Monday, October 27, 2008

Mer fokus på USA

Den observante leser vil kanskje ha merket at bloggen den siste tiden har i overkant - ihvertfall har det blitt viet betydelig oppmerksomhet til USA den senere tiden. Og mer skal det bli!

Denne uken frem til valget tirsdag 4.november skal Studentersamfunnet i Bergen ha fokus på USA, en uke jeg er med å bidra til.

I dagens utgave av NRK Hordaland fikk jeg anledning sammen med leder av Studentersamfunnet å få snakke om uken (ca fra 8 min og utover).

Det fantastiske programmet inkluderer:

Mandag 27 oktober kommer Ole Moen for å snakke om annerledeslandet USA

Tirsdag 28 oktober kommer Bjørn Hansen for å snakke om valget

Onsdag 29 oktober kommer Herman Willis for å kåsere om USA

Torsdag 30 oktober kommer ambassadør Benson K. Whitney for å snakke om forholdet USA og Norge, samt betydningen av det amerikanske valget for resten av verden.

Tirsdag 4 november VALGVAKE på USF RØKERIET!

Sove kan du gjøre når du blir gammel... :)

No comments: