Tuesday, October 14, 2008

Hitchens kaller Sarah Palin "a disgrace"

En av mine definitive, eller kanskje den absolutte favoritten innen sjangeren spaltister, Christopher Hitchens, fyrer løs i sin faste Slatespalte mot Sarah Palin:

"The most insulting thing that a politician can do is to compel you to ask yourself: "What does he take me for?" Precisely this question is provoked by the selection of Gov. Sarah Palin. I wrote not long ago that it was not right to condescend to her just because of her provincial roots or her piety, let alone her slight flirtatiousness, but really her conduct since then has been a national disgrace. It turns out that none of her early claims to political courage was founded in fact, and it further turns out that some of the untested rumors about her—her vindictiveness in local quarrels, her bizarre religious and political affiliations—were very well-founded, indeed. Moreover, given the nasty and lowly task of stirring up the whack-job fringe of the party's right wing and of recycling patent falsehoods about Obama's position on Afghanistan, she has drawn upon the only talent that she apparently possesses"

Den tidligere trotskisten og lidenskapelig tilhengeren av Irakrigen (og kampen mot islamsk terror) Hitchens har en gjennomgående polariserende stil, men imotsetning til f. eks folk som Ann Coulter, så virker Hitchens oppriktig i sine meninger. Han sier nok ting for å provosere, men ikke bare for å provosere.

"Hitch" nærmest personifiserer den klassiske intellektuelle som er i opposisjon til alt og alle. Særlig var hans opptreden på Fox News og Hannity and Colmes "en højdare". Han var invitert til å debattere Pastor Jerry Falwell bortgang, og det eneste Hitchens beklaget i den forbindelse var at det faktisk ikke eksisterte et helvete som kunne ønske Falwell velkommen...

Hva gjelder Hitchens omtale av McCainkampanjen og Sarah Palin så er det bare å innrømme at han har en del poenger, om enn, noe utagerende ordbruk.

4 comments:

Anonymous said...

Du har jo tidligere omtalt Palin i meget positive ordelag - til og med sammenlignet henne med Thatcher (noe som i din bok jo er et kompliment).

Står du fortsatt for dette? Dama er jo håpløs.

Anonymous said...

Endelig klar tale fra Kapitalisten
:)

Eirik Løkke said...

Det er vel helt klart som også Hitchens skriver at de innledende positive bemerkningene omkring Palin gav håp, og hennes taler og ideer som ble presentert synes jeg var en smule Thatcheritt - men etterpå har det vært pinlig.

Klar tale har det vel verdt hele tiden... :)

Anonymous said...

Ja, fyfy, for utagerende ordbruk vil man jo ikke bekjenne seg ved, i fornemme Unge Høire...

Bortsett fra når den rammer noen man ikke liker, selvsagt. Så som din helt McCain's harselering over Chelsea Clinton, og mange andre..

For ikke å glemme Unge Høyres mange egne flåserier, f.eks. mot Saera Khan og Trond Giske osv.