankegang, er universell (selv om deres utbredelse er størst i vesten) og at alle kulturer skal måles i forhold til dette utgangspunkt. Det burde ikke være noe kontroversielt utgangspunkt. Den reelle debatten burde være hvordan, eller i det hele tatt hvorvidt islam kan forenes med det liberale demokrati.

Benazir Bhutto mente det:

In the West, there is often talk about the "Muslim street." The street most often seen here on television is the street of fanaticism whipped into a frenzy. But there is another Muslim street. It is a silent street of women who suffer discrimination in every aspect of life. It is a silent street of students who are not educated. It is a silent street of businessmen and businesswomen who are not allowed to compete freely. It is a silent street of human rights activists who are jailed, political parties that are decimated, and political leaders who are either prisoners or exiles. It is the street of the people constrained by the totalitarian powers of the state. It is the street of the future in the chains of present-day intolerance, ignorance and dictatorship. And it is the street far more likely to explode than the street of the religious extremists.

La oss håpe hun har rett. Med ønske om godt nyttår!

Blogget på minerva

9 comments:

Anonymous said...

Det blir litt sånn kvasitolerant av deg nå du stiller spørsmålet "kan islam forenes med et liberalt demokrati". Som om det var noen kompleks motsetning som må løses før muslimer kan leve i et demokrati.

Jeg vil peke på muslimer som bor og trives i vesten som utmerket eksempel på dette. Og når landet de mot alle odds trives best i er USA blir det nesten absurd å stille spørsmål om tilsvarende er "mulig" i en annen plass på kloden.

Anonymous said...

Veldig bra innlegg, Eirik. Har du sett Arn-filmen? Var nemlig veldig fornøyd med bøkene:)

Men Sondre, islam er på mange måter en autoritær religion/kultur hvor blant annet kvinnen _skal_ underkaste seg mannen. Dette er et av flere av islams momenter som ikke er helt ideelle i et liberalt demokrati. Integrering har gått veldig bra i USA ja, men flere steder i Europa oppstår det enklaver, eller paralelle samfunn, hvor muslimer som nekter å integreres bosetter seg og lever på akkurat samme måte som i opprinnelseslandet. Jeg kan anbefale Hege Storhaugs to bøker "Tilslørt. Avslørt" og "Men størst av alt er friheten". Fikk de til jul og de ga meg stor innsikt:)

Eirik Løkke said...

Jeg ser poenget ditt Sondre. Men du må skille mellom muslimer og islam. USA er ikke et muslimsk samfunn ei heller Storbritannia eller Frankrike, selv om de har en stor del muslimer der.

Iran er og Saudia-Arabia er muslimske (selv om førstnevnte er shia og S.A er sunni), og det er relevant å stille spm om disse islamske statene kan forenes med det liberale demokrati - eller om islam er problemet. Når jeg ser Tyrkia og delvis Indonesia så blir jeg mer optimistisk, og det er mulig jeg er for generell og monolitisk i min tilnærming, men det finnes grenser for hvor grundig en kan være om islam på et innlegg, så derav spmstillingen.

Jeg har lest bøkene om Arn de er kanonbra - og filmen blir kjekkere når du har lest bøkene. Les gjerne Hege Storhaug, men vær kritisk innstilt til budskapet.

Anonymous said...

lfn, flott at noen får tid til lesning i romjulen:)

Vi deler gjerne oppfatningen av at et liberalt demokrati har plass til antilliberale religioner, sekter og politiske grupper. Ja, Saudi Arabia og Iran er muslimske stater og er så klart ikke sammenlignbare med USA sånn sett. Likevel vil jeg tørre å påstå at vi går inn i en mørk blindvei når vi drøfter hvorvidt Islam er så antiliberalt at det blir det store unntaket.

En mer tolerant, åpen og gjerne optimistisk vinkling fra liberale europeere bør være; Hvordan kan sekulære demokratier slå rot i dypt religøse muslimske land?

Anonymous said...

Sondre, er helt enig med deg i at det bør være spørsmålet. Det er viktig å skille mellom islamisme og islam, slik Tyrkia har gjort ved blant annet å forby hijab ved universiteter. Ved å "sekularisere" islam og ikke gjøre den til et politisk og juridisk annliggende tror jeg absolutt man kan skape liberale demokratier i muslimske land.

Mathias said...

Eirik! For en gangs skyld må jeg berømme deg for et veldig bra innlegg. Mye mer kunne vært sagt, og eksepler kunne man har lagt til. Men alle skjønner retningen her. Du nevner Iran, som du vet står meg nærmt. Demokrati er mulig blant mesteparten av iranere, kanskje så mye som 35 av 40 millioner stemmeberettige. Desverre finnes det noen som ikke skønner at noen kan sitte ved et bord å snakke sammen og samtidig være rivende uenige, uten å kakke hverandre i hode. Men resten, klarer nok være uenige om det meste uten dette. Den dagen 99% klarer å være uenige, uten å begynne krig med hverandre vil nok demokrati ha en sjanse. Du nevner islam i forhold til demokrati. Jeg er ikke sikker på om det er islam som hindrer demokrati, men heller kultur.

Eirik Løkke said...

Jeg er ikke så sikker på om det gir mening å skille kultur og religion her. Ellers har jeg også et inntrykk av at iranere som persere ikke er ute etter å skru klokken tilbake til middelalderen, men snarere ønsker reformer i retning av modernitet.

Mathias said...

Eirik! Du kan gjerne tro det, men mye av det vi tror har med islam å gjøre, har med kultur og tradisjoner å gjøre. F.eks. at kvinnene dekker håret, er egentlig en gammel persisk tradisjon, det samme er at menn skal bære sjegg. Ser man avbildninger av gamle persiske konger, så har alle sjegg. Videre ser man forskjellene mellom Iran og Indonesia i praktisering av islam ser man tydelig at det har med kultur. I Indionesia bærer kvinnene lite hijab, og kvinnene har en mye friere stilling enn i arabiske land og i Iran. En kan også vise til Iran under sjahen, da landet var nærmest europeisk. Tyrkia er et annet eksempel. Det som hindrer modernitet er tradisjonene og kultur og mindre religion. Tyrkia har jo en sekulær tradisjon og kultur, derfor er ihvertfall den personlige friheten større, om ikke den politiske friheten. Det kan diskuteres.

Stavanger Modified Pictures said...

La verden få vite! Del dette manifestet, sammen med dette notatet, med media, iternett forum og deres venner. Den 19. September vil vi begynne å legge ut lister over ”muslimske” lærde og ledere som har uttrykt sin støtte til ”Islamic Reform”. Listen av supportere vil bli oppdatert hver måned med nye navn. Navn på ”lærde” og aktivister som lever i land med undertrykkelse slik som Saudi Arabia og Iran, vil bli holdt konfidensielle hvis disse ber om det. Vi oppfordrer også de som støtter den islamske reformerings bevegelsen å tegne seg som medlemmer på ”islamicreform.org” slik at vi kan informere dere om kommende konferanser, publikasjoner og andre aktiviteter. Ve ber ikke om noen form for pengestøtte for dette arbeidet. Imidlertid vil vi være takknemlige for å høre fra frivillige som ønsker å fremme budskapet om fred, fornuft, utvikling og endelig frigjøring.


MANIFEST FOR ISLAMSK REFORM

”Visserlig, det er et av de største. Et varsel til menneskeheten. For hvem som helst av dere som ønsker framgang eller som ikke ønsker det.” (74:35-37)

Etter profet Muhammads død, skjedde en djevelsk tildragelse. I direkte opposisjon til Koranens lære, tilegnet mannlige geistligheter religionen, ikke til Gud alene, men til et ”hellig” selskap bestående av:

Gud +
Muhammad +
Muhammads følgesvenner +
Følgesvennene til Muhammads følgesvenner +
Tidlige sektledere +
Senere sektledere +
Tidlige ”lærde” av en spesiell sekt +
Senere ”lærde” av en spesiell sekt, osv..........

Produktet av dette selskapet med begrenset ansvar var hadith (lære tilskrevet Muhammad), sunna (handlinger tilskrevet Muhammad), ijma (overenskomst mellom en utvalgt gruppe tidlige ”lærde”), og sharia (religiøse forordninger av tidlige ”lærde”). Resultatet var utallige fiendtligsinnede fraksjoner som påførte store antall splittelser og mye grusomheter i landet ca tretti år etter at Muhammad gikk bort (6:159, 23:52-56).
Disse påfunnene av arabiske/kristne/jødiske kulturer ble introdusert til massene som Guds ufeilbarlige religion slik det var overlevert av den siste profet. Det eneste Gud overleverte til Muhammad var, imidlertid, koranens tekst, som ble lagt ut som det endelige og offisielle gudommelige budskapet til menneskeheten:

”Når vi framsier det, skal du følge det. Vi vil så forklare det” (75:18-19)

Uheldigvis, uvitenhet, intoleranse, kvinnefiendtlig lære, overtro, og gammeldagse praksiser har vokst fram gjennom årene i tolking og oversettelse av islams hellig bok. Det er på tide å re-introdusere det egentlige budskapet i koranen. Det er på tide å fjerne de opplagrede skiktene av menskeskapte dogmer og tradisjoner som har knyttet seg til teksten, (6:21; 7:29; 9:31; 16:52; 38:2,11,14; 40:4,65; 42:21; 45:17; 74:1-56; 98:5).

Under en meget grusom, teokratisk statsterror, ble mange menn mobilisert til å delta i opprettelsen av det vi rettmessig kan kalle ”hislam”. De hadde ikke mye mulighet til å legge til eller trekke fra det som var betraktet som koranen, men det var mye rom for oppfinnelser, overtro, tillegg og forandringer gjennom fabrikasjonen av hadith.
Da en mann fra Bukhara begynte å samle inn folkesnakk mer enn to hundre år etter profeten Muhammads bortgang, var landskapet og den sosiale demografien meget fruktbar for alle slag av teologiske påfunn og mutasjoner.
Disse menneskene, og deres forfedre, hadde deltatt i mange sekteriske kriger og grusomheter. Mange utdannede hedninger, kristne og jøder konverterte til Islam av tvilsomme årsaker. Mange av disse konvertittene opplevde aldri en paradigmeendring, de bare fant det bekvemt å integrere sine kulturer og sine tidligere religiøse idèer inn i den nye.
For å rettferdiggjøre og fremme deres versjon av religon, begynte eliten å pakke inn og introdusere sien religiøse, kulturelle, og politiske idèer og paksiser under merkenavn som Hadith, Sunna, Kommentarer og Fatwa. Ved siden av dette fabrikerte de utallige historier kalt ”asab ul-nuzul” (årsakene til åpenbaring) om hvorfor hvert vers var åpenbart, og forvrengte dermed meningen og begrenset omfatningen av mange koranske vers. Det ble gjort store anstrengelser og det var konkurranse om å forvrenge meninger av ord, ta dem ut av sammenhengen for å fremme dagsorden for en viss religion, kultur, stamme, sekt, kult eller konge.
Mannsjåvinister, eremitter, kvinnehatere utnyttet også denne deformeringsbevegelsen.
Folkefortellinger la ord og handlinger til Muhammad, og hans idolforklarte kamerater ble de viktigste verktøyene, eller trojanske hestene, for å fremme diverse politisk propaganda, kulturell assimilasjon, og også komersiell reklame. Som resultat ble koranen forlatt og dens budskap meget sterkt forvrengt.

Ikke lenge etter Muhammads død, ble tusenvis av såkalte Hadith (ord tillagt Muhammad) fabrikert, og to århundrer senere samlet inn. Ytterliger to århundrer senere ble de sammenstilt og skrevet ned i såkalte ”autentiske” Hadith-bøker:

• for å støtte læren til en viss sekt mot en annen (f.eks., hva som opphever religiøs renselse; hvilken sjømat som er forbudt............);
• for å flattere eller rettferdiggjøre autoriteten og praksis til en viss konge overfor dissidenter (som Mahdy og Dajjal);
• for å fremme interressene til en spesiell stamme eller familie (som å favorisere Quraysh-stammen eller Muhammads familie);
• for å rettferdiggjøre seksuell mishandling og kvinnehat (som Aishas alder; forby kvinner å lede bønn);
• for å rettferdiggjøre vold, undertrykking og tyranni (som å torturere medlemmer av Urayna og Uqayla-stammene, massakrering av jødiske innbyggere i Medina, avretting av en kvinnelig poet for hennes kritiske dikt);
• for å formane til flere ritualer og rettskaffenhet (som ”nawafil” bønner);
• for å godkjenne overtro (som magi; tilbedelse av svart stein ved Kaba);
• for å forby visse ting og handlinger (som å forby tegning av dyr og menneskelige figurer, spille musikkinstrumenter, sjakk);
• for å importere jødiske og kristne trossetninger og paksiser (som dødsstraff ved steining, omskjæring, hodeskjerf, eremittilværelse, rosenkrans);
• for å gjenopprette før-islamsk tro og paksis som var vanlig blandt innbyggerne i Mekka (som forbønn, slaveri, stammeinndeling, kvinneforakt);
• for å forlyste mengdene med historier (som historien om Mirage [oppstigning til himmelen] og forhandliger om bønn);
• for å idolisere Muhammad og påstå hans overhøyhet over andre sendebud (som mange mirakler, inkludert deling av månen);
• for å forsvare Hadith-fabrikasjoner mot monoteister (som fordømmelse av de som finner koranen alene tilstrekkelig: og til-og-med
• for å reklamere for produkter fra en viss gård (som fordelene ved dadler som har vokst i en by kalt Ajwa).

I tillegg til de årsakene som er nevnt ovenfor, ble mange hadith fabrikert for å forklare meningen av ”vanskelige” koranske ord og uttrykk, eller for å forvrenge meningen av vers som gikk imot de fabrikerte hadith, eller for å gi ubetydelig informasjon som ikke var nevnt i koranen (slik som Saqan. 2:187; 7:189; 8:35......).

Ismal kontra Hislam

La oss først se i koranen og lage en fortegnelse over noen av karakteristikkene av
islam, system for fred, underkastelse og overgivelse til Gud alene.

Islam:

• er ikke et egennavn, men et beskrivende substantiv som kommer fra den arabiske roten overgivelse/underkastelse/fred, brukt av Gud for å beskrive systemet levert av alle hand sendebud og profeter (5:111; 10:72; 98:5) som nådde et nytt trinn med Abraham (4:125; 22:78);
• er overgivelse til Gud alene (2:112,131; 4:125; 6:71; 22:34; 40:66);
• er et system med universelle prinsipper, som er i harmoni med naturen (3:83; 33:30; 35:43):
• krever objektive bevis ved siden av personlig erfaring (3:86; 2:111; 21:24; 74:30);
• forlanger overbevisning, ikke basert på ønsketenking eller følelser, men basert på fornuft og bevis (17:36; 4:174; 8:42; 10:100; 11:17; 74:30-31);
• vurderer høyt kunnskap, utdannelse og læring (35:28; 4:162; 9:122; 22:54; 27:40; 29:44,49);
• fremmer vitenskapelig undersøkelse om evolusjonen av mennesker på Jorden (29:20);
• forkaster geistlige og mellommenn mellom Gud og mennesker (2:48; 9:31-34);
• fordømmer profitering på religion (9:34; 2:41,79,174; 5:44; 9:9);
• står for frihet, ansvarlighet og motstand mot falske autoriteter (6:164);
• står for tale- og uttrykksfrihet (2:256; 18:29; 10:99; 88:21-22);
• krever konsultasjon og representasjon i offentlige saker (42:38; 5:12);
• fremmer et demokratisk system hvor deltakelse av alle innbyggere blir oppmuntret og tilrettelagt (58:11);
• forbyr bestikkelse, og krever strenge regler mot inflytelse av interressegrupper og selskap i offentlig styre (2:188);
• krever valg av tjenestemenn basert på kvalifikasjoner og prinsipp om rettferdighet (4:58);
• lover rettferdighet til alle, uansett deres tro eller folkerase (5:8);
• erkjenner rettighetene til borgerne å offentlig protestere mot urettferdigheter begått av enkeltmennesker eller ledere (4:148);
• oppmuntrer fordeling av verdirikdom, økonomisk frihet og sosial velferd (2:215; 59:7);
• fremmer den største respekt for individer (5:32);
• relaterer kvaliteten av et samfunn til kvaliteten av individene samfunnet består av (13:11);
• anerkjenner og beskytter individuell rett til privatliv (49:12);
• anerkjenner retten til å anta uskyld, og rett til å konfrontere anklageren (49:12);
• gir beskyttelse til vitner (2:282);
• holder ikke uskyldige mennesker ansvarlig for andres forbrytelse (53:38);
• beskytter rett til personlig eiendom (2:85,188; 4:29; exception 24:29; 59:6-7);
• søker å motvirke uproduktiv økonomi (2:275; 5:90; 3:130);
• oppmuntrer til veldedighet og forsørgelse av fattige (6:141; 7:156);
• forener menneskeheten ved å fremme kjønns- og raselikeverd (49:13);
• verdsetter kvinner (3:195; 4:124; 16:97);
• verdsetter intellekt (5:90);
• tilbyr fred mellom nasjoner (2:62; 2:135-136,208);
• betrakter hele verden som tilhørende alle mennesker og støtter immigrasjon (4:97-98);
• fremmer fred, og avskrekker aggressive parter (60:8,9; 8:60);
• etterstrever den gyldne regelen om likeverdighet, gjengjeldelse, med leilighetsvis tilgivelse (42:20; 17:33);
• står for menneskerettigheter og de undertrykte (4:75);
• oppmuntrer konkurranse i rettvishet og moralitet (16:90);
• står for fred, ærlighet, vennlighet, og søker å hindre urett (3:110);
• forventer høy moralsk standard (25:63-76; 31:12-20; 23:1-11);
• ber oss om å opptre i harmoni med naturen og omgivelsene (30:41);
• lærer at det eneste systemet/loven godkjent av Gud er islam (3:19,85).

Gjennom Hadith, Sunna og sekters rettslære har ”lærde” produsert en religion, som vi rettmessig bør kalle Hislam, for å erstatte Guds system kalt islam, eller overgivelse og fred. Dybden og bredden av forvregning er enormt stor.

Anerkjenn sannheten slik at sannheten kan sette oss fri.

De følgende ordene er ikke fra en av deres fiender, men fra noen som deler den samme boken og den samme historien. Dette er ordene fra noen som bryr seg mye om dere. Noen som gråter om natten over deres tilstand, for tragediene som har rammet dere. Denne noen som kjenner deres generøsitet, deres oppriktighet, deres uoppfylte drømmer, deres forhåpninger, deres tragedier, deres frykt, deres dumheter og deres illusjoner.

Dere burde lytte, iallefall en gang.

Nok fordommer og religiøs forblindelse.
Nok paranoiditet og hat.

Vi må anerkjenne sannheten slik at sannheten kan sette oss fri.

Før dere ser dere rundt for å peke ut årsaken til deres problemer, ta først en titt i speilet. Jeg mener ikke at dere skulle ignorere de imerialistiske ambisjonene til andre nasjoner og deres åpne eller skjulte innblanding i politikk, økonomi og kultur til deres folk. Men, dere kan ikke endre deres tilstand hvis dere ikke endrer dere selv.
Dere kan ikke glorifisere invasjonene, aggressjonene, massakrene og en imperialistisk politikk av en korrupt Umayyad Abbasid, og de Ottomanske kalifer i deres historie, samtidig som dere er moralsk kritisk overfor andre som gjør det samme.
Hvis Gud hadde gitt dere samme overlegenhet hadde dere kanskje påført jorden mer korrupsjon og ødeleggelse enn deres nåværende fiender.
Dere kan ikke sparke dem ut av deres hjem hvis dere ikke reformerer dere selv og deres hjem.
Dere kan ikke forlange barmhjertighet fra andre hvis dere ikke har noen barmhjertighet for dere selv.

Vi må anerkjenne sannheten slik at sannheten kan sette oss fri fra selvrettferdighet.

Gå og se på listen over patenter som ble gitt ifjor. Se hvor mange av dem som tilhører en gruppe, nasjon, religion, som dere identifiserer dere med. Det burde fortelle dere en hel del om deres posisjon i en verden hvor informasjon og teknologisk framgang er så viktig.
Se på listen over framgangsrike land. Se hvor mange av dem som tilhører en gruppe, nasjon, religion som dere identifiserer dere med.
Mange århundrer tidligere så var dere rollemodeller for sivilisasjoner, rettslære, demokrati og frihet. En gang var dere pionerer i matematikk, astronomi, medisin og filosofi. Se rundt dere nå og se dere i speilet; hvem er dere?

Dere har fulgt religiøse fatwa fra en sheik ul-islam (høyeste geistlige innen det Ottomanske riket) som forbød bruk av trykkerimaskiner fra 1455 til 1727, i 272 år, i 100.000 verdifulle dager, i et utstrakt land som gikk fra Nord Afrika til Iran, fra dagens Tyrkia til den arabiske halvøy.
Mens Europa henga seg til å lære om Guds tegn i naturen, delte kunnskapen via trykkerimaskiner og ble belønnet av Gud med renessanse, reformasjon, teknologi og framgang, gikk dere baklegns og sank videre ned i kunnskapsløshet.
Mens europeerne engasjerte seg i filosofiske diskusjoner, gjenga dere den hellige boken med like stor intelligens som en papegøye, boken som pekte på nødvendigheten av å lære, stille spørsmål, oppdage, og etterstrebe kunnskap.
Dere henga dere til beundring av håndskrevne bøker av folkefortellinger og overtro, styrt av de vettløse argumentene utviklet av Gazzali som, med full støtte fra en konge, siktet mot å forby filosofi.
Mens Europa søkte etter bedre system for å kunne redde seg selv fra tyranni fra konger og kirke, så deklamerte dere håndskrevne dikt for å hylle deres korrupte konger og idoler. Ikke noe underlig at deres land, deres navn, deres ansikt, deres religion nå er assosiert med tilbakeståenhet, uvitenhet, undertrykking, vold og fattigdom. Dere er blitt verdens boms.

Vi må anerkjenne sannheten slik at den kan sette oss fri fra uvitenhet.

En gang håpet de religiøse blandt dere at teokrati av mullaer ville oppfylle deres drøm, ville bringe tilbake de ærefulle dagene fra deres fortid. De lovet ”istiqlal, azadi, hukumet-i islami” (uavhengighet, frihet, islamsk styre); men hva dere endte opp med var en sverm av blodsugende igler med turbaner, undertrykkelse og en satanisk regjering.
Noen av dere håpet at Sunni Taliban i Afganistan ville bringe verdighet og ære til dere. Det de brakte var verre enn Saudi regimet, de kledde kvinnene i svarte sekker, gjenopptok den barbariske dødsstraffen ved steining, vendte tilbake til tiden med stammeregimer, nektet kvinner utdanning, økte uvitenhet eksponensielt og gjorde Afganistan til en internasjonal farm for opium.
Dere satte ikke spørsmålstegn ved religionene og sektene dere arvet fra deres forfedre eller læren til mullaene, sheikene, eller imamene. Dere eksaminerte overhodet ikke det marerittet som ble solgt til dere som drømmer.

Vi må anerkjenne sannheten slik at den kan fri oss fra våre egne overtredelser.

Gud velsignet dere med livsviktige naturresurser slik at dere kunne anvende disse for deres framgang og velstand. Allikevel ble/blir utbyttet av disse sløst bort av korrupte, hedenske, kortsynte, tilbakestående og undertrykkende konger, emirer, stammeledere og mullaer. Istedetfor å vinne deres frihet, istedetfor å etablere demokratiske system som den hellige boken informerer om, hevder dere troskap, sløser deres tid i kafeteriaer, gatelangs, og i råtne antikverte kontorer og produserer ikke noe annet enn store nuller.

Vi må anerkjenne sannheten slik at sannheten kan sette oss fri fra apati og slaveri.

Se på halvdelen av deres befolkning, deres koner, deres mødre, søstre, døtre. Hva har dere gjort med dem? Hvordan kan dere håpe på utvikling og oppnå fred, framgang og Guds nåde mens dere begraver dem levende? Dere kan ikke forvente lykke når dere forakter halvparten av Guds menneskeskapninger, deres koner, mødre, søstre og døtre. Når dere fratar dem deres menneskerettigheter som er gitt dem av deres skaper, gjør dem til nesten ikke-mennesker. Dere kan ikke si til Gud at dere gjorde alle disse djevelske tingene for å behage deres avguder kalt Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibn Hanbal, Ibn Maja, Abu Dawud, Malik, Kafi og horder av andre imamer, mullaer og geistlige. Ingen av disse idolene vil redde dere fra Guds rettferdighet. Dere betaler allerede dyrt for deres kvinneforakt og praksiser. Dere må be deres mødre, koner, søstre og døtre om unnskyldning for å ha behandlet dem som deres slaver, dere må oppriktig angre på at dere opptrådte som Faraoer mot dem.

Vi må anerkjenne sannheten slik at sannheten kan fri oss fra de mørke hullene i vårt bedrag.

Verden vet at Israel har transformert seg fra en nasjon av ofre til en rasistisk kolonimakt. Mang progressive jøder aksepterer også smertefullt dette faktum og de kjemper mot det. Verden ser og de fleste mennesker anerkjenner den fascistiske politikken, okkupasjonen, grusomhetene, massakrene og nedverdigelsene som er blitt begått mot det palestinske folket siden 1948.
Verden vet at Israel har drept mange flere palestinske barn enn de israelske barn palestinske selvmordsbombere har drept. Antall og hendelser finnes der ute dokumentert som bevis på Israels statsterrorisme mot det palestinske folket.
Verden vet at koalisjonen av korsfarere, zionister og våpen/olje og andre interressegrupper inhyllet i tårn av makt bruker amerikanske skattepenger, militær og politisk makt, til å vedlikeholde denne tragedien med håp om Armageddon, mer land, eller blodige profitter av krig.
Uansett, igjen må dere se dere i speilet. Hva har dere gjort, hva er det blitt av dere? Dere er blitt like rasistiske som de zionistene dere fordømmer. Dere fordømmer jøder uten å se noe skille, jødene som har fostret mange store profeter, filosofer, vitenskapsmenn/kvinner og oppfinnere som dere holder i akt og beundrer.
Dere er blitt en selvmordsnasjon.
Selv om det var mer enn ren pasifisme i Gandhis motstand mot britisk kolonialisme, var Gandhis kamp et lysende eksempel for dere. Istedet fulgte dere uvitende ledere, rasister og manipulative politikere, terrororganisasjoner, misledede religiøse geistlige og deres egne hormoner. Hvis dere hadde tatt lærdom fra moderne historie og brukt vett og forstand mer enn de animalistiske instinktene, hvis dere hadde fulgt koranen heller enn de religiøse idèene som fremmer vold og rasisme, ville dere nå ha levd ved siden av Israel og delt Jerusalem fredelig som brødre og søstre. Dere kan ikke forvente Guds barmhjertighet når dere reagerer på hat med hat, rasisme med rasisme, grusomheter med grusomheter. Dere kan ikke oppnå frihet og fred uten oppriktig å be om det samme for deres fiender. Hvordan kan dere hevde å være muslimer når dere har utelatt ”silm” (fred)?

Vi må anerkjenne sannheten slik at sannheten kan fri oss fra volden som omgir oss.

Ved å fortsette langs veien med fornektelse og sekterisme risikerer dere mer enn bare ulykke og uverdighet i denne verden, dere risikerer også skam og gjengjeldelse i livet etter dette.

“De som har forkastet vil bli fortalt: ’Guds forakt for dere er større enn deres forakt for dere selv, for vi inviterte til anerkjennelse men dere valgte å forkaste.’ De vil si: ’Vår herre, du har latt oss dø to ganger, du har gitt os liv to ganger. Nå har vi vedkjent oss våre forgåelser (synder). Er det noen vei ut av dette?’ Dette er fordi når Gud alene ble nevnt, forkastetet dere dette, men når partnere ble assosiert med Gud, da trodde dere. Derfor er dommen ved Gud, den høyeste, den største”. (40:10-12)

Uten at dere er villige til å ta de nødvendige og smertefulle stegene til reformering gjennom selvransakelse og forskning, vil dere bli ledet av støpeformen av selvtilfredshet og blind etterfølgelse, inn mot avgrunnen som vil bli deres skjebne. Dere må vende dere til det sanne islam slik det er åpenbart fra Gud gjennom Guds sendebud og slutte med å blindt følge deres ”lærde” og ledere inn i forvrengninger og uautoriserte ideologier.
Dere har kontinuerlig tapt fordi dere har forkastet Guds ord og erstattet det med andre religiøse lover og idèer som i sin tur har forårsaket at Gud forlater dere og deres dårskap.

Dette livet handler ikke bare om moro og spill. Det handler om å oppfylle vår del av eden til Gud og vise at vi er istand til å tjene Gud alene.

”Og når Gud alene blir nevnt, fylles hjertene til de som ikke tror på et liv etter dette, med avsky, men når andre nevnes ved siden av fryder de seg!” (39:45)

Er dere klar til å omfavne veien til Gud alene og forlate deres avgudsdyrking? Eller vil dere fortsette å være tapere?
Vi må anerkjenne sannheten slik at sannheten kan sette oss fri.

Derfor:

• La oss forkaste alle andre religiøse teorier utenom koranen, og la oss dedikere systemet til Gud alene.
• La oss stoppe planene til korsfarer-zionistenes koalisjon om å tegne et djevelsk bilde av islam og av muslimer, ved å provosere marginale elementer blandt oss gjennom å installere undertrykkende marionettregimer, brutale kriger, okkupasjoner og hemmelige operasjoner.
• La oss styrte de undertrykkende monarkene og velge våre egne ledere slik at vi kan få fred, frihet og rettferdighet. Slik at vi kan eliminere unnskyldningene til korsfarer-zionistenes koalisjon som bruker ”frihet” som påskudd til å bombe våre byer, okkupere våre land, plyndre våre naturresurser og narre sine egne folk.
• La oss slåss, ikke med kuler og bomber, men med intelligens og visdom.
• La oss komme bort fra overtro og middelaldersk kultur og begynne å delta i vitenskapelige foretak.
• La oss slutte å undertvinge våre mødre, søstre, døtre og koner; la oss gi dem tilbake deres verdighet, likeverdige rettigheter, frihet og identitet.
• La oss forene våre røster, og bønner, med kristne, buddhister, jøder, agnostikere og enhver som søker rettferdighet og fred, istedetfor urettferdighet og krig.
• La oss organisere lokale og internasjonale konferanser for å diskutere disse spørsmålene. Vi kan invitere religiøse ”lærde” fra alle slags sekter eller kulter, men vi skulle ikke la dem lede konferansene, siden vår erfaring viser at de ikke har gjort noen god jobb med å lede muslimene.

Edip Yuksel, J.D.