Monday, August 11, 2008

Tig(g)erstaden

Et av de største liberale credoer er at man ikke kan forby det man ikke liker. Det er forresten også et konservativt credo. Likevel har stemmer på høyresiden, deriblant sympatiske Erling Lae, tatt til ordet for å forby tigging og kaste ut utenlandske tiggere fra hovedstaden. Hvor ble det av argumentet om at man ikke kan forby alt man ikke liker?

Det er forståelig at mange misliker at paradegaten overflommes av tiggere, prostituerte og uteliggere. (Hvem liker det egentlig?) Det er sågar et problem for turistnæringen og handelsstanden at disse inntrykkene er det første som møter turister. Men hvor langt skal politikere gå i å bestemme hvordan en by skal se ut? Er det i det hele tatt en politisk oppgave å detaljstyre estetikken? Jeg er ikke uten videre villig til å svare ja på det.

En del ting kan man gjør noe med. Tiggere og prostituerte som oppfører seg aggressivt på grensen/over grensen til det voldelige, må man selvsagt kunne fjerne, men da ikke på grunn av at de driver med tigging eller prostitusjon, men pågrunn av at de oppfører seg aggressivt. Det er en viktig distinksjon.

Noen har også hevdet at man må kunne fjerne utenlandske tiggere fordi de bryter vilkårene for opphold. Men en slik tilnærming svarer ikke på spørsmålet om tigging burde anses som brudd på oppholdstillatelsen i seg selv. Jeg kan ikke se noen gode grunner til at man skal diskriminere mellom norske og utenlandske borgere.

Spørsmålet er om problemet kan adresseres uten forbud og tvang. En mulig løsning, kall det gjerne en mellomløsning, er å dele ut konsesjoner, tillatte prostitusjon/tigging i visse deler av hovedstaden – et red-light district om du vil. Det vil være en mellomløsning, men vil også ha i seg stor grad av forbud, da man vil nekte bestemte mennesker og aktiviteter på Karl Johan, og skal ikke hovedgaten være for alle?

Et siste alternativ, og kanskje det beste, er å ta det liberale (konservative) credo på alvor, om at vi ikke kan forby alt vi ikke liker. Det medfører at man rett og slett bare må akseptere situasjonen, uansett hvor mye man misliker den. Som nevnt skal ingen måte finne seg i aggressiv oppførsel, men å måtte forholde seg til tiggere og prostituerte som sådan bør være en overkommelig oppgave. Tross alt eksisterer tiggere fordi det er penger å hente. Mulig at det blir vesentlig færre av dem dersom man slutter å gi dem penger.

Tiggerdebatten i Oslo har vist hvor påfallende lett det er for sentrale politikere på høyresiden å se splinten i sosialdemokratenes øyne, men ikke bjelken i sitt eget. I hvert fall blir det vanskeligere å ta Høyres angrep på Ap alvorlig når man beskylder dem for å ville forby alt man ikke liker.

Også publisert på Minerva

6 comments:

Markus Gaupås Johansen said...
This comment has been removed by the author.
Markus Gaupås Johansen said...

Gode poenger, Løkke! Jeg er enig i at det klinger dårlig å forby fattigfolk å nedverdige seg, fordi vi ikke liker synet av dem.

Men at paradegaten skal være for alle, kan jo nettopp være et argument for å begrense en liten gruppes frihet. Personlig unngår jeg Karl Johan om kvelden, mye pga de plagsomme prostituerte. Er ikke Karl Johan for meg?

Noen ganger begrenser andres frihet min frihet. Jeg støtter ditt første forslag om å lage et red light-distrikt i Oslo.

De prostituerte og tiggerne vil kunne få penger nok fra turister i mange nok år til der de er nå. De vil nok ikke flytte seg frivillig.

Et tredje element på Karl Johan, som er minst like plagsomt, er de agressive selgerne. Det finnes mye strengere regeler for gateselgere i New York f. eks. Nettopp fordi gaten skal være for som mange som mulig.

Eirik Løkke said...

Jo mulige konsesjonsordninger med begrensninger er veien å gå all den tid det faktisk er en offentlig plass.

Som sagt, ingen skal måtte oppleve det plagsomt i fysisk forstand. Men det er jo en tynn grense dette med hva som plager andre. F.eks dersom jeg ikke liker å se utlendinger eller feite, stygge kvinnfolk skal de da måtte holde seg vekke fordi gaten også skal være for meg? Joda eksempel er søkt - men du skjønner poenget :)

Anonymous said...

Forby gjerne tigging for min del, men da må det gjelde alle tiggere, norske og utenlandske.

Eirik Løkke said...

Hva med alle tiggerne, unnskyld lobbyistene og fagforeningsfolkene som kommer tiggende til staten? En tigger er en tigger selv om vedkommende har dress og slips...

Markus Gaupås Johansen said...

Ja, eksempelet er søkt, og ikke helt dekkende. Vi diskuterer en oppførsel, ikke utseende. Vi har jo allerede regler som forbyr offentlig nakenhet, og for mye støy, fordi så mange av samfunnets borgere synes sånt ikke hører gaten til.