Tuesday, September 21, 2010

Treholtsaken må gjenopptas

De siste dagers Treholtavsløringer har skapt sjokkbølger langt inn i det politiske establisementet, og det med god grunn. For å være helt ærlig er jeg ikke veldig overrasket over avsløringene i den forstand at jeg har mistenkt justismord i denne saken over lang tid. Personlig engasjerte jeg meg i denne saken som leder i Studenersamfunnet i Bergen, hvor vi både hadde Treholt selv og avdøde forsvarer Arne Haugestad på besøk.

I dette blogginnlegget fra 2006, gjennomgår jeg bakgrunnen for hvorfor jeg mener prosessen er en skandale. En mening stadig flere ser ut til å dele.

Jeg kritiserte også gjennopptagelseskommisjonen, det vil si flertallets avvisning av gjennopptakelse på Minerva. Jeg skrev ikke da, selv om jeg langt på vei trodde at det var tilfelle, at beviser var konstruert. Dette fordi man høres fort veldig konspiratorisk ut, dersom man ikke kan dokumentere påstandene med bevis. Avsløringene nå ser ut til nettopp å kunne dokumentere disse påstander. Men vi bør ikke gå i samme fellen som under Treholtsaken, hvor forhåndsdømming langt på vei fant sted.

Derimot synes det hevet over enhver rimelig tvil at denne saken må granskes (av uhildede personer) - dersom det ikke skjer, så kan man jo virkelig begynne å bli konspiratorisk på vegne av det norske rettssamfunn.

OPPDATERT ONSDAG Ikke overraskende har ulike instanser på selvstendig grunnlag begynt å ta initiativ til å granske Treholtprosessen. Igår ba en meget presset Riksadvokat, Gjenopptagelseskommisjonen om å se på saken på nytt. I dag meldes det at Stortingets EOS-utvalg på selvstendig grunnlag ønsker å se nærmere på POTs metodebruk.

Disse proaktive fremstøt støttes naturligvis av denne blogger! 

2 comments:

Marianne said...

Har satt meg ganske godt inn i Treholt-saken i det siste, og det er vel ikke tvil hos de flest av oss som følger denne saken i mediene, at den må bli gjenopptatt. Jeg har også lest om Asbjørn Sunde saken og der la også aktor frem et pengefunn som skal ha blitt funnet under en kommode i leiligheten hans på Tøyen. Pengene ble visstnok et vendepunkt i saken og ble brukt som bevis på at Sunde spionerte for russerne. Sunde mente også at pengebeviset var fabrikkert, men siden han aldri klarte å bevise det, ble han dømt til åtte års fengsel. Kanskje den samme metoden ble brukt i Sunde-saken som i Treholt-saken.

Siden Asbjørn Sunde døde I985, får vi vel aldri vite om han var uskyldig eller ikke. Men siden Arne Treholt heldigvis fremdeles lever, må denne saken bli gjenopptatt.

Anonymous said...

Skulle det vise seg at pengebeviset er forfalsket banker en rekke spørsmål på døren. Hvor mange var de om forfalskningen. Går ut fra at POT's arbeidsmåter gjør at det umulig kan ha vært utført av en mann uten at andre visste om og var tause vitner.
Hva skal til for å få velfungerende POT ansatte til å produsere et slikt bevis? En ordre fra rette hold? Et hold som sikrer ryggdekning? En betydelig personlig belønning? eller noe annet? Hvis man kan bevise at ett av de fremlagte bevis er produsert falskneri, hva så med de øvrige fremlagte bevis? Kan man ha tillit til dem? Diskvalifiserer POT seg som bevisfremskaffer vis a vis Treholt hvis de blir tatt i forfalskning av bevis fremlagt for å få ham dømt?

Hva ligger bak? Hvorfor var det så viktig for noen å få Treholt dømt at bevis måtte forfalskes? Og hvordan klarte de det?

Mange vil nok mene mye om dette skulle beviset vise seg å være en fabrikasjon.

Foreløpig er det vel ikke så mye vi vet om dette. Riksadvokaten gjorde en god jobb på pressekonferansen. Men det ville virket langt mer tillitvekkende om han hadde forstått at en offentlig ansatt i POT neppe driver med forfalskning av bevis på egen hånd. Er dette et falskneri er saken så unik at man kan ikke påberope seg sedvane. Inntil man vet hva eller hvem det er som har påvirket vedkommende person(er)til å produsere en forfalskning så er vel en rekke personer inhabile i kraft av sin posisjon, uten at det på noen måte hefter noe negativt ved dem av den grunn.