Wednesday, October 22, 2008

Prostitusjon igjen

Jeg har tidligere blogget om prostitusjonsdebatten, og er fremdeles en sterk tilhenger av full legalisering. Av mange grunner. Siste ukes debatt i Unge Venstre og Unge Høyre har gjort debatt litt aktuell igjen.

Jeg har følgende kommentar på Minerva.

Legaliser Prostitusjon!

Unge Venstre og Unge Høyre har den siste uken diskutert hva som i mainstream Norge oppfattes som et veldig ytterliggående forslag, nemlig legalisering av prostitusjon. Ikke overraskende vedtok Unge Høyre å forkaste forslaget, mens Unge Venstre på sitt landsmøte uttrykte støtte til forslaget om å legalisere bordeller/prostitusjon. Det lyder kanskje ikke særlig musikalsk i konservative ører, men utover paternalistiske hensyn, har jeg problemer med å se gode argumenter for å forby voksne samtykkende mennesker å inngå frivillige avtaler, også når spørsmålet gjelder sex.

Det er i hovedsak to grunner til at jeg mener kjøp og salg av seksuelle tjenester burde tillates. For det første er distinksjonen mellom hva som bør være ulovlig og hva som er umoralsk utrolig viktig, og prostitusjonsspørsmålet er kanskje det beste (evt. det verste) eksempelet på at folk ikke evner å skille dette prinsippet.

For det andre er det et godt prinsipp at staten ikke skal blande seg bort i privatlivet til folk så lenge de ikke utøver skade på andre. Det er interessant å se den kollektive fordømmelse av Tyrkia da regjeringspartiet foreslo å kriminalisere utroskap, med henvisning til at staten ikke burde blande seg inn i menneskers privatliv. Hvorfor ikke anvende samme prinsipp på bordelldebatten?

Innvendingene, som også ligger til grunn for regjeringens ønske om å kriminalisere prostitusjon er (1) Det påståtte realpolitiske argument om at sexindustrien domineres av menneskehandel, og (2) Det mer eksistensialistiske argument om at (kvinne) kroppen ikke er noen handelsvare. Begge argumentene har klare svakheter.

For la oss ikke kimse av begrepsbruken her. Det motstanderne av legalisering agiterer for er å nekte voksne mennesker retten til selv å bestemme over egen kropp. Prostitusjon dreier seg ikke om å selge kroppen (slavehandel). Prostitusjon dreier seg om retten til selge og kjøpe seksuelle tjenester, hvilket er en vare, har vært en vare og vil fortsette å være en vare. Spørsmålet er om det skal være en lovlig vare.

Det er helt sikkert riktig at sexindustrien bærer preg av uønskede elementer som trafficking, tvang og vold. Og selvfølgelig bør det være, og de facto er, meget strenge straffer mot all form for menneskehandel, tvang og vold. Men jeg har til gode å lese noen som på en logisk måte kan forklare hvorfor denne atferden skulle være relevant overfor mennesker som frivillig, uten noen former for tvang eller vold, velger å kjøpe eller selge seksuelle tjenester. Ved å gjøre dette ulovlig, så forandrer det jo ikke sakens natur for dem som driver med traffecking, tvang og vold – dette er jo og bør være ulovlig. Derimot rammer man den frivillige samtykkende delen av bransjen, og gjør det mer sannsynlig at flere prostituerte havner i organisert kriminalitet.

Konklusjonen er derfor åpenbar fra min side. Kjøp og salg av seksuelle tjenester bør overlates til den privates sfære, og følgelig bli et forhold mellom den enkeltes og vedkommendes samvittighet. Politikerne og loven bør konsentrere seg om å ta dem som utøver tvang og vold.

NB! Les den Norske bloggeren Alpeluens innlegg fra 2 år siden om hvorfor prostitusjon burde legaliseres. Jeg har til dags dato ikke sett et bedre skrevet innlegg til støtte for legalisering av prostitusjon.

11 comments:

Sigrun said...

Forskning viser at flertallet av prostituerte er ofre for overgrep i barndommen. Prostitusjon skader dem ytterligere. Jeg synes ikke horekundene har rett til å gjøre folks traumer enda dypere. Samfunnet skal ha noe annet å tilby denne gruppen når de blir voksne, enn fortsatt å stille opp for andres seksuelle behov!

Anonymous said...

Slike vage forskningsreferanser er uvesentlige. Vis meg hvilken forskning du viser til (ref), eller la vær med å underbygge påstander på denne måten.

Sigrun said...

I denne posten har jeg lenket til bl.a. en kronikk av en forsker ved forskningsstiftelsen Fafo (du kan jo maile henne for ytterligere info), en krysskulturell studie fra fire kontinenter, og en norsk undersøkelse som viser at seksuelt misbrukte har 60 ganger så stor "lyst" til å prostituere seg som andre.

Eirik Løkke said...

Vi diskuterer denne saken også på Minerva, så vet ikke om jeg skal gjenta så mye her.

Men for å oppsummere så fokuset være på å hindre overgrep, ikke voksne menneskers samtykkende atferd.

Sigrun said...

De fleste prostituerte har opplevd overgrep SOM BARN. Og alle vet at det er umulig å forhindre alle overhodet mot barn. De fleste tilfeller oppdages jo ikke mens vedk. er barn. Man kan jo ikke akkurat ha kameraovervåkning i de tusen hjem heller.

Anonymous said...

Sigrun: Jeg kan vanskelig se annet enn at du sporer av her. Spørsmålet er fortsatt om politikere skal fokusere på å voksne menneskers samtykkende atferd. Uansett deres bakgrunn.

Og du begrenser på ingen måte overgrep mot barn ved å hindre samkvem mellom voksne. Hvis det i det hele tatt finnes en korrelasjon her, er den snarere tvert imot.

Sigrun said...

IvarE: Hvordan kan du si "hvis det i det hele tatt finnes en korrelasjon"? Ikke kan du vite noe om senskader av misbruk i barndommen, og ikke kan du forholde deg til forskning, som viser opp mot 90 prosent av tilfellene med en slik bakgrunn.

Er det så fryktelig vanskelig å ta innover seg hva gjentatte overgrep - ofte gjennom mange år - gjør, først med barnet, men så også med det voksne livet?

Hvorfor i alle dager vil man ikke at disse kvinnene først kan få hjelp til å bearbeide traumene sine, og så etterpå få et - REELT - valg om de vil være prostituerte eller om de vil ha en annen jobb?

Anonymous said...

Sigrun:
Nei, jeg har ikke problem med påstanden om at mange prostituerte ble misbrukt som barn. Det kan meget vel være korrekt. Uansett hvor trist det er.

Poenget er at akkurat det er irrelevant hvis du ønsker å hindre at flere barn blir utsatt for overgrep.

Du argumenterte med at mange prostituerte var utsatt for overgrep i barndommen, og argumenterer for å kriminalisere sexkjøp på den bakgrunnen.

Det jeg poengterer er at du ikke begrenser nye overgrep mot barn ved å kriminalisere prostitusjon. I den grad det er en årsakssammenheng vil du tvert imot få flere nye overgrep som resultat av forsøket på å fjerne prostitusjonen. Fordi overgriperen ikke får utløp for sine behov "annet steds", om man kan si det så plumpt.

Sigrun said...

Nei, dette er ikke en diskusjon om hvordan forhindre overgrep mot barn!

Denne diskusjonen handler om hva slags vilkår de som har slike erfaringer, skal få NÅR DE ER VOKSNE.
For misbrukte barn forsvinner jo ikke; de blir voksne de også - de fleste av dem.

Anonymous said...

Du går rett i den paternalistiske fellen her Sigrun og vil neppe vinne gehør blant liberale lesere.

Jeg støtter også Løkkes standpunkt her av de samme prinsipielle grunnene. Men jeg støtter ikke Akerhus UH sitt forslag om statlige bordeller.

Sigrun said...

Sondre, jeg tilhører selv den gruppen jeg her skriver om. Man kan neppe være paternalistisk overfor seg selv.