Friday, September 24, 2010

En riktig beslutning

Gjenopptakelsekommisjonen har i ettermiddag besluttet å granske Treholtsaken på nytt, i lys av de fremkomne påstander. Noe annet var da heller ikke å vente, til tross for at den samme kommisjonen for snart to år siden avviste Treholtsbegjæring, under ledelse av nåværende leder i PST, Janne Kristiansen.

Siste ord i Treholtsaken er fremdeles ikke sagt.

3 comments:

Anonymous said...

Skyldspørsmålet er avgjort av Treholts egne tilståelser. Hvis det har gått deg hus forbi...Denne saken bør ikke gjenopptas .Grenser hvor mye penger vi skal bruke på denne landsvikeren.Så siste ordet i denne saken bør være sagt

Anonymous said...

Hva hadde skjedd hvis denne boken aldri hadde blitt skrevet? Kan Arne Treholt takke Kjetil Bortelid Mæland og Geir Deelvik Malthe-Sørenssen for at det blir full gennomgang av hans sak? Hvis det stemmer, kan man bare ta av seg hatten for disse to journalistene. Jeg skulle gjerne visst hvorfor disse to tok opp saken? Hadde de insiderinformasjoner som ingen visste noe om? Dette er en win-vin situasjon, Treholt får saken gjennomtatt og de får solgt boken

IvarE said...

Man leser nyhetene slik man ønsker å lese dem, tydeligvis.
;-)

Nei,gjenopptakelseskommisjonen har ikke besluttet å granske Treholtsaken på nytt. Men derimot står det at "Gjennopptakelseskommisjonen har i dag besluttet å ta den tidligere begjæringen om gjennopptagelse av Treholt saken opp til en ny vurdering".

Det ligger en ganske viktig nyanseforskjell i de to uttalelsene.